Advanced Software Management Solutions

Whitepaper

Ta kontroll över dina molnkostnader

Ta kontroll över dina molnkostnader

Organisationer världen över implementerar molnbaserade lösningar i snabb takt. Gartner har fastställt att över 1,3 biljoner dollar i IT-kostnader kommer att påverkas av att organisationer flyttar kostnader till molnet, vilket leder till att 28 % av företagens kostnader
flyttas till molnet senast 2022 (en ökning med 19 % från förgående år).

Molnet erbjuder visserligen många bevisade tekniska fördelar, men inser företag verkligen vilka affärskrav det också medför? 

I detta whitepaper förklarar vi hur människor, processer och teknik kan samverka för att hjälpa din organisation att förstå molnkostnader.

Detta whitepaper går igenom följande sex-stegsmetod:

  • Upprätta en strategi för övergång till molnet
  • Definiera krav och involvera resurser
  • Upptäck,strukturera och styrmolnresurser
  • Definiera affärsenheter och koppla resurser till dessa
  • Upprätta budget per affärsenhet
  • Analysera och optimera budgeten och kostnaderna