Så påverkas mjukvarulivscykeln av en dålig digital leveranskedja

Software Digital Supply Chain

Så påverkas mjukvarans livscykel av en dålig digital leveranskedja

Så påverkas mjukvarulivscykeln av en dålig digital leveranskedja

  • 12 april 2022
  • 5 Minuters läsning

Branscher runt om i världen använder sig av digital transformation för att hålla sig uppdaterade kring vad användarna vill ha. När allt fler tjänster backas upp av mjukvara är det viktigare än någonsin att ha en effektiv digital leveranskedja för mjukvara, eller Software Digital Supply Chain på engelska. En stark digital leveranskedja strävar efter att automatisera regelbundna transaktioner, utrusta intressenter med insikter i realtid samt uppnå bästa möjliga förhållande mellan kostnad och fördelar.

Din organisation kan verkligen dra nytta av att ha en digital leveranskedja på plats. Den är det första steget i den process vi kallar för Software Lifecycle Management (SLM). Det är dock viktigt att notera att en digital leveranskedja kan ha en negativ inverkan om du inte är försiktig. Låt oss gå in på hur en dålig digital leveranskedja kan påverka företagets hantering av mjukvarans livscykel (SLM).

Problem med föråldrad och otillåten mjukvara

En digital leveranskedja bör maximera din mjukvaruportfölj. Om organisationens digitala leveranskedja inte inkluderar att identifiera  föråldrad, oanvänd eller otillåten mjukvara kommer din strategi för mjukvarulivscykeln att tyngas ner av onödig förbrukning. Om du känner dig träffad här är du dock inte ensam. Faktum är att endast 29 procent av alla organisationer övervakar sina system kontinuerligt för att hitta otillåten mjukvara.

Din digitala leveranskedja bör ha en centraliserad global mjukvarukatalog som du regelbundet kan övervaka. Denna katalog bör uppdateras regelbundet med korrekta priser i alla tillgängliga valutor. Saknas detta kan det lätt hända att företaget köper föråldrad eller fel mjukvara, vilket kommer att stoppa upp hela leveranskedjan.

Organisationen kan spendera för mycket

Den digitala leveranskedjan handlar mycket om att använda det du redan har, vilket kan vara lättare sagt än gjort. När organisationer inte utvärderar vad de har, kommer de sannolikt att spendera för mycket genom att köpa nya mjukvarulicenser och låta befintliga ligga oanvända.

För att kunna återanvända det du äger behöver organisationen ha en process på plats för att identifiera outnyttjade mjukvarulicenser. Om de upptäcks kan du påbörja återanvändandet av dem. Återanvändning betyder att du kan identifiera under- eller oanvänd mjukvara och antingen dra tillbaka licenserna eller omallokera dem till nya användare. I slutändan sparar du pengar som kan nyttjas bättre någon annanstans. Men som sagt, utan rätt strategi kan de oanvända licenserna förbli dolda.

Potentiell revisionsrisk

När din organisation påbörjar resan mot att skapa en effektiv digital leveranskedja är det av yttersta vikt att du har en god baskunskap om potentiella revisionsrisker. Om du inte förstår hur du kan använda eller tilldela redan köpta mjukvarulicenser, kommer du bara att få fler problem med tiden. Du behöver veta hur många licenser du har rätt att använda, eventuella geografiska begränsningar och inom vilken tidsram du har rätt att använda dem.

Om du inte håller koll på dessa faktorer kan organisationen brista i sin efterlevnad, vilket kan leda till en mjukvarurevision och rejäla böter. En annan revisionsrisk? Olicensierad mjukvara. Se till att allt du äger är licensierat, annars kan organisationen bli föremål för en revision.

Manuella inmatningar och olikartade system

Den digitala leveranskedjan behöver vara sömlös och integrerad från efterfrågan till utförande. Både manuella inmatningar och olikartade system kan leda till problem i hela organisationen, till exempel ineffektiva inköpsprocesser, liten eller ingen insyn i globala inköp och övergripande inköpshistorik, fel vid hantering av förnyelser, bristande styrning av transaktioner och en dålig slutanvändarupplevelse.

En dålig upplevelse för slutanvändaren kan verkligen vara frustrerande för organisationen. Ett exempel på detta är användare som begär mjukvara och sedan inte får den på flera veckor. En stark digital leveranskedja använder sig av automatisering, vilket eliminerar tidskrävande manuella inmatningar och eventuell oro över mänskliga misstag. Detta kommer i sin tur att förbättra slutanvändarupplevelsen genom att säkerställa att rätt mjukvara hamnar i rätt användares händer vid rätt tillfälle.

Felaktiga rättigheter och saknade förnyelser

Att ha korrekt data och analyser är en av de största utmaningarna som organisationer står inför i dag, och en dålig digital leveranskedja kan göra detta ännu svårare. Just rättighetsdata är en av de största utmaningarna när det gäller att upprätthålla Software Asset Management, vilket är den ena halvan av konceptet Software Lifecycle Management. En dålig digital leveranskedja saknar mekanismer för automatisk insamling och normalisering av rättighetsdata, vilket kan leda till en mängd olika problem. Organisationer kan bli stående med saknade versioner och utgåvor av mjukvara, felaktiga licenstyper, manuellt skapande av licenser och felaktigt länkade applikationer.

Den andra halvan av Software Lifecycle Management är inköp. Ditt inköpsteam bör alltid ha koll på kommande förnyelser. En dålig digital leveranskedja kan leda till att inköpsteamet missar en förnyelse på grund av bristande insyn och övervakning, vilket i sin tur kan skapa ännu fler problem. För det första kan du drabbas av strafförelägganden. För det andra har du begränsad tid på dig att planera och förbereda inför avtalsförhandlingar. Att missa en förnyelse leder till ökade kostnader och missade möjligheter att säga upp avtal.

Upprätthåll en stark digital leveranskedja

Om du alltid är medveten om ovanstående utmaningar kommer organisationen att ha bättre möjlighet att upprätthålla en stark digital leveranskedja som kan vara till nytta för alla inblandade. Det tål att upprepas: En digital leveranskedja är den första komponenten i Software Lifecycle Management. Du kan helt enkelt inte ha den ena utan den andra. När din digitala leveranskedja börjar falla isär påverkas hela din strategi för hanteringen av mjukvarulivscykeln.

Vi vet att en stark digital leveranskedja kan öka ditt resultat. Därför har vi skapat våra tjänster med kundutmaningar i åtanke. När du samarbetar med oss får du datatransparens, optimerade kostnader, förnyelser och processhantering. Vi vet att det första steget är det svåraste, så låt oss hjälpa till.

Läs mer om en den digitala leveranskedjan för mjukvara

Världen förändras och du måste hänga med. Läs mer om hur din organisation kan stärka den digitala leveranskedjan.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.