Fem tips för att optimera dina kostnader

Går IT-budgeten inte ihop?

Fem tips för att optimera dina kostnader

Går IT-budgeten inte ihop? 5 tips för att optimera dina kostnader

  • 16 februari 2022
  • 2.5 Minuters läsning

Många som arbetar med IT står inför utmaningen att öka insatserna för digital transformation trots en mindre budget på grund av minskade intäkter under 2020.

Den här utmaningen tvingar många IT-chefer och CIO:s att ta en ordentlig titt på sina nuvarande teknikuppsättningar och ställa sig frågan: ”Är det här den mest effektiva lösningen?” Enligt Flexera 2020 State of the Cloud Report är över 35 % av molnkostnaderna onödiga på grund av en ineffektiv användning av resurser. I den här artikeln går vi igenom fem sätt att få ut mesta möjliga av din IT-budget – samtidigt som du fördubblar dina befintliga investeringar.

1. Eliminera shadow IT

Shadow IT, eller skugg-IT på svenska, utgör inte bara ett allvarligt hot mot företagets säkerhet, utan utsätter även företaget för risker. Nya Gartner-undersökningar kom fram till att 30-40 % av IT-kostnaderna i stora företag går till shadow IT och enligt Everest Group var det närmare 50 %. Vanligtvis finns de mest betydande riskerna för shadow IT på marknadsförings- och HR-avdelningarna. Det är där som medarbetare oftast går utanför ramarna för att nå önskade resultat. Även om dessa avdelningar ofta är källan, är det viktigt att göra en fullständig förteckning över mjukvaruanvändningen på företaget för att lösa problemen med shadow IT.

Ett enkelt sätt att genomföra en företagstäckande revision är att använda verktyg för skanning av mjukvarutillgångar. Dessa verktyg kan titta på all mjukvara som inte är IT-sanktionerad och som medarbetarna använder, vilket ger dig den data som behövs. Dessutom kan du konsolidera användardata, säkerställa efterlevnad och öka säkerheten.

Shadow IT uppstår ofta på grund av bristande kommunikation. Medarbetaren som laddade ner programmet kanske inte vet att organisationen redan har en lösning som utför samma uppgift. I slutändan kan identifiering av shadow IT hjälpa till att driva digital transformation inom organisationen och förbättra kommunikationen mellan IT och andra avdelningar.

2. Optimera licensavtal och förnyelser

Precis som shadow IT kan ineffektiv användning av molntjänstavtal tära på IT-budgeten. De flesta företag flyttar till molnet för att driva mer värde. Så varför är det så många som samtidigt inte maximerar värdet av sina avtal?

Svaret ligger i den snabba implementeringen av molntjänster, särskilt det senaste året, och hur det har ökat komplexiteten i IT-miljön. Det bästa sättet att reda ut förvirringen är att samarbeta med en Software Lifecycle Management-expert (en person som är expert på hela livscykeln för mjukvara). Då får du rekommendationer för hur du kan optimera dina nuvarande molnavtal, inklusive hur du:

  • Anpassar din IT-plan så att den passar molnleverantörens teknik- och licensportfölj så att du enbart får de lösningar du behöver
  • Identifierar eventuella krav gällande slutanvändarnas teknologibehov som ska tas hänsyn till under avtalsförhandlingen
  • Analyserar licenskostnader för att hitta den mest effektiva lösningen, vilket hjälper ditt team att förstå var och hur ni kan spara kostnader
  • Utformar optimala avtal genom att hjälpa ditt team att skapa en bra materialförteckning
  • Förhandla med din molnleverantör genom att se till att dina riktmärken är korrekta och övertygande, vilket ger dig övertaget vid avtalsförhandlingar

3. Implementera interndebitering för IT

Ett annat bra sätt att optimera IT-kostnader är att implementera ett interndebiteringsprogram. Då kan kostnader allokeras till de affärsenheter som använder dem, istället för att alla teknikkostnader tilldelas en central avdelning. Interndebitering av IT kan bidra till att ge en mer exakt bild av var och hur teknikresurser används inom din organisation. Detta hjälper också till att anpassa verksamheten bättre och eliminera otydliga IT-omkostnader.

När du frågar en IT-chef eller IT-ansvarig om molnkostnader och molnplanering medger de flesta att de står inför flera utmaningar och att deras avdelning är överöst av supportärenden. Så hur kan IT snabbt och enkelt implementera ett interndebiteringsprogram och även få andra avdelningar att hänga på?

Ett sätt att göra det är att be den som levererar Software Asset Management (SAM) i din organisation, om alternativ inom er befintliga investering. Helst ska leverantören vara FinOps-certifierad, vilket innebär att de uppfyller branschstandarderna för finansiellt ansvar kring molnkostnader. Det ger IT-chefer och -ansvariga samt ekonomichefer den transparens, förutsägbarhet och styrning som behövs för att skapa en effektiv ekonomisk förvaltning i molnet.

Det kanske inte är så svårt att få med de andra avdelningarna på tåget som du tror. När avdelningarna ansvarar för sina egna IT-kostnader är de mer benägna att vara effektiva med resurser och minska hela företagets IT-förbrukning. Många organisationer upplever även ökad intern kundnöjdhet när IT och andra avdelningar börjar arbeta närmare tillsammans.

4. Effektivisera inköp med en digital leveranskedja för mjukvara

Inköpsprocesser kan vara en källa till betydande ineffektivitet för företag som fortfarande använder förlegade orderprocesser. Det är nu viktigare än någonsin att ha en effektiv digital leveranskedja för mjukvara. En digital leveranskedja för mjukvara, eller på engelska Software Digital Supply Chain, är tillämpningen av teknik för alla delar av en leveranskedja. För många organisationer komprimerade coronaviruspandemin tiden det tar att transformeras digitalt från år till enstaka månader. En digital leveranskedja för mjukvara automatiserar regelbundna uppgifter, förser intressenter med insikter i realtid, uppnår det bästa förhållandet mellan kostnad och nytta samt förbättrar dina resultat.

Det första steget i att implementera ett initiativ för digital leveranskedja för mjukvara är att utvärdera hela mjukvaruportföljen. Om du hoppar över det här steget riskerar du att spendera pengar på mjukvara som du kanske inte behöver. En digital leveranskedja identifierar föråldrad, oanvänd eller obehörig mjukvara. Med en centraliserad global mjukvarukatalog kan du övervaka detta löpande med hjälp av regelbundna uppdateringar av prissättning i alla tillgängliga valutor.

En digital leveranskedja för mjukvara ska vara en sömlös och integrerad lösning från efterfrågan till slutförande. Genom att implementera automatisering eliminerar du tidskrävande manuell registrering och minskar risken för mänskliga fel. Genom att transformera och effektivisera din leveranskedja för mjukvara till en digital leveranskedja för mjukvara kan inköps- och IT-teamen arbeta med den mångsidighet, hastighet och flexibilitet som krävs för att vara tillräckligt konkurrenskraftig. I slutändan ger en digital leveranskedja för mjukvara transparens i mjukvarukostnaderna genom inköp och volym, minskar antalet transaktioner årligen och minskar driftskostnaderna i samband med arbetsflödet för inköp; ett utmärkt sätt att visa den som är ekonomiansvarig betydande resultat.

5. Avlasta teamet och eliminera dagliga uppgifter

För att en organisation ska kunna fungera effektivt och samtidigt vara konkurrenskraftig, blir man alltmer beroende av IT-avdelningen. När du ser över vad organisationen ska prioritera under året, uppmana då varje teammedlem att identifiera två till tre uppgifter som de antingen kan överföra till en annan avdelning eller sluta göra helt och hållet. Allt för många dagliga, tidskrävande uppgifter tynger ner teamet. Genom att ta bort mentaliteten att ständigt hålla allt i rullning kommer ditt team istället kunna fokusera på viktigare prioriteringar så som innovation och transformation.

Att arbeta med en leverantör av managerade tjänster är ett annat sätt som kan hjälpa dig och teamet att fokusera mer på digital transformation, intelligent automatisering och nya affärsmöjligheter. En färsk studie från Dynatrace uppskattar att IT-team tillbringar 29 % av tiden med att felsöka och lösa problem kopplat till IT-komplexitet, vilket kostar arbetsgivarna 2,5 miljoner dollar per år. Managerade tjänster kan minska dessa kostnader och hjälpa IT-team att istället fokusera på sin expertis inom digital transformation. 

Ta kontroll idag

Genom att eliminera shadow IT, optimera licensavtal, effektivisera inköpen, implementera interndebitering för IT och avlasta och minska dagliga uppgifter, kommer du att få en budget som håller och fungerar. Att identifiera dina prioriteringar och förstå var du ska börja är ofta den mest utmanande delen. I vilken ände ska du börja?

Kontakta oss

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

oracle-licensiering spara kostnader

Oracle-licensiering Spara pengar för att tjäna pengar

Hur kan du optimera din Oracle-användning och samtidigt spara kostnader? Att uppnå kostnadsbesparingar kan vara målet, men för att nå det finns det några nödvändiga steg.

Så tar du kontroll över dina Microsoft-avtal

Så tar du kontroll över dina Microsoft-avtal

Vet du vilka licensavtal ditt företag har med Microsoft? Många saknar proaktiva underlag och tackar ofta ja till första bästa avtalsförslag som läggs fram, trots att det kan betyda högre kostnader – helt i onödan.

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad