Getting Ready For The Cloud – How To Master Your Cloud Migration

E-bok

Bli redo för molnet – så tar du kontroll över din migrering

E-bok Bli redo för molnet – så tar du kontroll över din migrering

Många organisationer vill öka skalbarheten, flexibiliteten och tillgängligheten för sina nätverk, för att anställda och konsumenter ska kunna nå önskad information från valfri enhet. Organisationen behöver säkerställa dessa tekniska förbättringar utan att göra allt för stora investeringar i en helt ny infrastruktur.

Det upplevs ofta svårt att veta var man ska börja och många företag har därför inte påbörjat sin flytt till molnet. Därför har vi tagit fram den här e-boken, för att ge dig nödvändiga kunskaper som underlättar för dig att komma igång. Du kommer att lära dig om:

  • Molnets kraft
  • Fördelar med molnet
  • Nya affärsmodeller
  • Säkerhet i molnet
  • Olika modeller för olika affärsbehov
  • Hur en flytt till molnet går till, steg för steg

E-boken är på engelska.