Global Digital Supply Chain Management

Digital Supply Chain

Uppnå hastighet, kostnadsoptimering och transparens i inköpsprocessen

Kontakta oss

Digital Supply Chain | Optimera din digitala leveranskedja för mjukvara

Automatisera din digitala inköpsprocess

I vår allt mer digitaliserade värd, där manuella processer automatiseras och företag är fokuserade på digital transformation,
har skapandet av en effektiv digital leveranskedja för mjukvara blivit en hörnsten i den digitala transformationen. På engelska
används ofta begreppet software digital supply chain.

SoftwareONE definierar digital transformation som processen att överföra aspekter från en traditionell verksamhet till en digital verksamhet, i huvudsak genom att använda teknik för innovation inom tekniska och kommersiella områden.

Begreppet digital leveranskedja för mjukvara handlar om att skapa en smidig, integrerad uppsättning av system och aktiviteter under hela inköpslivscykeln för mjukvara och molntjänster – från mjukvarubehov till driftsättning och optimering. Tack vare detta kan företag få rätt mjukvara till bästa pris med rätt avtal och till rätt användare på kortast tid.

Vanliga utmaningar när det gäller att hantera kostnader för mjukvara

ikon idé

Kunskap och resurser

Det är en utmaning att upprätthålla intern expertis kring hela mjukvaru- och molnportföljen och att konsekvent maximera avtalsvärdet

Global Vision

Datatransparens

Svårt att ha pålitlig rättighets- och avtalsdata på en enda plattform, för att möjliggöra mer informerat och datadrivet beslutsfattande

Avtalshantering och -optimering

Ineffektiva verktyg begränsar möjligheten att förutse och budgetera, vilket gör det svårare att förhandla eller konsolidera avtal

Kostnader för programvaru-svansen

Leverantörerna av programvarusvansar (tail-end) står för upp till 90 % av transaktionerna och en betydande del administrativa kostnader

Kostnader för skugg-IT

På grund av avsaknad av kataloger kan organisationer inte kontrollera kostnader för osanktionerad mjukvara (Shadow IT på engelska)

Varför DSCSimple?

IT-inköpsfunktioner måste utvecklas till sammankopplade, effektiva och digitaliserade enheter för att snabbare och effektivare hantera affärsbehov. För att stödja dessa mål skapas en digital leveranskedja för mjukvara genom en sömlös, integrerad uppsättning system och aktiviteter under mjukvarulivscykeln. Det är detta som är fokus för DSCSimple.

DSCSimple är en managerad tjänst som revolutionerar och moderniserar det traditionella återförsäljarerbjudandet, vilket ger organisationer rätt kombination av verktyg, automatiserade arbetsflöden och experter för att realisera fördelarna med en effektiv digital leveranskedja.

Ladda ner ett faktablad om DSCSimple

Affärsresultat

En partnermodell

Realisera kostnadsbesparingar och effektivitet genom ett transparent affärspartnerskap med SoftwareONE; tillsammans arbetar vi mot dina affärsresultat

Rapportering och insikter

Spara tid och resurser genom att få dina rapporter om kostnader och förnyelser i realtid via vår intuitiva plattform

ikon kontrakt

Aggregering och konsolidering av avtal

Uppnå stordriftsfördelar och förbättrad kommersiell optimering genom att konsolidera avtal och volyminköp

Optimization Settings

Processeffektivitet och digitalisering

Minska tiden från rekvisition till beställning genom att utnyttja B2B-integrering och managerade artikelkataloger

Contract Checklist

Programmatisk översikt och styrning

Servicehantering, besparingsmekanismer och mätbara SLA:er för att säkerställa maximalt värderealiserande samt kundnöjdhet

Data Analytics

Förbättrad data och intelligens

Få kvalitetssäkrade rättigheter och avtalsdata som kan matas in automatiskt eller via förifyllda mallar, genom ledande SAM-teknologi

DSCSimple skapar transparens i och minskning av mjukvarukostnader genom konsoliderade inköp, minskat antal transaktioner varje år samt minskning av driftkostnader relaterade till inköpsflödet.

Digital leveranskedja och PyraCloud

DSCSimple drivs av vår plattform PyraCloud och utnyttjar B2B-integrering med stora inköpsplattformar. Det hjälper dig att automatisera processer för att få kontroll över kostnads- och transaktionsintensiva mjukvaruinköp.

DSCSimple and PyraCloud

Vi hjälper kunder att transformera sin leveranskedja för mjukvara till en konkurrensfördel som gör det möjligt för IT- och inköpsteam att arbeta med den mångsidighet, hastighet och flexibilitet som behövs i dagens snabbt föränderliga tekniklandskap.

Funktioner i vår tjänst

Hantering av behov och efterfrågan

Mjukvarurationalisering

Köp- och avtalsvillkor

Ikon molntjänster

B2B-integrering med inköpssystem

Contract Checklist

Proaktiv förnyelsehantering

ikon inställningar

Automatisering och arbetsflöden

Andra tjänster för inköp av mjukvara

Business man works with the PyraCloud dashboard

Integrerad Software Lifecycle Management

Åtkomst i realtid till mjukvarulicens- och avtalsinformation, inköpsuppgifter och rapportering – allt i en intuitiv portal.

Mer

Tjänster för kostnadshantering

Hantering av din mjukvaruportfölj för minskning av kostnader och licensriskhantering under hela inköpsprocessen.

Mer
Spend Management Finalized

Utmaningar och fördelar med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

Ladda ner vår e-bok om du vill veta mer om utmaningarna och fördelarna med en effektiv digital leveranskedja.

Ladda ner nu

Karen Cheney:

”SoftwareONE ger stöd i alla skeden av inköpsprocessen – från att förhandla med leverantörer till att rekommendera alternativa produkter och tillhandahålla rapporter i realtid.”

Senior Commercial Manager vid Atkins IS

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär