Going the Distance with FinOps

Cloud Financial Management

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

  • 16 november 2021
  • 5.2 Minuters läsning

Organisationer runt om i världen genomgår ett paradigmskifte när det kommer till att hantera sina IT-egendomar. För många år sedan fokuserade IT-team på att införskaffa och hantera produkter för att hjälpa sina team att arbeta smartare, men i och med molnets uppkomst har IT snabbt blivit mer serviceorienterat. Tack vare molnapplikationers servicebaserade natur kan IT-team nu leverera fördelar som ökad flexibilitet, agila metoder och omedelbar skalbarhet, vilket ger fördelar på en konkurrensutsatt marknad.

Det finns dock en baksida. Migreringen till molnet stör standardprocessen Software Asset Management (SAM) som har tagit organisationer flera år att utveckla och resulterar i utmaningar med styrning, kostnader och företagskultur.

Det är där Cloud Financial Management, förkortat FinOps, kommer in i bilden. Begreppet kan förklaras som den ekonomiska driftmodellen för molnet och har utformats för att öka ansvarsskyldigheten för molnkostnader och uppmuntra ekonomisk och operativ kontroll i organisationens företagskultur. Detta säkerställer att molnkostnaderna är optimerade på löpande basis och hjälper dig använda ett datadrivet beslutsfattande för att uppfylla företagets affärskrav.

Då allt fler organisationer vill påbörja ett FinOps-initiativ, gick SoftwareONE samman med FinOps Foundation för att diskutera varför företag behöver FinOps och hur de vanligaste utmaningarna bemöts bäst. Här tar vi upp de främsta punkterna från denna diskussion.

Varför FinOps?

Molnet ska inte ses som ytterligare ett datacenter som IT kontrollerar. Datacentren var IT-avdelningens ansvar, men molnet sträcker sig över hela organisationen och alla som använder molnet måste dela ansvaret för sin del av kostnaderna. Följaktligen kommer dina befintliga processer för Software Asset Management som utformats för lokal teknik helt enkelt inte att ta hänsyn till de olika molnens  natur. En ny strategi kommer att krävas för att säkerställa att alla användare ansvarar för sina molnkostnader.

Även om det krävs tid, ansträngning och samarbete för att skapa en mogen FinOps-strategi, kommer det att ge utdelning i längden. En mogen strategi hjälper dig att maximera varje krona du spenderar i molnet genom att skapa transparenta ansvarsprocesser medan medarbetarna hanterar en molntransformation. Därför begränsas värdet av en utvecklad FinOps-strategi endast av teamets innovationsförmåga.

Att lösa vanliga utmaningar med FinOps 

Molnet kommer med unika överväganden kring styrning och kostnader som lokala lösningar helt enkelt inte har. Men med lite vägledning går det att ta sig an dessa utmaningar. Här tar vi en titt på dessa.

1. Ge IT möjligheten att ta ansvar för FinOps-initiativet

FinOps är en väsentlig del av Software Lifecycle Management, som utgår från att IT tar ansvar för mjukvarans livscykel. Detta är lättare sagt än gjort eftersom många medarbetare utanför IT använder den flexibilitet som finns i molnet för att kringgå traditionella inköpsprocesser.

I en FinOps-modell måste IT-teamen ta initiativ och sätta sig in ordentligt i de regler och processer som behövs för att ta kontrollen över främmande mjukvara och resursförbrukning. De kan börja med att undersöka hur deras nuvarande organisationsstruktur ser ut, hur mycket budget varje team har för molnkostnader och hur de kan kommunicera med personer mellan avdelningar, för att säkerställa att alla förstår värdet av att följa FinOps-processer.

För många IT-team är detta en gigantisk uppgift – var inte rädd för att ta hjälp av en expert om teamet har svårt att få ett fast grepp om alla delar.

2. Skapa en gemensam FinOps-strategi mellan olika affärsenheter

I dag använder 94 procent av företagen molnet. Om du är en del av den majoriteten använder antagligen nästan alla medarbetare i din organisation molnet på något sätt. Även om IT har ansvar för din FinOps-strategi kommer en smidig implementeringsstrategi och kontinuerligt samarbete med resten av organisationen att vara avgörande.

IT-teamet bör börja med att bekanta sig med ansvarsområden och budgetar för varje avdelning i organisationen. Sedan identifieras de främsta användarna som kommer att hjälpa IT-teamet att kickstarta FinOps-strategin; försök att få minst en användare från varje avdelning. När IT-teamet har hittat viktiga intressenter och förstår hur respektive team påverkar molnkostnaderna, är det dags att uppdatera intressenterna om vad FinOps är och vilka grundläggande steg de måste vidta för att starta igång arbetet.

Exempelvis måste IT-teamet utbilda de inblandade i hur man använder standardiserade processer för taggning, spårning och rapportering för säkerställa att alla molnkostnader redovisas korrekt. Därefter måste dessa du se till att deras teammedlemmar förstår och följer processen. Detta är dock inte bara en uppifrån-och-ned-process; varje medarbetare i organisationen bör ha ett inflytande i hur FinOps-strategin utvecklas.

3. Möjliggör den kulturförändring som krävs för att fortsätta stödja FinOps

Att få enskilda team att hållas ansvariga för molnkostnader, kan vara en utmaning på lång sikt. Medarbetarna kommer omedelbart att se en kortsiktig fördel med att implementera nya molntjänster utan förhandsgodkännande – de är dock mindre benägna att inse hur det gynnar hela företaget. Team kan inledningsvis förbinda sig till överenskomna processer, men att hålla sig till dem över tid kräver en dedikerad och långvarig kulturförändring.

Att utveckla en kultur som värdesätter FinOps är avgörande för att uppnå balans mellan ansvar och att vara agil. IT-team måste främja en kultur som möjliggör kommunikation och bryter ner silos mellan team. Dessutom måste du se till att de implementerar verktyg som är FinOps-certifierade och som gör det enkelt även för de som inte är tekniskt lagda, att fortsätta vara ansvarstagande. Slutligen bör teamet följa upp med relevant statistik och ge konstruktiv feedback för att hjälpa alla team att förstå effekten av Cloud Financial Management.

När alla team upplever att de har en rättvis inverkan i skapandet och optimeringen av företagets FinOps-strategi är det mycket mer sannolikt att de följer de protokoll som de hjälpte till att skapa.

Varför FinOps?

Molnet ska inte ses som ytterligare ett datacenter som IT kontrollerar. Datacentren var IT-avdelningens ansvar, men molnet sträcker sig över hela organisationen och alla som använder molnet måste dela ansvaret för sin del av kostnaderna. Följaktligen kommer dina befintliga processer för Software Asset Management som utformats för lokal teknik helt enkelt inte att ta hänsyn till de olika molnens  natur. En ny strategi kommer att krävas för att säkerställa att alla användare ansvarar för sina molnkostnader.

Även om det krävs tid, ansträngning och samarbete för att skapa en mogen FinOps-strategi, kommer det att ge utdelning i längden. En mogen strategi hjälper dig att maximera varje krona du spenderar i molnet genom att skapa transparenta ansvarsprocesser medan medarbetarna hanterar en molntransformation. Därför begränsas värdet av en utvecklad FinOps-strategi endast av teamets innovationsförmåga.

Vill du lära dig mer om FinOps?

I de här inspelade webinaret som hölls av SoftwareONE och FinOps Foundation kan du lära dig mer om de viktigaste delarna i din FinOps-resa (länkar till vår globala hemsida).

Läs mer

Hela vägen i mål

FinOps är ett maratonlopp – inte en sprint. För att lyckas måste IT-teamet leda initiativ för att främja organisering, engagemang och uthållighet från flera parter i organisationen. Tyvärr är många IT-team osäkra på om de har den kompetens som krävs för att fullfölja initiativets bredd.

Genom att samarbeta med kunniga experter som har hjälpt andra att nå liknande mål får du mycket bättre förutsättningar än om du gör allt själv. SoftwareONE kan hjälpa dig och ditt team att leverera övertygande resultat med opartiska prestationsbedömningar, bästa praxis och fortsatt stöd i arbetet med nödvändiga kulturförändringar.

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.