Advanced Software Management Solutions

PyraCloud

Kunskapscenter

Kontakta oss

Lär dig mer om PyraCloud

Få mer information om PyraClouds nyckelfunktioner med våra korta videor ”Quick Hit” och ”How-To”. Om du vill hålla dig uppdaterad löpande kan du besöka vår Vimeo-kanal för SoftwareONE PyraCloud.

Människor sitter vid ett konferensbord och diskuterar utmaningar inom IT

Whitepaper: Ta kontroll över dina molnkostnader

Molnet är stort och budgeten begränsad. Har du någon plan? Här förklarar vi hur människor, processer och teknik kan samverka för att hjälpa din organisation att förstå molnkostnader.

Ladda ner
Software Budget Spend Infographic

Infografik: Hantera budget och kostnader i en miljö med flera moln

Här har vi sammanfattat de viktigaste utmaningarna när det gäller att styra, hantera och optimera budget och kostnader kopplade till en molnmiljö (materialet är på engelska).

Läs mer
Effective Software and Cloud Spend

Whitepaper: Effektiv hantering av mjukvaru- och molnkostnader.

Vill du ha full insyn i din lokala, moln- eller hybridmiljö så att du effektivt kan hantera dina kostnader?

Ladda ner
säkerställ kostnadsoptimerad mjukvara

Produktblad: PyraCloud

Mjukvara är vanligtvis den största investering som ett företag gör, förutom personalen. Få företag har dock verktyg för att säkerställa att mjukvaruegendomen alltid är kostnadsoptimerad och i linje med affärsmålen.

Läs mer
sammanfattning av funktioner

Produktblad: PyraCloud-funktioner

PyraCloud erbjuder en rad funktioner som hjälper dig att digitalisera din leveranskedja för mjukvara, hantera avtal samt spåra, kontrollera och förutsäga molnkostnader kopplade till olika molnleverantörer.

Läs mer
kostnadskontroll av mjukvara

Produktblad: Hantering av molnkostnader i PyraCloud

Ett heltäckande tillvägagångssätt för att hantera molnkostnader hjälper organisationer att få visibilitet och kontroll. Det ger en tydlig förståelse för de sammanlagda kostnaderna och låter samtidigt organisationer analysera dem.

Läs mer
funktioner för transaktioner

Produktblad: PyraCloud Transaction Management

Genom att centralisera organisationens programvarukatalog kan användare köpa önskad, godkänd programvara, vilket innebär att de köper rätt produkt från rätt plats vid rätt tidpunkt.

Läs mer
Hantering av kostnader för mjukvara och moln

Produktblad: PyraCloud och Cloud Spend Management

Se hur du kan få fullständig insyn i hur programvaror och molnresurser används. Då är det enklare att identifiera underutnyttjade resurser, optimera dem och samtidigt undvika onödiga utgifter.

Läs mer
PyraCloud 365 Analytics flyer screenshot

Produktblad: PyraCloud 365 Analytics

Få insyn i din Microsoft 365-miljö. PyraCloud 365 Analytics ger insikter om användning, licensabonnemang samt säkerhet så att du kan undvika risker och optimera din Microsoft 365-miljö.

Läs mer
PyraCloud Powers FinOps Preview

Produktblad: PyraCloud driver FinOps

PyraCloud bidrar med transparens, insikter och verktyg som alla intressenter behöver för att kunna se och hantera molnkostnader i organisationen.

Läs mer

Relaterade bloggartiklar

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär