Female Employee Works in a Monitoring Room

Policies and Controls for 365

Identifiera risker och förbättra din säkerhet i Microsoft 365

Kontakta oss

Identifiera risker och förbättra din säkerhet i Microsoft 365

Det ökade beroendet av teknik gör att cybersäkerhet är ett av de viktigaste och svåraste delarna i att bedriva en framgångsrik verksamhet. Lösningar som Microsoft 365 (M365) innefattar bra funktioner för säkerhet, efterlevnad och styrning. Dock måste organisationer regelbundet granska sina krav på säkerhet, styrning och efterlevnad för att säkerställa att dessa uppfylls och att alla luckor kan hanteras. Sårbarheter dyker kontinuerligt upp i ett dynamiskt IT-landskap, och oftast handlar det om oväntade säkerhetsrisker som måste åtgärdas.

Vår tjänst Policies and Controls for 365 fokuserar på din befintliga Microsoft 365-implementering och hjälper dig att skydda såväl din 365-miljö i olika säkerhetsdomäner som dina investeringar.

 

Grundläggande om säkerhetskontroller

Med tanke på dagens föränderliga hotbild är det förståeligt att organisationer vill agera proaktivt mot hot, skapa en miljö med kontinuerlig efterlevnad och ha responsiva processer för sin IT-drift. Moderna företag ha en framtidssäkrad plan som tar hänsyn till allt detta och process bör omfatta:

Ikon säkerhet

Förmåga att förhindra attacker

Programkontroll

Programkorrigering

Konfigurera Microsoft-makron

Härdning av användarprogram

ikon riskreducering

Begränsning av attackers omfattning

Begränsa administratörsbehörigheter

Korrigering av operativsystem

Flerfaktorautentisering

ikon konfiguration

Säkerhetskopiering av data och systemtillgänglighet

Daglig säkerhetskopiering

Skydda dina arbetslaster (workloads) i Microsoft 365

Att hantera säkerheten i ditt företag och skydda det mot ett ständigt växande hotlandskap, innebär många utmaningar. Du kanske har för många säkerhetslösningar på olika platser, vilket gör det svårt att utföra kontroller. Du kan ha svårt att veta vilka kontroller som är mest effektiva och vilka som kommer att leda till nya utmaningar för dina anställda. Det kan vara svårt att hitta rätt balans mellan säkerhet och produktivitet. Vi utvärderar, designar och implementerar olika säkerhetsprodukter i Microsoft 365:

Office 365 E3 Exchange Online Protection
Office 365 E5 Office 365
Audit Log
Defender for Office 365
Enterprise Mobility + Security (EMS) E3 Azure Active Directory Plan 1
Endpoint Manager MDM + MAM
Enterprise Mobility + Security (EMS) E5 Azure Active Directory Plan 2 Azure ATP
Defender for Identity Azure
Microsoft Cloud App Security (MCAS)
Windows E3 App Locker Bit Locker
Credential Guard
Windows Defender Application Control (Device Guard) Windows Defender
Endpoint Manager MDM + MAM (Windows)
Windows E5 Microsoft Defender for Endpoint

Vi hjälper dig att tillgodose dina säkerhets- och budgetbehov

Policies and Controls for 365 från SoftwareONE fokuserar på din befintliga Microsoft 365-implementering. Tjänsten finns i olika moduler (rådgivning, design, implementering), vilket ger dig:

 • En förståelse för din nuvarande säkerhetsrisk inom Microsoft-miljön och identifiering av luckor mellan nuvarande och önskad nivå.

 • En översikt med prioriterade rekommendationer för säkerhetspolicyer och -kontroller.

 • En design och implementering av rekommenderade säkerhetspolicyer och -kontroller, anpassade efter din miljö.

Rådgivning

 • Identifiering av dina mål, utmaningar och prioriteringar

 • Verktygsbaserad bedömning och analys av dina nuvarande policyer och kontroller för att fastställa utgångsläget

 • Presentation av resultat och anpassning av säkerhetskonfiguration för bästa praxis och licensrekommendationer

Design

 • Designworkshop för att samla in information om teknisk konfiguration

 • Presentation av en säkerhetsskiss specifikt för dig

 • Implementerings- och testplan (valfritt)

Implementering

 • Inställningar och konfiguration enligt säkerhetsskiss

 • Implementering av testplan för att säkerställa funktionalitet

 • Utvärdering av dina nya policyer och kontroller för att fastställa nytt utgångsläge

Värdet av tjänsten

Att minska risken för risker och attackytor, att upptäcka och reagera på hot och minska kostnaderna för olika typer av säkerhetsåtgärdet, brukar vara de främsta önskemål hos de flesta företag. De inbyggda säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365 är utformade för att uppfylla dina verksamhetsbehov. Däremot kan extra säkerhet behövas för att tillgodose specifika behoven och säkerställa att data förblir skyddad. Vi hjälper dig att:

Spara tid och minska arbetsinsatserna

Förbättra säkerheten

Ikon avtalssignering

Minska risken och förbättra efterlevnaden

Lita på en global expert

Att ta sig igenom komplexiteten i dagens digitaliserade värld kräver ofta en pålitlig partner som alltid gör det lilla extra. Vår enda ambition är att hjälpa våra kunder att lyckas. Vi hjälper dig att skydda din verksamhet och dina tillgångar mot eventuella hot.

2,6 miljoner aktiva 365-användare med 365Support globalt

Över 20 säkerhetstekniker i ISO 27001-certifierade säkerhetscenter dygnet runt

Microsoft Partner Azure Expert MSP Logo

Certifierad support dygnet runt på 11 språk

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär