Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Rådgivning för digital transformation

Låt tekniken bli en katalysator för affärstillväxt

Kontakta oss

Låt teknologi bli en katalysator för företagstillväxt

Digital transformation

Världen utvecklas snabbt, vilket på många olika områden har visat att traditionella affärsmodeller med begränsad flexibilitet inte fungerar. Organisationer måste övergå till ett mer flexibelt ramverk med en digital grund. Vi är idag redo att tänka om hur vi hanterar en organisation och hur vi kan omvandla visioner till en verklig handlingsplan. Vår tjänst Rådgivning för digital transformation (Digital Transformation Advisory) hjälper dig att identifiera strategiska möjligheter. Processoptimeringar och teknik kan omvandlas och utnyttjas för att skapa och förbättra ett dynamiskt anslutet digitalt ekosystem.

Digitalisering driver affärsframgång

Att hålla jämna steg med konkurrenter och marknaden är fortfarande en av de största utmaningarna för moderna företag. De största drivkrafterna för marknadstillväxt är blandningen mellan förståelse för kunden och digitala miljöer, mobila enheter och implementering av molnet.

ikon färdigheter

55 % av de företag som saknar en strategi för digital transformation tror att de kommer att förlora marknadsandelar inom ett år

teknik

45 % av cheferna tror företaget saknar rätt teknik för att kunna implementera en strategi för digital transformation

digitalisering

87 % av företagen tror att digitalisering kommer att störa deras bransch

digital störning

44 % är förberedda för en potentiell digital störning

Eliminera det digitala gapet

Genom att använda teknik för att skapa olika sätt att göra affärer kan du accelerera verksamhetstillväxten på nya och befintliga marknader. Trots det kan det ibland vara svårt för organisationer att anpassa det omedelbara behovet av att skynda in i en transformationsresa med företagets affärsprioriteringar:

  • Förändringskultur: Vilka strategier finns för att bemöta den organisatoriska förändring som krävs för att kunna transformeras?
  • Kunskap och expertis: Det krävs en kombination av talang och teknik för att genomföra den digitala transformationen. Båda är en förutsättning för att lyckas.
  • Tillgång till information: Hur kan organisationen utnyttja hopplösa datasilos för att generera praktiskt användbar information?
  • Digital process: Har du rätt process för att stödja automatiseringar och förbättra effektiviteten?
  • Budget och avkastning på investering: Organisationer måste göra rätt transformationsinvesteringar för att maximera avkastningen på investeringen.

De tre P:na för digital transformation

När man tänker på digital transformation brukar man börja med att implementera nya tekniker i verksamheterna. Men det är bara en del av framgångssagan. Implementering av teknik utan åtföljande organisationsförändring leder sannolikt till marginella resultat. Fördelarna med digital transformation kan bara uppnås med rätt kombination av människor, färdigheter och organisationsstruktur. Våra tjänster för transformation är alla baserade på dessa tre pelare – personer, processer och prestanda – för att säkerställa att du bygger en teknikbaserad och digitalt informationsorienterad kultur som gör det möjligt att avsevärt förbättra affärsresultatet.

ikon personer

Personer

Transformera din organisation

ikon processer

Processer

Omvandla affärsprocesser för att utnyttja en ny digital arkitektur

ikon prestanda

Prestanda

Förbättra din kundupplevelse

Det strategiska tillvägagångssättet för digital transformation

Med vårt upplägg hjälper vi dig att förstå och definiera vad digital transformation är och vilken inverkan den kommer att ha på ditt företag. Du kommer att få en tydlig plan för att skapa och dra nytta av de värden som digitala verktyg och tekniker medför. I grunden stödjer vi dig i implementeringen av organisationsförändringar och teknik eftersom vi erbjuder ett integrerat ramverk med rådgivning och leverans, för att på riktigt kunna nå den fulla potentialen med digital transformation.

Bedömning

Rekommendationer

Identifiering av utmaningar Förståelse för digital beredskap Prioritering och fastställande av den digitala strategin Identifiera lösningar Accelerera tid till värde Utveckla tillväxtstrategi
Ändringsanpassning + kunskapsöverföring + användaranpassning

Bygg upp en grund för den digitala transformationsresan

Kämpar du med komplexiteten med digital transformation? Vår tjänst rådgivningstjänst hjälper dig att bygga upp en grund för den digitala transformationen. Med hjälp av vårt team kan du identifiera dina digitala behov och strukturera de lösningar som behövs för implementering, kontinuitet och tillväxt. Baserat på vår bästa praxis för digital tillväxt och branschstandarder kommer du att:

  • föreställa dig hur digitalisering är en vana, med hjälp av en workshop baserad på branschstandarder och rekommenderad bästa praxis
  • upptäcka din digitala mognad genom en bedömning av teknisk vaksamhet och digital erfarenhet
  • förstå personer, processer och verktyg baserat på en tydlig vision och strategi för din användarupplevelse.

Med stöd av en stabil plan för digital transformation kan du utveckla och leverera tillväxtstrategier för att förbättra din verksamhet och användarnas digitala resa.

Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Vilka värden vår rådgivningstjänst ger

Digital transformation har kraften att ta företag till en helt ny nivå. Genom att skapa grunden och få en bättre förståelse för den övergripande planen kommer du att kunna dra nytta av:

Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Förbättrad transparens

Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Snabbare tid till värde

Människor och teknik i samspel driver digital transformation

Minskade risker och fallgropar som undviks

Lita på en global expert

Vi fokuserar på att ge våra kunder bästa möjliga färdigheter, support, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Vi tänker globalt och är verksamma lokalt i 90 länder.

Över 120 aktiva projekt.

Fler än 400 appar för support, underhåll och utveckling.

Ikon som visar människor

Över 1 300 teknikexperter

(programvaruutvecklare, arkitekter, designers osv.)

ikon konfiguration

Azure Expert MSP

Säkerhetscertifiering - ISO 27000,

Certifiering för IT-tjänster - ISO 20000

Dev-certifiering - CMMI DEV 5

ikon samarbete

Tänker globalt och verkar lokalt i 90 länder

Globala kompetenscenter för applikationstjänster med lokalt gränssnitt

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär