Managed 365 Security

Skydda din digitala Microsoft 365-arbetsplats

Kontakta oss

Förbättra din säkerhet, efterlevnad och styrning i Microsoft 365

Microsoft 365 skapar nya möjligheter att vara mer kreativ, produktiv, samarbetsinriktad och ständigt uppkopplad. För många företag är Microsoft 365 den första molntjänsten som organisationen implementerar då den levereras med ledande företagsprogram som Outlook, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint och Teams. Även om implementeringen av Microsoft 365 driver högre nivåer av innovation och konkurrensfördelar är det viktigt att säkra Microsoft 365-miljön för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för immateriell och personlig information samt kunduppgifter som lagras i molnet.

Som en trygg rådgivare står SoftwareONE till ditt förfogande för att med Microsoft 365 hjälpa dig att skydda dina miljöer från ständigt växande hot. Vi ger dig den visibilitet du behöver för att vidta åtgärder och gör det möjligt för dig att tillhandahålla kontinuerliga säkerhetshanteringstjänster på lång sikt.

Managed 365 Security Logo

Skydda din verksamhet under dygnets alla timmar

När fler medarbetare som använder olika (privata) enheter och mer data flyttas till molnet finns det fler hot och säkerhetsrisker att tänka på. Data kan enkelt läcka utanför organisationen, enheter som ansluter till känslig affärsinformation kan tappas bort eller bli stulna och människor kan göra misstag. Cyberbrottslingar har blivit extremt kreativa när det gäller att uppfinna mekanismer för att kringgå dina säkerhetsinställningar:

Transfer Icon

Nätfiskeattacker blir svårare och svårare att känna igen.

Utpressningstrojaner vänder krypteringen mot dig och tar viktiga filer som gisslan.

Attacker med social manipulering kan dra nytta av personer som försöker vara produktiva.

Vad tjänsten Managed 365 Security erbjuder

Microsoft 365 är en komplett och intelligent lösning som erbjuder kunder nya sätt att proaktivt skydda och övervaka säkerheten för immateriella rättigheter och kunduppgifter. SoftwareONEs tjänst Managed 365 Security gör att du effektivt kan reagera på säkerhetsincidenter och realisera fördelar och avkastning på säkerhetsinvesteringar för Microsoft 365. Det är en helomfattande tjänst där våra experter tillhandahåller design, implementering och kontinuerlig övervakning och hantering genom design, distribution, skydd, identifiering och svar som täcker alla de tre huvudsakliga säkerhetspelarna för identitets- och åtkomsthantering, hotskydd och enhetsskydd.

Med vår omfattande säkerhetserfarenhet i grunden bygger vår tjänst Managed 365 Security på flera faser som innefattar följande aktiviteter:

Identifiering för att bedöma dina individuella behov, din nuvarande miljö och befintliga kontroller

Design där vi använder vår workshop-metodik för att skapa en detaljerad design- och implementeringsplan

Implementering för att distribuera säkerhetskontroller, -policyer och -inställningar

Hantering och underhåll för att säkerställa en stabil och optimerad M365-säkerhetsmiljö

Vårt säkerhetsoperationscenter (SOC) ingår i tjänsten. SOC övervakar, undersöker och svarar kontinuerligt på säkerhetsaviseringar från din miljö så att ditt säkerhetsteam kan reagera snabbare och mer effektivt på hot och säkerhetsincidenter.

Bygg en IT-säkerhetslösning som försvarar dig mot hot

Vi hjälper dig att proaktivt möta dina säkerhetsutmaningar. Vår strategi är inte bara att hjälpa ett företag att leverera nya lösningar och arbetsbelastningar, utan även att vara en betrodd partner under hela molnlivscykeln. Om du vill ha vägledning om hur du bygger en robust och tillförlitlig säkerhetslösning för din organisation kan vi hjälpa dig att skydda din Microsoft 365-miljö kontinuerligt så att du kan:

Minska cybersäkerhets-riskerna

Spara tid

Minska kostnaderna

Accelerera efterlevnaden

Maximera avkastningen på dina säkerhets-investeringar

Sluta oroa dig för säkerhetsriskerna kring Microsoft 365

Det är för många organisationer en kamp att hantera säkerheten inom Microsoft 365 eftersom antalet hot och tillhörande allvarlighetsgrad fortsätter att öka. Vi hjälper dig att ligga steget före och skydda din Microsoft 365-miljö, dina användare, enheter, program och data.

Ladda ner faktablad

Relaterade bloggartiklar

Cybersecurity Update March 2021

Det senaste om IT-säkerhet: mars 2021

Ungefär 80% av dataintrången sker på grund av dåliga lösenord. Lär dig hur du kan förbättra din lösenordsäkerhet - och håll ditt företag skyddat (artikeln är på engelska).

Implementing Artificial Intelligence

Fördelar och utmaningar med att börja använda artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens är nog enklare än vad du tror! Upptäck möjligheterna - och utmaningarna - med att implementera AI i din organisation (artikeln är på engelska).

How to Improve Your Microsoft 365 Security

Öka säkerheten i Microsoft 365

Din mest känsliga data passerar genom din M365-lösning - men är den skyddad? Säkerställa att dina tillgångar är säkra och fria från skadliga aktörer (artikeln är på engelska).

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär