Digital Supply Chain

Fördelarna med en effektiv

digital leveranskedja för mjukvara

Fördelarna med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

 • 13 juli 2021
 • 6.5 Minuters läsning

Effektiva digitala leveranskedjor har blivit viktiga hörnstenar i den digitala transformationen. Snabba tekniska förändringar och andra utmaningar som ökad molnförbrukning medför, har gjort att pressen på inköps- och IT-chefer ökar. De förväntas vara lyhörda för de ständigt föränderliga affärskraven samtidigt som de förväntas leverera stora kostnadsbesparingar.

För att kunna hantera dessa externa och interna utmaningar, krävs rätt kombination av teknik, processer och talang för att kunna skapa en effektiv plan för hanteringen av den digital leveranskedja.

En digital leveranskedja för mjukvara skapar en effektiv, integrerad uppsättning av system och aktiviteter under hela inköpscykeln för mjukvara och molntjänster – från mjukvarukrav till slutförande och optimering. Genom bättre leverantörssamarbeten, gemensamma processförbättringar och integrerade verktyg och arbetsflöden som leder till processeffektivitet samt mer proaktiv avtals- och förnyelsehantering, kan detta uppnås. I slutändan hjälper en effektiv leveranskedja för mjukvara organisationer att få rätt mjukvara till rätt pris, levererat till rätt användare på kortast möjliga tid.

Alla företag har dock inte ett effektivt program för digitala leveranskedjor som gör det möjligt för dem att realisera dessa fördelar. I denna artikel ska vi presentera flera fördelar som en effektiv digital leveranskedja kan innebära, till nytta för hela organisationen.

Ökad effektivitet

Digitaliserade leveranskedjor skapar nya möjligheter till standardisering och ökad effektivitet.

En central katalog med godkända mjukvarutillverkare och produkter med tydliga arbetsflöden för godkännande av inköp, gör det möjligt för användare att snabbare och enklare köpa den mjukvara de behöver. Det möjliggör även att inköpsprocesser kan standardiseras och säkerställer att användare köper rätt produkt från rätt plats vid rätt tidpunkt, vilket eliminerar risker och onödiga mjukvarukostnader. Att ha dessa standardiserade arbetsflöden och godkännandeprocesser på plats ger också en bättre slutanvändarupplevelse eftersom mjukvaruförfrågningar kan levereras inom timmar eller dagar, inte veckor eller månader.

För ännu mer effektivitet i hela organisationen är det viktigt att integrera automatiserade lösningar i den digitala leveranskedjan.

Automatiserade godkännanden och efterfrågad mjukvara

Genom att tillhandahålla tillåtna program och uppdaterade tjänstekataloger kan organisationer säkerställa att användarna har tillgång till godkända och ”vitlistade” mjukvaruprodukter. Automatiserade arbetsflöden och godkännanden ger snabbare leverans av efterfrågad mjukvara. Detta ger inköps- och IT-team en trygghet när de vet att inköpt mjukvara är säker, samtidigt som ny mjukvara utanför de globala katalogerna dirigeras till rätt team för ytterligare bedömning och godkännande. Detta minskar i sin tur exponeringen för okända EULA-risker (End User License Agreement risk).

Optimerade kostnader

Starka digitala leveranskedjor ger inte bara insyn i fråga om licenskostnader, utan även dolda kostnader, till exempel transaktionskostnader. Användare kan se alla mjukvarutransaktioner på samma ställe med tillhörande avtalsinformation, förnyelsedatum och användningsdata både lokalt och i molnet. Titta på tabellen nedan som är baserad på ett fiktivt företag:

Costs
Potentiel kostnadsoptimering med PyraCloud, källa: SoftwarONE

De röda staplarna visar hur mycket företaget spenderar på licenser kopplade till en viss tillverkare, medan den grå linjen visar antalet transaktioner som görs för att köpa den specifika produkten och tillhörande kostnader som dessa inköp innebär. Många organisationer antar att mjukvaran med flest licenser innebär den största kostnaden. Diagrammet visar att detta inte alltid är fallet. SoftwareONEs egen analys visar att när det gäller högvolymstransaktioner på nivå 2 eller 3 (tier 2 och tier 3) är kostnaderna för administration och transaktion av mjukvara faktiskt högre än kostnaden för själva mjukvaran. Utan rätt strategi för den digitala leveranskedjan minskar möjligheten att volymisera och konsolidera dessa inköp och sådana källor till onödiga kostnader skulle vara oupptäckta under en lång tid.

En effektiv plattform för den digitala leveranskedjan är en som tillhandahåller trendanalys och intelligent rapportering över tid, vilket gör det möjligt för organisationer att uppskatta aktuell och framtida efterfrågan och därmed dra nytta av konsolideringsmöjligheter, som exempelvis konsoliderade inköp.

Proaktiv hantering av avtal och förnyelse

En effektiv digital leveranskedja som stöds av en stark inköpsplattform bör tillhandahålla instrumentpaneler som visar mjukvaru- och molnprenumerationer samt viktiga avtalsdatum. Sådana uppgifter gör det i sin tur möjligt för inköps- och IT-ansvariga att proaktivt utföra behovshantering och avtalsanpassning, så att alla optimeringsmöjligheter utnyttjas. Det kan bland annat handla om följande:

 • Begära anpassning för att säkerställa att endast nödvändiga prenumerationer förnyas
 • Använda optimeringsmöjligheter genom att avsluta och konsolidera avtal
 • Analysera trender och prognoser mer effektivt
 • Tillhandahålla intressenter med instrumentpaneler som ger en översikt över kommande och historiska kostnader

Och till sist

Mjukvaruinköp kan vara en tidskrävande, dyr och arbetskrävande process. Organisationer behöver mjukvara som överensstämmer med långsiktiga affärsmål och passar in i den befintliga infrastrukturen. Den här processen kräver dock effektivitet och rätt kombination av teknik, processer och expertis för att säkerställa att svinnet minimeras och att överpris eller överflödig teknik om möjligt tas bort från miljön.

SoftwareONEs olika upplägg för hantering och optimering av den digitala leveranskedjan, ger kunderna rätt blandning av verktyg, automatiserade arbetsflöden och expertis, så att de kan dra nytta av de fördelar som finns med en effektiv digital leveranskedja. Det gör vi genom att etablera förenklade inköpsprocesser, insyn i alla mjukvarutransaktioner, förbättrad slutanvändarupplevelse och större kapacitet för hantering av molnkostnader. Rätt metoder för digitala leveranskedjor kan ge ditt företag en konkurrensfördel. Är du redo?

Hantera mjukvaru- och molnkostnader inom den digitala leveranskedjan

Det kan vara skrämmande att bygga upp en lösning och process för den digitala leveranskedjan från grunden, men med rätt vägledning kommer din organisation att kunna dra nytta av fördelarna på nolltid.

Låt oss berätta mer
 • Digital Supply Chain, PyraCloud
 • Software Spend, Risk Management, Compliance

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Budget Take a Hit? 5 Ways to Optimize Your Spend

Går budgeten inte ihop? 5 tips för att optimera kostnaderna

Många som arbetar med IT står inför utmaningen att öka insatserna för digital transformation trots en mindre budget på grund av minskade intäkter under 2020. Här är fem sätt att få ut mesta möjliga av din IT-budget.

Traditional Reselling – The Tip of the Iceberg
 • 20 januari 2021
 • Digital Supply Chain, Digital transformation
 • Strategy, Kostnadshantering för molnet

Kostnadsoptimera den digitala leveranskedjan

Att förflytta sig från en traditionell återförsäljningsmodell är ett måste för att kunna optimera kostnader i den digitala leveranskedjan. Vi kallar det isbergsmodellen.

SLM + FinOps – Taking Control of Cloud Spend

SLM och FinOps - ta kontroll över din molnkonsumtion

För att uppnå kostnadsbesparingar krävs ett symbiotiskt förhållande mellan Software Lifecycle Management och FinOps. Vi berättar hur (artikeln är på engelska).