Så stärker du din strategi med hjälp av FinOps

Cloud Financial Management

Så stärker du din strategi med hjälp av FinOps

Så stärker du din strategi med hjälp av FinOps

  • 12 oktober 2021
  • 4.44 Minuters läsning

Många organisationer kommunicerar inte internt när det gäller molnkostnader. Ofta när du frågar om molnkostnader och molnplanering i en organisation, erkänner de flesta att de står inför flera utmaningar och att IT-avdelningarna är överbelastade. Det ökande trycket av en komplex teknologisk miljö gör att de inte alltid räcker till och kostnadsoptimeringen blir därför lidande.

På dagens moderna, ofta digitala arbetsplats får IT-team, licensansvariga och inköpsavdelningar ett allt större ansvar och de kämpar för att hänga med. De uppmanas ofta att kliva utanför sin bekvämlighetszon och inte bara ta sig an mer arbete, utan även ett bredare arbetsområde. Den allt mer komplexa IT-miljön är ofta grunden till problemen kopplade till molnkostnader och managering av molnet.

När IT, ekonomi och företagsledningen sätts i samma rum

Om du sätter IT, ekonomi och företagsledning i samma rum tenderar samtalen att bli mycket värdefulla. IT- och ekonomiteamen uppmanas ofta att göra väldigt specifika saker, men får inte alltid höra hur IT-chefen tänker sig helheten. En IT-ansvarig tror ofta att molnkostnader är enkla att hantera men tänker inte alltid på de tekniska aspekterna som krävs för att nå dit. Det är därför en bedömning av företagets mognadsgrad kopplad till molnet är en viktig del av en organisations strategiska plan.

För att förstå varför en utvärdering av denna mognad är viktig och varför IT, teknik och företagsledning behöver kommunicera mer räcker det med att titta på statistiken. 2019 slösades 14,1 miljarder dollar i molnkostnader bort och denna siffra kommer att öka mer och mer när organisationer fortsätter flyttar sina arbetslaster (workloads) till molnet. Dessa onödiga kostnader kommer från företag som inte kostnadsanpassar sig på ett sätt som är rätt för deras respektive molnmiljö.

Dessutom rapporterades enligt en Forbes-rapport från 2019 3 800 dataintrång bara under det första halvåret och det omfattade 4,1 miljarder poster. Vecka efter vecka rapporterar nyheterna om en ny organisation som har hackats. Säkerhet är ett stort problem och molnet är inte immunt mot cyberkriminella. Nu när allt fler människor arbetar på distans och förlitar sig på olika molntjänster är det viktigt för IT, ekonomi och företagsledning att ta itu med dessa problem och förhindra säkerhetsproblem innan de uppstår. 

Många chefer tror att brist på resurser kommer att försvåra eller sakta ner digital transformation i företaget, så de drar ut på hanteringen och managering av molnet. I stället växer molnkostnaderna utom kontroll. Att ha rätt personer som kan leverera migrering till molnet, hantera den nya miljön och licensiera miljön korrekt är en utmaning för de flesta organisationer.

2021 kommer 43 % av organisationerna till största delen finnas i molnet och den siffran kommer fortsätta att öka. I och med att övergången från lokala till molnbaserade tjänster ökar i IT-miljöerna blir molnanpassning normen på global nivå. Att ignorera hantering av molnkostnader är inte längre ett alternativ, varför det är viktigt att ha rätt styrning redan idag.

Så här kan vi stödja din FinOps-strategi

Vi hjälper IT, ekonomi och företagsledning att diskutera och prata om vad som kan göras för att hantera och optimera molnkostnader samt identifiera förbättringsområden i molnet. Vi kan underlätta de samtal som era avdelningar inte har idag, identifiera luckorna, skapa en handlingsplan och i slutändan hjälpa dig att spara pengar i molnet.

Vår effektiva leveransprocess är enkel att följa. Våra experter samlar in information med hjälp av över 70 viktade frågor baserat på riktning, mognad, strategi, säkerhetsoptimering och plattformar. Sedan ger vi rekommendationer och lyfter fram potentiella tjänster som hjälper dig med din Azure- eller AWS-strategi. När förbättringsområdena har identifierats och den övergripande frågepoängen har fastställts skapar vi en handlingsplan.

Det som gör att att tjänsten sticker ut är att vi levererar och bygger tillsammans, både med tekniska tjänster och Software Lifecycle Management (SLM) i åtanke. Detta hjälper till att identifiera luckor som organisationer ofta missar och som sker mellan nuvarande processer och styrning.

Sista raden

Molnkostnader är ett växande problem för många organisationer, som ofta hindras av bristen på kommunikation mellan IT, ekonomi och företagsledning. Förutom att ha ett samtal om molnkostnader måste dessa personer göra en grundlig utvärdering av mognadsgraden i molnet och samtidigt fokusera på framtida styrning. Det är viktigt att identifiera och överbrygga eventuella luckor i molnhanteringen innan utgifter och problem ökar.

SoftwareONE kan erbjuda den expertis du behöver för att optimera din molnstrategi. Vi börjar med att bedöma din nuvarande mognad för att förstå din bästa väg framåt, samtidigt som vi jämför dina rutiner med dina konkurrenters. Sedan arbetar vi med ditt team för att hjälpa till att skapa en formulerad och detaljerad process för revisionsförsvar för att förhindra oplanerade kostnader.

När utvärderingen är klar kommer din organisation att vara utrustad med branschledande bästa praxis som avsevärt minskar risken för att du betalar för mycket i molnet. Detta hjälper dig att få bättre produktivitet, lägre kostnader och bättre säkerhet i din molnmiljö under många år framöver.

Vill du stärka din strategi genom FinOps?

I ett tidigare inspelat webinar kan du lära dig mer om flytten till en FinOps-baserad modell, som ger IT-avdelningen möjlighet att ta kontroll över molnkostnader, den struktur och styrning som krävs för att definiera budgetar och slutligen hur ni hanterar delade molnkostnader, allokerar kostnader och gör korrekta prognoser. Webinaret är på engelska och du länkas till vår globala site.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.