Two IT security experts secure cloud environment

Cloud Workload Security

Ligg steget före säkerhetshoten och skydda dina multimolnmiljöer

Kontakta oss

Cloud Workload Security: Skydda din multimolnmiljö

Ta din molnsäkerhet till nästa nivå

Hackare och cyberkriminella skapar ständigt ny skadlig kod för att göra intrång i dina datacenter eftersom din data på ett eller annat sätt är värdefull för dem. Problemet är att du många gånger inte ens vet att en inkräktare har äventyrat dina system förrän det är för sent. Att se över sin molnsäkerhet är idag mer kritiskt än någonsin.

Det är viktigt att identifiera vilka tillgångar som är viktigast för din organisation och utvärdera säkerhetsluckorna, så att du kan göra förebyggande och avhjälpande åtgärder. Vi kan hjälpa dig att stoppa skadliga aktiviteter och förbättra säkerhetseffektiviteten för dina verksamhetskritiska workloads (eller på svenska arbetslaster) i både molnmiljöer och lokalt.


Cloud Workload Security Logo

De fem främsta säkerhetshoten i molnet

Browser Icon

Dataintrång

Transfer Icon

Nätfiske eller lösenordsfiske
och social manipulering

API Icon

Osäkra API- och användargränssnitt

HTML Icon

Systemsäkerhetsrisker

Personal ID Icon

Brist på procedurer för identitets- och åtkomsthantering (IAM)

Såhär jobbar vi med säkerhet för workloads i molnet

Vi vet att dataintrång kan få stora effekter. Det krävs en stark men flexibel plan för att ligga steget före säkerhetshot. Vår tjänst Cloud Workload Security är utformad för att möta de unika utmaningar som dina säkerhets- och driftteam står inför när de arbetar i molnet. För att skydda dina virtuella servrar i en multimoln- och hybridmiljö (t.ex. Azure, AWS och lokalt) arbetar våra experter med att planera och skapa den lösning som är mest optimal och som består av de tre viktigaste stadierna: (1) Skydda, (2) Identifiera och (3) Svara.

Skydda - skyddar din molnmiljö och hjälper dig att minimera risken genom att minska det ytattackområde som kan utnyttjas.

Identifiera - vårt säkerhets-driftcenter med övervakning för dygnet-runt-aviseringar skapar transparens och möjliggör intelligent beslutsfattande.

Svara - för att möjliggöra ett snabbt och intelligent svar på säkerhetsproblem som hjälper till att förbättra tillgängligheten för kritiska affärssystem.

Stoppa skadliga aktiviteter och förbättra säkerhetseffektiviteten i din molnmiljö

I samband med övergången till teknik och processer som är molnbaserade måste moderna företag överbrygga gapet mellan traditionella säkerhetsinställningar och det nya behovet av samtidig molnsäkerhet. Ofta handlar det inte bara om att kontinuerligt övervaka dina arbetsbelastningar i molnet, utan även att ha starka säkerhetsinställningar i flera miljöer som Azure, AWS och lokala datacenter. Med vår tjänst Cloud Workload Security hjälper vi dig att:

  • Förbättra ditt skydd och din motståndskraft mot cyberhot

  • Minska risker för förluster i fråga om data, anseende och ekonomi

  • Öka transparensen i din säkerhetsposition

  • Förbättra efterlevnaden av dina säkerhetspolicyer och myndighetskrav

  • Minska komplexiteten och förenkla din säkerhetshantering

  • Minska dina totala säkerhetskostnader och förbättra din verksamhetseffektivitet.

Baserat på dina utmaningar har vi utvecklat vår tjänst Cloud Workload Security för att ge dig det bästa alternativet när det gäller att skydda dina virtuella servrar i en multimoln- och hybridmiljö (t.ex. Azure, AWS och lokalt). Beroende på dina behov och verksamhetskrav kan du välja mellan tre olika paket:

Silver medal icon

Silver: Skydd mot skadlig kod

Söker efter känd skadlig kod, men upptäcker även okända hot med hjälp av maskininlärning som kan identifiera misstänkt aktivitet.

Gold medal icon

Guld: Nätverksskydd och skydd mot skadlig kod

Skydd mot skadlig kod plus ytterligare skydd för nätverkstrafik och virtuell uppdatering för sårbara servrar.

Platinum medal icon

Platinum: Skydd mot skadlig kod och nätverks-, konfigurations- och programskydd

Skydd mot skadlig kod och nätverksskydd samt ytterligare skydd för din VM-konfiguration och dina program som förhindrar obehöriga systemändringar och appinstallationer.

Förstå riskerna och skydda dina tillgångar

SoftwareONEs tjänst Cloud Workload Security ger ett effektivt skydd för workloads i molnet och säkrar dina virtuella servrar i en multimolnmiljö (t.ex. Azure, AWS eller lokalt).

Ladda ner produktblad

Förlita dig till vårt driftcenter för cybersäkerhet

Alla tre paket inom tjänsten Cloud Workload Security innefattar vårt driftcenter för cybersäkerhet (C-SOC). C-SOC övervakar kontinuerligt din miljö och skickar aviseringar som gör att ditt säkerhetsteam kan reagera proaktivt på hot och säkerhetsincidenter som kan påverka din molnsäkerhet.

 

Låt oss göra jobbet!

  • Noll beröring vid hantering och distribution av lösningar

  • C-SOC är ISO-certifierad och övervakar kontinuerligt din miljö och skickar aviseringar som gör att ditt säkerhetsteam kan reagera proaktivt på hot och säkerhetsincidenter

  • Hantera funktionsuppdateringar och versionsuppgraderingar

  • Månatlig rapportering med säkerhetsrekommendationer

Kollegor inom IT-branschen surfar på laptop och dator

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär