Vad är FinOps?

Vad är FinOps?

Vad är FinOps?

 • 11 januari 2022
 • 7 Minuters läsning

Vad är FinOps? Du kanske har hört den nya branschtermen under ett webinar eller i ett samtal med dina kollegor nyligen eller sett det på en blogg. Du kanske tänker ”En till Ops-term?” eller ”Inte ett buzz-word till.” Sanningen är att FinOps har funnits så länge molnbaserade tjänster funnits, det har bara inte varit ett erkänt eller dokumenterat arbetssätt förrän nu. 

I den här artikeln beskriver vi vad FinOps är och hur det hjälper dig att 1) få ut mesta möjliga värde för varje krona du spenderar i molnet och 2) förstå den ekonomiska enheten för dina molnkostnaden.

Vad är FinOps?

FinOps står för Cloud Financial Management och är en operativ modell för molnet som kombinerar system, bästa praxis och kultur med syftet att öka en organisations förmåga att förstå kostnader kopplade till molnet. Det handlar om att ta ekonomiskt ansvar för molnkostnader och göra det möjligt för team att fatta välgrundade affärsbeslut.

Dessutom stärker FinOps samarbetet mellan IT, teknik, ekonomi och inköp och möjliggör för IT att utvecklas till en tjänsteorganisation som adderar värde till verksamheten med hjälp av molnteknik.

Varför FinOps?

FinOps hjälper din organisation att övervinna de gemensamma utmaningarna som kommer med att arbeta i molnet så att du kan uppnå:

 • Driftseffektivitet: Många organisationer har svårt att effektivisera processer när de arbetar i molnet på grund av dess flexibilitet och skalbarhet. Rätt FinOps-metoder gör att du kan skapa en operationell effektivitet som säkerställer att organisationen undviker problem som shadow IT (eller skugg-IT) och obehörigt bruk av mjukvarulicenser.
 • Långsiktiga besparingar: Med en flytt till molnet kan dina IT-investeringar bli mer kostnadseffektiva, men det är inte alltid en självklarhet. FinOps-metoder hjälper dig att identifiera de bästa möjliga lösningarna och implementera specifika åtgärder för att begränsa kostnaderna och fastställa KPI:er för dessa, så att du kan uppnå långsiktiga besparingar.
 • Efterlevnad av avtal: De komplexa villkoren i dina mjukvarulicensavtal, åtaganden för molnkostnader samt befintliga investeringar – som rättigheter med befintliga företagsavtal hos Microsoft – kan ibland vara svåra att förstå och kan leda till bristande efterlevnad. Genom att följa en dokumenterad FinOps-metod både för undertecknade och ännu inte undertecknade avtal, säkerställer du efterlevnad och minskar onödiga kostnader.
 • Ökad insyn: Om du inte har insyn i din molnegendom och därmed saknar förmågan att upptäcka kostnadsavvikelser, är det svårt att fastställa vad som orsakar onödiga kostnader. För att få en fullständig bild av din nuvarande situation kan du använda FinOps-metoder och på så sätt identifiera optimeringsmöjligheter och kontinuerligt göra de justeringar som krävs.
 • Minskad affärsrisk: Om din organisation inte kan förutsäga framtida molnkostnaderna riskerar ni att överskrida budgetar och försvåra för de initiativ som tas för att modernisera verksamheten. FinOps kan hjälpa dig att förhindra dessa störningar, få kontroll på molnkostnaderna och undvika att ge dina konkurrenter en fördel.
 • Ansvarskultur: Det kan vara svårt att få alla inblandade avdelningar och personer, särskilt tekniker, att implementera FinOps-metoder. Genom att etablera ett dedikerat FinOps-team med ledningens stöd, anpassade KPI:er och change management arbetssätt, bidrar det till att stärka och uppmuntra grupper att agera, vilket skapar en ansvarskultur. FinOps Foundations State of FinOps Report 2021 visar specifika strategier och taktiker för att motivera just tekniker.

Kulturskifte

Många av de utmaningar som att arbeta i molnet medför, uppkommer ofta av en dåligt upprätthållen kultur kring hantering av molnekonomi. Genom att implementera FinOps kan du lösa dessa utmaningar och skifta kulturens fokus från att spara pengar till att tjäna pengar. När organisationen optimerar sina processer för kostnadshantering i molnet, kan pengarna som sparas återinvesteras i verksamheten och driva på innovationen.

