Fördelarna med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara, Digital Supply Chain

Software Digital Supply Chain

Fördelarna med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

Fördelarna med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

  • 12 april 2022
  • 6.5 Minuters läsning

Effektiva digitala leveranskedjor har blivit en viktig hörnsten i den digitala transformationen. Snabba tekniska förändringar och andra utmaningar som exempelvis ökad molnförbrukning medför, har gjort att pressen på inköps- och IT-chefer ökar. De förväntas vara lyhörda för de ständigt föränderliga affärskraven samtidigt som de förväntas leverera stora kostnadsbesparingar. För att kunna hantera dessa externa och interna utmaningar, krävs rätt kombination av teknologier, processer och kompetens för att kunna skapa en effektiv plan för hanteringen av den digital leveranskedjan (eng. Software Digital Supply Chain).

En digital leveranskedja för mjukvara skapar en sömlös, integrerad uppsättning av system och aktiviteter under hela inköpscykeln för mjukvara och molntjänster – från mjukvarubehov till fullbordande och optimering. Detta kan uppnås genom bättre leverantörssamarbeten, gemensamma processförbättringar och integrerade verktyg och arbetsflöden som leder till processeffektivitet samt mer proaktiv avtals- och förnyelsehantering. I slutändan hjälper en effektiv leveranskedja för mjukvara organisationer att få rätt mjukvara till rätt pris, levererat till rätt användare på kortast möjliga tid.

Alla företag har dock inte ett effektivt program för digitala leveranskedjor som gör det möjligt för dem att dra nytta av dessa fördelar. I denna artikel tittar vi på tre primära fördelar som en effektiv digital leveranskedja kan medföra.

1. Ökad effektivitet

Digitaliserade leveranskedjor skapar nya möjligheter till standardisering och ökad effektivitet. En central mjukvarukatalog med godkända mjukvarutillverkare och produkter med tydliga arbetsflöden för godkännande av inköp, gör det möjligt för användare att snabbare och enklare köpa den mjukvara de behöver. Det möjliggör även att inköpsprocesser kan standardiseras och säkerställer att användare köper rätt produkt från rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket eliminerar risker och onödiga mjukvarukostnader. Att ha dessa standardiserade arbetsflöden och godkännandeprocesser på plats ger också en bättre slutanvändarupplevelse eftersom mjukvaruförfrågningar kan levereras inom timmar eller dagar, inte veckor eller månader.

För ännu mer effektivitet i hela organisationen är det viktigt att integrera automatiserade lösningar i den digitala leveranskedjan.

Kvalificering av efterfrågan och automatiserade godkännanden

Genom att tillhandahålla tillåtna applikationer och uppdaterade tjänstekataloger kan organisationer säkerställa att användarna har tillgång till godkända och ”vitlistade” mjukvaruprodukter. Automatiserade arbetsflöden och godkännanden ger snabbare leverans av efterfrågad mjukvara. Detta ger inköps- och IT-team en trygghet när de vet att inköpt mjukvara är säker, samtidigt som ny mjukvara utanför de globala katalogerna dirigeras till rätt team för ytterligare bedömning och godkännande. Detta minskar i sin tur exponeringen för okända EULA-risker (End User License Agreement risk).

2. Sänkta kostnader

Starka digitala leveranskedjor ger inte bara insyn när det gäller licenskostnader, utan även dolda kostnader, till exempel transaktionskostnader. Användare kan se alla mjukvarutransaktioner på ett och samma ställe med tillhörande avtalsinformation, förnyelsedatum och användningsdata både lokalt och i molnet. Se tabellen nedan som är baserad på ett fiktivt företag:

Licensvolymer kontra antalet mjukvarutransaktioner, kopplade till den digitala leveranskedjan för mjukvara, Digital Supply Chain
Licensvolymer kontra antalet transaktioner, källa: SoftwareONE

De röda staplarna visar hur mycket företaget spenderar på licenser kopplade till en viss tillverkare, medan den grå linjen visar antalet transaktioner som görs för att köpa den specifika produkten och tillhörande kostnader som dessa inköp innebär. Många organisationer antar att mjukvaran med flest licenser innebär den största kostnaden. Diagrammet visar att detta inte alltid är fallet. Vår analys visar att när det gäller högvolymstransaktioner på nivå 2 eller 3 (tier 2 och tier 3) är kostnaderna för administration och transaktion av mjukvara faktiskt högre än kostnaden för själva mjukvaran. Utan rätt strategi för den digitala leveranskedjan minskar möjligheten att kvantifiera och konsolidera dessa inköp och sådana källor till onödiga kostnader skulle vara oupptäckta under en lång tid.

En effektiv plattform är en som tillhandahåller trendanalys och intelligent rapportering över tid, vilket gör det möjligt för organisationer att uppskatta nuvarande och framtida efterfrågan och därmed dra nytta av konsolideringsmöjligheter, som exempelvis site-licenser och konsoliderade inköp.

3. Proaktiv hantering av avtal och förnyelser

En effektiv digital leveranskedja som stöds av en stark inköpsplattform bör visa sammaställd lättöverskådlig data som visar mjukvaru- och molnprenumerationer samt viktiga avtalsdatum. Sådana uppgifter gör det i sin tur möjligt för inköps- och IT-ansvariga att proaktivt utföra behovshantering och avtalsanpassningar, så att alla optimeringsmöjligheter utnyttjas. Det kan bland annat handla om följande:

  • Behovsanpassning för att säkerställa att endast nödvändiga prenumerationer förnyas
  • Använda optimeringsmöjligheter genom att avsluta och konsolidera avtal
  • Analysera trender och prognoser mer effektivt
  • Tillhandahålla intressenter med överskådliga data över kommande och historiska kostnader

Sammanfattningsvis

Mjukvaruinköp kan vara en tids- och arbetskrävande och därmed dyr process. Organisationer behöver mjukvara som överensstämmer med långsiktiga affärsmål och passar in i den befintliga infrastrukturen. Den här processen kräver dock effektivitet och rätt kombination av teknologier, processer och expertis för att säkerställa att svinnet minimeras och att överpris eller överflödig teknologi om möjligt tas bort från miljön.

Våra olika upplägg för hantering och optimering av den digitala leveranskedjan, ger rätt blandning av verktyg, automatiserade arbetsflöden och expertis, så att du som kund kan dra nytta av de fördelar som finns. Det gör vi genom att etablera förenklade inköpsprocesser, insyn i alla mjukvarutransaktioner, en förbättrad slutanvändarupplevelse och större kapacitet för hantering av molnkostnader. Rätt metoder för digitala leveranskedjor kan ge ditt företag en konkurrensfördel. Är du redo att fånga fördelarna?

Hantering av mjukvaru- och molnkostnader

Det kan vara skrämmande att bygga upp en lösning och process för den digitala leveranskedjan från grunden, men med rätt vägledning kommer din organisation att kunna dra nytta av fördelarna på nolltid.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Driving Efficient Workflows with Connected Data
  • 30 juni 2022
  • Blog Editorial Team
  • Construction Cloud, MTWO Construction Cloud
  • construction, Cloud, Technology, MTWO, Data

Driving Efficient Workflows with Connected Data

Workflow management is often a source of frustration for AEC firms. The good news is that technology, particularly connected technologies, can help ease this frustration.

Microsoft Perpetual Licensing för CSP

Perspektiv på Microsofts Perpetual Licensing för CSP

Microsoft lanserade 2021 licenser för lokalt installerade produkter, så kallade perpetuella produkter (Perpetual Licenses), via CSP.

oracle-licensiering spara kostnader

Oracle-licensiering Spara pengar för att tjäna pengar

Hur kan du optimera din Oracle-användning och samtidigt spara kostnader? Att uppnå kostnadsbesparingar kan vara målet, men för att nå det finns det några nödvändiga steg.