how-does-a-poor-digital-supply-chain-affect-your-software-lifecycle-management

Hur påverkar en dålig digital leveranskedja företagets

Software Lifecycle Management?

Hur påverkar en dålig digital leveranskedja hanteringen av mjukvarans livscykel?

  • 13 juli 2021

Branscher runt om i världen använder sig av digital transformation för att hålla sig uppdaterade om vad användarna vill ha. När allt fler tjänster backas upp av mjukvara är det viktigare än någonsin att ha en effektiv digital leveranskedja för mjukvara. En stark digital leveranskedja strävar efter att automatisera regelbundna transaktioner, utrusta intressenter med insikter i realtid, uppnå bästa möjliga förhållande mellan kostnad och fördel och mycket mer.

Din organisation drar verkligen nytta av att ha en digital leveranskedja på plats. Denna är det första steget i Software Lifecycle Management (SLM) och även känt som gatekeeper för densamma. Det är dock viktigt att notera att en digital leveranskedja kan ha en negativ inverkan om du inte är försiktig. Låt oss gå in på hur en dålig digital leveranskedja kan påverka företagets Software Lifecycle Management.

Problem med föråldrad och otillåten mjukvara

En digital leveranskedja ska maximera din mjukvaruportfölj. Om organisationens digitala leveranskedja inte inkluderar att söka efter föråldrad, oanvänd eller otillåten mjukvara kommer din strategi för mjukvarulivscykeln att tyngas ner av onödig förbrukning. Om du känner dig träffad här är du dock inte ensam. Faktum är att endast 29 procent av alla organisationer övervakar sina system kontinuerligt för att hitta otillåten mjukvara.

Din digitala leveranskedja bör ha en centraliserad global mjukvarukatalog som du regelbundet kan övervaka. Denna katalog bör uppdateras regelbundet med korrekta priser i alla tillgängliga valutor. Saknas detta kan det lätt hända att företaget köper föråldrad eller fel mjukvara, vilket kommer att dela upp leveranskedjan.

Organisationen kan spendera för mycket

Den digitala leveranskedjan handlar mycket om att använda det du har, vilket kan vara lättare sagt än gjort. När organisationer inte utvärderar vad de har, kommer de sannolikt att spendera för mycket genom att köpa nya licenser och låta befintlig mjukvara vara oanvänd.

För att kunna återanvända det du äger behöver organisationen ha en process på plats för att söka efter reservlicenser. Om reserver upptäcks kan du påbörja samla in dessa. Det innebär att du identifierar under- eller oanvänd mjukvara och antingen drar tillbaka licenserna eller tilldelar licenserna till nya användare. I slutändan sparar du pengar som kan allokeras bättre någon annanstans. Men som sagt, utan rätt strategi kan de oanvända licenserna förbli dolda i oändlig tid.

Potentiell revisionsrisk

När din organisation påbörjar resan mot att skapa en effektiv digital leveranskedja är det av yttersta vikt att du har en god baskunskap om potentiella revisionsrisker. Om du inte förstår hur du kan använda eller tilldela licenser redan köpt, kommer du att få fler problem med tiden. Du behöver veta hur många licenser du har rätt att använda, eventuella geografiska begränsningar och inom vilken tidsram du har rätt att använda dem.

Om du inte håller koll på dessa faktorer kan organisationen brista i sin efterlevnad, vilket kan leda till en mjukvarurevision och rejäla böter. En annan revisionsrisk? Olicensierad mjukvara. Se till att allt du äger är licensierat, annars kan organisationen bli föremål för en revision.

Manuella inmatningar och osammanhängande system kan leda till fel

Den digitala leveranskedjan ska vara sömlös och integrerad från efterfrågan till uppfyllelse. Både manuella inmatningar och olika system kan leda till problem i hela organisationen, till exempel ineffektiva inköpsprocesser, liten eller ingen insyn i globala inköp och övergripande inköpshistorik, fel vid hantering av förnyelser, bristande styrning över transaktioner och dålig slutanvändarupplevelse.

