Här är de nya cyberhoten 2021

De nya cyberhoten 2021

Så kan du minska risken att cyberhoten drabbar din organisation

Här är de nya cyberhoten 2021

  • 16 november 2021
  • 2 Minuters läsning

Utbrottet av Covid-19 har radikalt förändrat hur vi arbetar – och nu arbetar fler än någonsin hemifrån. Varje gång det sker en förändring i vårt sätt att arbeta, utvecklar cyberkriminella nya tekniker för cyberhot och för att begå kriminella handlingar och utmana företagets cybersäkerhet.

Digitalisering driver förändring

Samhället har genomgått en radikal digitaliseringsprocess de senaste decennierna där både företag och plattformar flyttar information till internet. I och med pandemin har vårt sätt att arbeta förändrats. Fler än någonsin arbetar hemifrån, ofta på egna, privata nätverk långt utanför organisationens relativt säkra miljöer med skalskydd, brandväggar och inte minst den stab av IT-tekniker som ständigt övervakar IT-systemen. 

Väl ute på internet samverkar kollegor på olika plattformar i olika digitala verktyg som ofta står utanför organisationens kontroll. Finns inte de hjälpmedel som medarbetarna efterfrågar och behöver, införskaffar många anställda detta ändå på egen hand. Det beskrivs ofta som shadow-IT, alltså projekt eller verktyg som hanteras utanför företagets IT-avdelning. Detta gör organisationer sårbara för olika typer av intrång.

Det är av största vikt att organisationer förser sina anställda med nödvändiga verktyg och kunskaper för att undvika eller i alla fall minska riskerna att utsättas där cyberbrott när de arbetar hemifrån.

Nya typer av cyberhot ställer krav på företagets anställda och ökad säkerhetsmedvetenhet hos alla medarbetare är ett måste
Nya typer av cyberhot ställer krav på företagets anställda och ökad säkerhetsmedvetenhet hos alla medarbetare är ett måste

Nya typer av cyberbrott ökar – men också kunskapen

Lösenordsfiske, utpressnings- eller krypteringstrojaner och skadlig kod är kända typer av cyberbrott idag. Bland de attacker som ses öka under 2021 finns skadliga QR-koder, attacker i försörjningskedjan och URL-kapning med look-a-like-sidor, där förövare utnyttjar små stavfel för kända webbsidor och lurar besökaren till en identisk men bedräglig webbsida.

Hoten är större idag än på länge. Samtidigt är verktygslådan mer omfattande och även kunskapen kring hur en organisation på bästa sätt kan skydda sig och säkra sin information. Exempelvis lär sig systemen användarnas beteenden och kan på så sätt identifiera avvikelser.

Ökad säkerhetsmedvetenhet hos anställda

Det finns idag många olika lösningar kring IT-säkerhet, både med utgångspunkt i befintligt licensinnehav och där den totala säkerheten ses över. Utifrån ett användarperspektiv erbjuds utbildnings- och testprogram för att kunna höja kunskaperna kring cybersäkerhet. Genom att minska kunskapsklyftan i organisationen, minskar risken att utsättas för attacker.

Hela idén bakom många av cyberattacker är att människan, alltså personalen, utgör den svagaste länken i ett företags IT-säkerhet. Det räcker inte med att ha ett bra tekniskt skydd i organisationen, även personalen måste utbildas i hur de ska bete sig och vad de ska vara varsamma över. Anställda som får utbildning i säkerhetsmedvetenhet och kring cyberhot är betydligt bättre rustade för att känna igen ett säkerhetshot än de som inte fått samma utbildning. Det är något som lönar sig för hela organisationen.

Hur förberedd är du?

Idag finns risken för cyberattacker överallt och många företag är inte förberedda. Med ett ökat fokus på och konsekvent implementering av åtgärder för cybersäkerhet i organisationen, minimerar riskerna för fel, dataförluster, hackerattacker och obehörig återkomst av data.

Läs mer om cybersäkerhet

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

kan-offentlig-sektor-lagra-persondata-i-molnet

Kan offentlig sektor lagra persondata i molnet (trots Schrems II)?

Den som för över personaluppgifter från Europa till USA riskerar att bryta mot GRPR, vilket ses som ett digitaliseringshinder av många svenska organisationer, inte minst inom offentlig sektor.

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Oavsett om målet är att kontrollera kostnader som uppstår till följd av arbetslaster (workloads) i molnet, bedrägeri eller dataintrång, är molnsäkerhet steg ett innan FinOps kan påbörjas.