Här är några observationer från marknaden som visar varför organisationer bör ta FinOps på allvar:

 • Över 30 % av nya omkostnader för mjukvara och molnet kommer att vara oanvända under 2022. Detta är en tydlig signal på att FinOps behövs eftersom det kan ha en enorm inverkan på din operativa effektivitet.
  [Flexera 2021 State of Tech Spend Report]
 • Endast 27 % av organisationerna anser att de är ”mycket mogna” när de optimerar kostnader för mjukvarulicenser. Bristande mognadsgrad här leder till onödiga kostnader.
  [Flexera 2021 State of Tech Spend Report]
 • 35-45 % av organisationers molnkostnader är onödiga. De största områdena är övertilldelning av instanser eller inaktiva instanser, övergivna molnresurser och ej optimerade metoder för mjukvarulicenstilldelning. Organisationer genererar dessa onödiga kostnader genom att inte maximera värdet i sina licenstilldelningar. De flesta saknar också styrningsmodeller för att kontrollera efterlevnaden.
  [Flexera 2020 State of the Cloud Report]
 •  49 % av kunderna säger att de har liten eller helt saknar automatisering för att hantera molnkostnader.
  [The FinOps Foundation State of FinOps Report 2021]

Så här kommer du igång med FinOps

För att hantera mjukvaru- och molnkostnader måste din organisation fatta välgrundade beslut baserade på data av högsta kvalitet. FinOps-metoden syftar till att föra din organisation till denna beslutsnivå genom tre specifika faser: informera, optimera och använda. Dessa tre faser gör det möjligt för olika team inom organisationen att få tillgång till den information som krävs för att kunna hålla sig informerade och fatta datadrivna beslut om molnet.

Här är en översikt över de tre steg du kan ta för att påbörja din FinOps-resa.

1. Informera – säkerställ transparens för alla team i organisationen

Informationsfasen för FinOps-livscykeln handlar om att få en förståelse för molnkostnaderna när det gäller styrning och potentiella områden för kostnadsbesparingar. Fråga dig själv ”Hur mycket betalar vi och vem ansvarar för att ha kontroll på det?”. Kanske tänker du direkt på två olika team: ekonomi och IT. Dessa team är dock bara en del, i praktiken kan FinOps omfatta representanter från dessa team:

 • IT (specifikt IT-ledningen) – Ska ta täten för ett FinOps-initiativ eftersom de har användbar kunskap om de tekniska aspekterna av molnlösningar.
 • Ekonomi – Ekonomiavdelningen bör bidra med information om var molnkostnaderna finns och tillhandahålla eventuella ekonomiska resultat som direkt kan tillskrivas olika molnlösningar.
 • Drift – Driftsteamet ska ha ett fast grepp om hur molnet påverkar arbetsflöden, processer och produktivitet och förstå hur olika molnapplikationer eventuellt är beroende av varandra.
 • Säkerhet – Ansvariga från säkerhetsteamet har en djupgående förståelse för hur befintliga och kommande molninitiativ påverkar företagets cybersäkerhet.
 • Produktägare – Dessa representerar en bred grupp personer som använder organisationens molnlösningar i sin dagliga roll. Försök att ha minst en användare från varje grupp för att bättre förstå hur de använder olika molntjänster för att öka affärsvärdet. Dessa representanter hjälper dig även att kommunicera eventuella nya krav.

2. Optimera – utnyttja molnet på bästa sätt

Optimeringsfasen handlar om att ge dina team genomförbara rekommendationer. Under den här fasen fokuserar du på att spara tid och pengar, ge viktiga intressenter tillgång till aktuella kostnadsrapporter och data om användning, samt att upptäcka besparingsmöjligheter.

En metod för att optimera dina nuvarande kostnader är att utnyttja en kombination av tekniker för både kostnader och storlek:

 • Kostnadsanpassade besparingar är sådana som möjliggör optimering av kostnader genom att utnyttja kommersiella konstruktioner eller licensieringkonstruktioner.
 • Storleksanpassade besparingar låter dig optimera kostnader genom att ändra de tekniska specifikationerna för resurser som körs i molnmiljön.

Du kan optimera kostnaderna ytterligare genom att automatisera elasticitet, power cycling och minska underutnyttjade resurser i dina AWS- och Azure-miljöer. Genom kostnadsoptimering i molnet kan du uppnå de bästa optimeringsstrategierna för både kostnader och storlek.

3. Använda – skapa styrningsprinciper som ger kontinuitet och struktur

I den sista fasen av FinOps-livscykeln får du lära dig hur du skapar grunden för löpande anpassningar. Denna fas handlar om att bygga upp styrningspolicyer som möjliggör för företaget att uppnå gemensamma mål för teknik och ekonomi.

Börja med att definiera vad du vill övervaka och implementera sedan en tillförlitlig övervakningslösning som kan skapa rapporter som kan delas i realtid. Den typen av verktyg hjälper dig att dra nytta av automatiserings- och optimeringsmöjligheter.

Det är dags börja modernisera

Din organisation kanske vill investera i molnet för att snabbare få ut produkter eller tjänster på marknaden, förnya sig eller skapa en bättre kundupplevelse, men du kanske har svårt att uppnå dessa med tanke på de orosmoln som finns kring kostnaderna. Genom att använda strategier för FinOps kan du nå dessa affärsresultat och få ut mesta möjliga affärsvärde för varje krona du spenderar i molnet.

Vill du veta mer on FinOps?

Här förklarar vi närmare vad FinOps är och hur det påverkar din organisation.

Läs mer om FinOps

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Accelerera din digitala transformation med FinOps
 • 13 juli 2021
 • FinOps
 • Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Oavsett om målet är att kontrollera kostnader som uppstår till följd av arbetslaster (workloads) i molnet, bedrägeri eller dataintrång, är molnsäkerhet steg ett innan FinOps kan påbörjas.