En dålig upplevelse för slutanvändaren kan verkligen vara frustrerande för organisationen. Ett exempel på detta är användare som begär mjukvara och sedan inte får den på flera veckor. En stark digital leveranskedja använder sig av automatisering, vilket eliminerar tidskrävande manuella inmatningar och eventuell oro över mänskliga misstag. Detta kommer i sin tur att förbättra slutanvändarupplevelsen genom att säkerställa att rätt mjukvara hamnar i rätt användares händer vid rätt tillfälle.

Felaktiga rättigheter och saknade förnyelser kan skada

Att ha korrekt data och analyser är en av de största utmaningarna som organisationer står inför i dag, och en dålig digital leveranskedja kan göra detta ännu svårare. Just rättighetsdata är en av de största utmaningarna när det gäller att upprätthålla Software Asset Management, vilket är den ena halvan av konceptet Software Lifecycle Management. En dålig digital leveranskedja saknar mekanismer för automatisk insamling och normalisering av rättighetsdata, vilket kan leda till en mängd olika problem. Organisationer kan bli stående med saknade versioner och utgåvor av mjukvara, felaktiga licenstyper, manuellt skapande av licenser och felaktigt länkade program.

Den andra halvan av Software Lifecycle Management är inköp. Ditt inköpsteam ska alltid ha koll på kommande förnyelser. En dålig digital leveranskedja kan leda till att inköpsteamet missar en förnyelse på grund av bristande insyn och övervakning, vilket kan skapa ännu fler problem. För det första kan du drabbas av strafförelägganden. För det andra har du begränsad tid på dig att planera och förbereda inför avtalsförhandlingar. Att missa en förnyelse leder till ökade kostnader och missade möjligheter att säga upp avtal.

Upprätthåll en stark digital leveranskedja

Om du alltid är medveten om ovanstående utmaningar kommer organisationen att ha bättre möjlighet att upprätthålla en stark digital leveranskedja som kan vara till nytta för alla inblandade. Det tål att upprepas: En digital leveranskedja är den första komponenten i Software Lifecycle Management. Du kan helt enkelt inte ha den ena utan den andra. När din digitala leveranskedja börjar falla isär påverkas hela din strategi för hanteringen av mjukvarulivscykeln.

Vi vet att en stark digital leveranskedja kan öka ditt resultat. Därför har vi skapat våra tjänster med kundutmaningar i åtanke. När du samarbetar med oss får du uppleva datatransparens, optimerade kostnader, förnyelser och med processhantering. Vi vet att det första steget är det svåraste, så låt oss hjälpa till.

Läs mer om en stark digital leveranskedja för mjukvara

Världen förändras och du måste veta hur du ska hänga med. Läs mer om hur din organisation kan stärka sin digitala leveranskedja.

Läs mer
  • Digital Supply Chain

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Budget Take a Hit? 5 Ways to Optimize Your Spend

Går budgeten inte ihop? 5 tips för att optimera kostnaderna

Många som arbetar med IT står inför utmaningen att öka insatserna för digital transformation trots en mindre budget på grund av minskade intäkter under 2020. Här är fem sätt att få ut mesta möjliga av din IT-budget.

Traditional Reselling – The Tip of the Iceberg
  • 20 januari 2021
  • Digital Supply Chain, Digital transformation
  • Strategy, Kostnadshantering för molnet

Kostnadsoptimera den digitala leveranskedjan

Att förflytta sig från en traditionell återförsäljningsmodell är ett måste för att kunna optimera kostnader i den digitala leveranskedjan. Vi kallar det isbergsmodellen.

How Insights Into Software Portfolio Drive Innovation and Cost Savings

Så sparar du kostnader och driver innovation genom att ha koll på din mjukvaruportfölj

I denna artikel förklarar vi vikten av att ha en bra insyn i sin mjukvara och sitt moln, och hur det sparar kostnader (artikeln är på engelska).