Affärsmän skakar hand och skriver avtal kring IT-lösningar

Om ramavtalet

Programvaror och tjänster - Licensförsörjning

Om ram­avtalet hos Kammar­kollegiet

Det här är ett avtal som fyller de flesta licensförsörjningsbehov för alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ samt kommuner och landsting. Flexibiliteten i avtalet tillåter användning på flera sätt, både för leveransavtal med successiva eller enstaka beställningar.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Avtalsnr: Programvaror och tjänster – Licensförsörjning 23.3-5561-17
Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2022-12-31
Förlängningsoption:  t.o.m. 2023-02-28
kammarkollegiet

Ramavtalshemsida

På ramavtalshemsidan finns stöd vi beställning:

  • Avropsvägledning
  • Avropsmall
  • Kontraktsmall
  • Utkast till Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Utkast till säkerhetsskyddsavtal

 

Avtalets områden

Programvara, publik molntjänst och licenstjänster samt supportavtal. Dessutom omfattas uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav avseende programvaror. Licensförsörjning omfattar också alla typer av licenstjänster vilket innebär alla typer av tjänster som hjälper kund med licenser. Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och granskning av fakturor kopplade till avrop av licenser. Licensförsörjning omfattar inga konsulttjänster.

 

Om hur det fungerar

1. Gör en förnyad konkurrensutsättning

På det här avtalet gör du först en förnyad konkurrensutsättning och beställer sedan av vinnande leverantör. Avropsvägledningen ger fullständig instruktion hur du går tillväga.

2. Utvärdera anbuden och skriv avtal

När anbuden inkommit utvärderas de enligt de kriterier ni satt i förfrågningsunderlaget.

 

Om SoftwareONE

SoftwareONE är specialiserade på mjukvara och allt som rör hanteringen av den. Vi verkar som ett stöd genom att ge oberoende, transparent och kvalificerad licensrådgivning.

Vårt fokus är att sänka era kostnader och säkra er investering. Det gör vi utifrån ett oberoende perspektiv med utgångspunkt i era unika utmaningar och mål.

Kontakt

Telefon: 08-465 018 80
E-post: avropa.se@softwareone.com