Advanced Software Management Solutions

White paper

Ta kontroll över dina molnkostnader

Ta kontroll över dina molnkostnader

Organisationer världen över implementerar molnbaserade lösningar i snabb takt. Gartner har fastställt att över 1,3 biljoner USD i IT-kostnader kommer att påverkas av att organisationer flyttar kostnader till molnet, vilket leder till att 28 % av företagens kostnader flyttas till molnet senast 2022 (en ökning med 19 % från förgående år).

Molnet erbjuder visserligen många bevisade tekniska fördelar, men inser företag verkligen vilka affärskrav det också medför? 

I detta white paper förklarar vi hur människor, processer och teknik kan samverka för att hjälpa din organisation att förstå molnkostnader.

Detta white paper går igenom följande sex-stegsmetod:

  1. Upprätta en strategi för övergång till molnet
  2. Definiera krav och involvera resurser
  3. Upptäck, strukturera och styr molnresurser
  4. Definiera affärsenheter och koppla resurser till dessa
  5. Upprätta budget per affärsenhet
  6. Analysera och optimera budgeten och kostnaderna