Affärsmän skakar hand och skriver avtal kring IT-lösningar

Om ramavtalet

Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

Om ramavtalet hos Adda Inköpscentral

Det här är ett avtal som fyller de flesta programvarubehov för kommuner och kommunala bolag. Flexibiliteten i avtalet tillåter användning på flera sätt, både för leveransavtal med successiva eller enstaka beställningar. Kommuner får dessutom bättre priser och villkor på programvara genom SKI:s volymavtal med Microsoft, Novell och IBM. För att kunna använda avtalet behöver ni vara listade som avropsberättigade. Adda Inköpscentral hette tidigare SKL Kommentus Inköpscentral.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avtalsnr: 10344
Avtalsperiod: 2017-12-12 – 2021-12-11

 

Ramavtalshemsida

På ramavtalshemsidan finns stöd vi beställning:

 • Avropsvägledning
 • Leverantörernas utbud
 • Sändlista
 • Mall för kontrakt
 • Avropsmall
 • Mall prisbilaga

Avtalets tre områden

1. Programvaruområden:

 • Kontorsstöd
 • Informationsförsörjning
 • Operativsystem
 • Säkerhetsprogramvara
 • Driftstödprogramvara
 • Tillgångshantering (Asset Management)
 • Mellanprogramvara (Middleware)
 • Databas


2. Molntjänster:

Molntjänster, en leveransform där programvaran inte är installerad hos dig utan nås via internet, blir allt vanligare. Så länge molntjänsten omfattas av ovanstående programvaruområden går den att beställa på ramavtalet.


3. Tjänster inom:

 • Licenshantering (Software Asset Management)
 • Installation
 • Anpassning- och konfiguration
 • Underhåll
 • Support 

Hur det fungerar

1. Gör en avropsanmälan
För att kunna använda ramavtalet behöver din myndighet först vara avropsberättigad. Det blir ni genom att betala den årliga serviceavgiften till SKL Kommentus Inköpscentral. 

När kriterierna ovan är uppfyllda loggar upphandlingsansvarig, eller annan utsedd person, in och gör avropsanmälan på SKL Kommentus Inköpscentrals hemsida.

2. Gör en förnyad konkurrensutsättning

Vid avropsanmälan får leverantörerna ett meddelande om att anmälan skett. Därefter är det klart för dig som beställare att börja beställa på avtalet.

På det här avtalet gör du först en förnyad konkurrensutsättning och beställer sedan av vinnande leverantör. Avropsvägledningen ger fullständig instruktion hur du går tillväga.


3. Utvärdera anbuden och skriv avtal 

När anbuden inkommit utvärderas de enligt de kriterier ni satt i förfrågningsunderlaget. OM SoftwareONE SoftwareONE är specialiserade på mjukvara och allt som rör hanteringen av den. Vi verkar som ett stöd genom att ge oberoende, transparent och kvalificerad licensrådgivning.

Vårt fokus är att sänka era kostnader och säkra er investering. Det gör vi utifrån ett oberoende perspektiv med utgångspunkt i era unika utmaningar och mål.

Kontakt

Telefon: 08-465 018 80
E-post: avropa.se@softwareone.com