Challenges and Benefits of an Effective Software Digital Supply Chain

E-bok


Utmaningar och fördelar med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

E-bok: Utmaningar och fördelar med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

  • E-bok
  • Digital Supply Chain

I vår allt mer digitaliserade värd, där manuella processer automatiseras och företag är fokuserade på digital transformation, har skapandet av en effektiv digital leveranskedja för mjukvara blivit en hörnsten i den digitala transformationen. På engelska används ofta begreppet till Software Digital Supply Chain.

I de flesta organisationer står mindre leverantörer för 80-90% av mjukvarutransaktionerna. Hanteringen av dessa volymer (sk. svansen av mjukvara eller på engelska tail-end spend) är en stor utmaning och förbises allt för ofta. Det här kan leda till onödiga kostnader, till exempel för automatiska förnyelser av mjukvaruprenumerationer som företaget inte längre behöver. Likaså kan bristande insyn och avsaknad av kontroll innebära att du missar möjligheten att förhandla om bättre villkor. Att digitalisera företagets digitala leveranskedja för mjukvara kan vara en åtgärd.

Vi har tagit fram denna e-bok för att hjälpa dig att förstå:

  • Vad en digital leveranskedja för mjukvara är
  • Vilka utmaningar det finns med att hantera en digital leveranskedja för mjukvara
  • Hur en dålig digital leveranskedja påverkar företagets mjukvarulivscykel
  • Vilka fördelar som finns med att bygga en effektiv digital leveranskedja för mjukvara
  • Hur du kan gå tillväga för att optimera en digital leveranskedja för mjukvara för IT och inköp