Accelerera din digitala transformation med FinOps

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Accelerera din digitala transformation med FinOps

 • 11 januari 2022
 • 4.5 Minuters läsning

Det blir allt vanligare med en person som är dedikerad att driva förändring och innovation i organisationen med titlar som CIO och DTO. DTO står för Digital Transformation Officer och det är just digital transformation det handlar om. 89% av alla företag har redan en digital affärsstrategi med ökad effektivitet (40%) snabbare Time to Market (36%) och förbättrad kundupplevelse (35%) i sikte.

Och ju snabbare den går desto bättre, för transformation har blivit en affärskritisk fråga, för att inte säga en överlevnadsfråga. Det har visat sig vara en mer komplex utmaning än vad många först tror, men det finns faktiskt något som ökar chanserna att nå företagets digitaliseringsmål snabbare.

Det ska vi titta närmare på nu.

Faktorer som fördröjer transformationen

Ledningen har pekat med hela handen, ansvar har utdelats och en molnstrategi ritats upp. Agila metoder har införts. Utveckling och drift har omfamnat experimenterande och lärande. IT-lösningar har migrerats över till molnet.

Men efter ett par år får du fortfarande samma fråga: varför händer inte mer?

Det är frustrerande, särskilt som du aldrig har ett riktigt bra svar. Orsakerna är sannolikt många och varierar från företag till företag. Men baserat på vår erfarenhet är kan vi säga att fem vanliga hinder för en lyckad digital transformation är:

Kunskapsbrist. Man vet helt enkelt inte hur man ska implementera ledningens beslut och har svårt att få tag i kompetens inom digitalisering, inklusive verktyg och processer.

Gamla system och processer. Arvet från den gamla strukturen med sina on-prem-lösningar, långsamma processer och rutiner lever kvar, trots att de är inkompatibla med det nya agila arbetssättet och de molnbaserade lösningarna. För att lyckas räcker det inte med att addera en massa appar och lösningar i molnet, man måste anpassa sina grundläggande processer också.

Mindset. Motståndet mot förändring är mänskligt, oundvikligt och underskattat. Man ser problemen och riskerna snarare än de mer långsiktiga fördelarna: ”Det där kommer inte att fungera”.

Motstridiga mål. Cloud-teamet jobbar agilt och implementerar DevOps, men resten av IT-avdelningen fortsätter som förut. Operations fokuserar på att minimera antalet problem och fel. Det passar inte för ”molnet” där hastighet och flexibilitet är betydligt är viktigare.

För mycket för snabbt. Hög ambitionsnivå, orealistiska förväntningar och bristande insikt är ingen vinnande kombination. Särskilt om det saknas en fungerande organisation som tar ansvar för förändringsarbetet.

De finansiella processerna är inte gjorda för molnet. Tekniksidan kanske är på banan med DevOps och agila arbetssätt. Organisationen har vant sig vid att hitta sina lösningar i molnet. Den tekniska infrastrukturen för molnet finns på plats - men inte den ekonomiska. Den är inte byggd för kontroll och insyn i kostnaderna från molnbaserade tjänster och ger ofta helt fel incitament. Ett stort utbud av tjänster finns en knapptryckning bort och licenskostnaderna växer exponentiellt utan att man vet om inköpen behövs eller kommer att betala sig. Så konstruktionen haltar.

FinOps – Financial Operations för molnet, är ett beprövat och effektivt sätt att undanröja flera av dessa hinder. Det har fått stor spridning och anses av många vara en nödvändig del av digitaliseringen.

Hur FinOps kan snabba på din digitalisering

Vad är FinOps egentligen? Det superkorta svaret: en operativ modell som förenar processer, kultur och teknologi.

FinOps hjälper organisationer att anpassa sig till dagens agila arbetssätt, snabbt föränderliga omvärld och molnbaserade tjänster. Det görs på flera sätt:

 • Den gör kostnader i molnet synliga och spårbara i hela organisationen.
 • Den gör det möjligt att hålla alla ekonomiskt ansvariga för de kostnader i molnet de genererar.
 • Den gör finansiella data tillgängliga i nära på realtid så att investeringsbeslut kan tas baserade på fakta och insikter.
 • Den river murarna mellan avdelningarna så att IT, utveckling, ekonomi, inköp, försäljning och andra delar av organisationen kan samarbeta och dra mot samma mål.

Istället för att bara försöka minimera kostnader för olika inköp – oavsett om det finns alternativ som är lönsammare på sikt – flyttas fokus till att använda molnteknologi för att skapa mesta möjliga värde för företaget.

FinOps undanröjer hindren och blir en katalysator för en snabbare anpassning till molnet och digitaliseringen av verksamheten på flera sätt:

 • Ramverk och bästa praxis. FinOps gemensamma processer vägleder organisationen, ökar kunskapen och minskar osäkerheten. Genom att följa samma gemensamma process hjälper alla delar av organisationen till att hålla data om sina åtaganden i molnet aktuella och tillgängliga.
 • Fördelat ansvar. Transparenta kostnader gör att alla kan ta ansvar för sina inköp och finansiella beslut och kan samtidigt se till beslutets effekt på hela företagets ekonomi.
 • Bättre, snabbare och datadrivna beslut. Att se alla kostnader och kunna göra rimliga prognoser gör det lättare att våga ta beslut. Det finns ju fakta som motiverar dem. FinOps-kulturen innebär ett ständigt samtal inom företaget kring vilka investeringar som är klokast, vilken tidpunkt som är bäst och vilken ROI som kan förväntas.
 • Visar digitaliseringens resultat. När olika team kan visa kostnadsbesparingar och ROI skapas motivation och incitament för att optimera värdet av investeringarna.
Läs mer om FinOps.

Några råd på vägen

Så vilka är framgångsfaktorerna när man vill skapa ett momentum i sin digitala transformation genom FinOps?

Etablera ett centralt FinOps-team från början. Teamet ska inte vara stort men behöver inkludera representanter från teknik/utveckling, ekonomi/inköp och ledning/affärsägare. Tekniksidan svarar då för den tekniska genomförbarheten, ekonomi för ekonomiska överblick, internpriser med mera och ledningen för kravställning och affärsmässiga förutsättningar.

Börja smått och lär er längst vägen. Försök inte förändra hela organisationen på en gång – börja med att krypa innan ni går, och gå innan ni springer. Börja med ett tvärfunktionellt initiativ som organisationen kan prova att samarbeta kring, lära sig på och börja visa resultat av vecka för vecka.

Utgå från affärsstrategierna. En investering kan se stor ut men skapa mångdubbelt affärsvärde, till exempel genom stärkt konkurrensförmåga eller genom att öppna en ny lönsam marknad. Bra investeringsbeslut tar hänsyn till teknisk lösning, ekonomisk inverkan och affärsstrategiskt värde – inte bara en av dessa tre.

Det här var bara ett smakprov

Vill du veta mer om hur du kan snabba på din digitala transformation? Vi hjälper dig gärna. Hör av dig till oss!

Kontakta oss
 • FinOps
 • FinOps, Digital Transformation

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Oavsett om målet är att kontrollera kostnader som uppstår till följd av arbetslaster (workloads) i molnet, bedrägeri eller dataintrång, är molnsäkerhet steg ett innan FinOps kan påbörjas.

Vad är FinOps?

Vad är FinOps?

FinOps står för Cloud Financial Management och är en driftsmodell för molnet som kombinerar system, bästa praxis och kultur med syftet att öka en organisations förmåga att förstå kostnader kopplade till molnet.