Traditional Reselling – The Tip of the Iceberg

Traditionell återförsäljning

Toppen av isberget

Traditionell återförsäljning Toppen av isberget för den digitala leveranskedjan

  • 13 juli 2021
  • 6.3 Minuters läsning

Det är ingen överdrift att säga att säga att verksamheter, och i synnerhet den digitala leveranskedjan, har vänts upp och ner under 2020. På grund av pandemin har organisationer varit tvungna att anpassa sig och i dag arbetar de flesta på distans. En digitala arbetsplats har blivit framtiden. Detta har tvingat företag att påskynda sin digitalisering och göra sig redo för molnet. Traditionella processer för inköp och leverantörshantering räcker inte längre till när det handlar om att uppfylla behoven i en organisations snabba digitala transformation. En process som ofta tar flera år har kortats ner till några månader.

Tillsammans med snabb digital transformation är det nödvändigt att förflytta sig från den traditionella och klassiska återförsäljningsmodellen. Den här modellen är i princip transaktionsbaserad, omfattar inte dedikerade tjänster för att öka värdet för kunden och kan leda till en inkonsekvent kvalitet på tjänsterna. Den här typen av försäljning anses vara nivå 1 i vår ”isbergsmodell” för kostnadsoptimering i den digitala leveranskedjan. Det behövs dock mycket mer än bara toppen av isberget för att nå framgång med en digital leveranskedja. Det kräver alla nivåer av interaktion och innovativa lösningar. Låt oss bena ut varje nivå i vår ”isbergsmodell”.

Nivå 2 – ONE-leverantörsmodellen

Nivå 2 innebär i huvudsak konsolidering av tillgångar. Det gäller i synnerhet förbättrade process- och kostnadsbesparingar via integrering och definierade tjänstenivåavtal (Service-level agreements, SLA) samt eliminering av ineffektiva och föråldrade RFX-processer.

Tidigare interagerade kunder med oss via en RFX för att begära en offert, men den modellen är numera ineffektiv. Istället flyttar vi till en digitala leveranskedja och ger dig som kund ett direkt kommersiellt värde, och du behöver inte längre använda en ineffektiv back-end-process. I stället får du bästa möjliga kommersiella resultat och pris, samt en effektiv inköpsmodell som effektiviserar användningen av tid och resurser.

Nivå 3 – ONE-rapportering

Nivå 3 i modellen kretsar kring ONE-rapportering, eller enparts-rapportering. ONE-rapportering minskar antalet flerstegsprocesser och frigör tid som i stället kan läggas på att fortsätta fokusera på grundläggande verksamhetsbehov. I stället för att behöva gå till flera källor för att få förnyelseinformation för en viss tillverkare finns allt tillgängligt via oss. Likaså all historisk rapportering görs via oss. I grund och botten går allt genom en enda kanal och vi tillhandahåller fullständig transparens, aggregering och sanering av data. Med en enda instrumentpanel kan du effektivisa din tid.

Nivå 4 – Aggregering och konsolidering av avtal

Nivå 4 fokuserar på stordriftsfördelar och förbättrad kommersiell optimering genom konsolidering av avtal. När kunder är på nivå 4 har de tillgång till en fullständig datakälla. På den här nivån kan du baserat på historiska trender fundera på en rad kritiska frågor:

  • Bör du gå över till heltäckande företagsavtal eller inte?
  • Bör du konsolidera olika tillverkare till en enda tillverkare?
  • Vad kan du göra för att driva en pågående optimering framåt?

Ett samarbete med SoftwareONE och de starka data vi tillhandahåller ger dig svaret på dessa frågor. När vi har gett våra kunder rätt data är de redo att driva konsolideringen av avtal.

Nivå 5 – Förbättrad förnyelseeffektivitet

På den här nivån eliminerar vi onödiga förnyelser och återinföringsavgifter genom att tillhandahålla förnyelseeffektivitet genom vårt verktyg PyraCloud Renewal Manager:

  1. SoftwareONE visar dig vad du ska och inte ska förnya, och kan med ett grafiskt format visa vilka förnyelser som krävs.
  2. Om du har förnyelser som behöver slutföras kommer vi att förse dig med data om de potentiella aggregerings- och konsolideringsmöjligheterna, förklara alternativen för att avsluta och lära dig hur du förhandlar ned eller optimerar förnyelser.
  3. Vi ser till att du bevarar efterlevnaden. Om du behöver göra förnyelser ser vi till att de sker i tid så att du inte behöver betala en återinföringsavgift för att få tillbaka support för något som har förfallit till betalning. Du måste alltid ha efterlevnad: om du inte förnyar eller återinför mjukvaran och samtidigt fortsätter att använda den, kommer du att drabbas av revisionsavgifter.

Det är viktigt att notera att allt detta inte enbart är muntliga åtagande som vi ger våra kunder. Vi har en komplett inbyggd leveransmodell som driver djupgående analyser och insikter, vilket är det sista steget i isbergsmodellen: Nivå 6.

Nivå 6 – Dataanalys och databerikande

Sist men inte minst har vi nivå 6. Där tillhandahåller vi förbättrad data för rapportering av berättigandegrad, vilket möjliggör djup teknikoptimering via ett Software Lifecycle Management-verktyg. Vi har dels byggt upp ett ramverk kring dataanalys i serverdelen så att allt som ska bearbetas också behandlas effektivt, dels har vi ett team som granskar CRM-data. Teamet arbetar hårt för att säkerställa att det passar för Renewal Manager och att allt sedan speglas i PyraCloud. Slutligen ser vi till att vår plattform PyraCloud ger kunderna rätt information. Vi har även experter hos tillverkarna som ger optimeringsrekommendationer via QBR, som också förs vidare direkt till dig.

På den här nivån ingår även berättigande och berikande av data. De kunder vi arbetar med kanske inte har ett verktyg för Software Lifecycle Management (SLM) på plats. Med en konsult inom området kan vi på begäran hjälpa till att framtidssäkra datan. Tanken är att internt exportera och migrera data till ett Software Lifecycle Management-verktyg som kan spåra rättigheter, lager och förbrukning. Utifrån den jämförelsen kan vi sedan se om du efterlever standard eller inte och om du kan optimera eller konsolidera.

Det är viktigt att rättighetsdata har en konsult med kompetens inom teknik och kommersiella transformationer för att tolka data och ladda upp den på rätt sätt i Software Lifecycle Management-verktyget. Därför har vi lagt den informationen i vår inköpsdata. Resultatet? Om du har ett Software Lifecycle Management-verktyg kan du utföra migrering intern och därmed utföra arbete i förväg. Men om du inte har ett sådant verktyg, vad händer då? Inga problem. Eftersom vi har framtidssäkrat denna data kan vi ge dig rådgivning direkt.

Här är det också läge att titta på de verktyg du har på marknaden och realisera värdet av ett Software Lifecycle Management-verktyg. Det vi har upptäckt är att kunder vanligtvis köper verktyget, försöker implementera det men inte gör det korrekt – eller inte matar in rätt data. Vi vet att bra rättighetsdata är grunden för att få ut värdet av investeringen i verktyget.

Erövra isberget

Allt som vi på SoftwareONE gör när det gäller isbergets övre nivåer handlar om marginaler och grundläggande kommersiell optimering. Djup teknisk optimering är ett direkt resultat av att ha all viktig information framför dig så att du kan återanvända det du har. Detta kommer från att ha en sann SLM-praxis på plats, vilket är vad det slutliga resultatet driver dig mot. Vi är redo att hjälpa dig att nå dit.

Glänta på isbergsmodellen

Vår tjänst DSCSimple är ett tjänsteerbjudande som revolutionerar och moderniserar det traditionella återförsäljarerbjudandet. Upplägget ger organisationer en riktigt bra kombination av verktyg, automatiserade arbetsflöden och experter för att skapa en effektiv digital leveranskedja.

Läs mer
  • Digital Supply Chain, Digital transformation
  • Strategy, Kostnadshantering för molnet

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar