Fem utmaningar med en digital leveranskedja för mjukvara, Software Digital Supply Chain

Digital leveranskedja för mjukvara

Fem vanliga utmaningar

Fem utmaningar med den digitala leveranskedjan

  • 12 april 2022
  • 6.5 Minuters läsning

Digitala leveranskedjor har blivit ett allt vanligare sätt att stärka upp traditionella leveranskedjor. I grunden finns det egentligen få skillnader mellan en traditionell och en digital leveranskedja. Båda involverar att köpa in material, omvandla materialet till en produkt, distribuera och därefter sälja produkten. En digital leveranskedja kan dock spåra och slutföra dessa uppgifter genom automatiserade, digitala processer som möjliggör en högre effektivitet.

En effektiv digital leveranskedja hjälper organisationer att hålla jämna steg med de ökande affärskraven. Många har dock problem med att skapa och optimera sin digitala leveranskedja. Enligt McKinsey digitaliseras endast 43 procent av leveranskedjorna, vilket skapar en rad missade möjligheter. Samma studie visade också att företag som digitaliserar en huvuddel av sin leveranskedja kan öka sina intäkter med 3,2 procent och sin tillväxt av årsintäkten med i genomsnitt 2,3 procent.

Tanken är att en digital leveranskedja för mjukvara (eng. Software Digital Supply Chain) ska ge din organisation ökade intäkter, bättre beslutsfattande och smidigare processer. Tyvärr möts organisationer ofta av en rad utmaningar när de börjar digitalisera sin leveranskedja. Låt oss ta en närmare titt på några vanliga hinder och se hur vi kan förebygga dem på bästa sätt.

Föråldrade kataloger och dålig visibilitet

Ofta börjar organisationer implementera sin digitala leveranskedja utan en tydlig plan som främjar visibilitet och snabb insamling av data. Det gör att många organisationer inte har en enskild global mjukvarukatalog som regelbundet uppdateras med korrekt information, och då framför allt prisinformation. Det är viktigt att prisuppgifterna är korrekta, tillgängliga i flera valutor och lätta att komma åt.

Om informationen i leveranskedjan inte är uppdaterad eller svår att hitta kommer det att vara knepigt för team i organisationen att bedöma sina teknikutgifter. Om användare hittar gamla och felaktiga uppgifter i den digitala leveranskedjan minskar det dessutom deras tilltro när det gäller att använda leveranskedjan som en planeringsresurs. Det kan också leda till att IT-team missar viktiga förnyelsedatum, vilket gör att de inte kan förhandla med mjukvarutillverkaren eller avsluta överflödiga mjukvarulicenser.

Den bästa lösningen för detta är bättre journalföring. För större företag handlar det ofta om att skaffa en lösning för den digitala leveranskedjan som automatiserar grundläggande administrativa uppgifter, till exempel att registrera och integrera alla inköpsrelaterade data. Den bör dessutom kunna fördela och bryta ner kostnaderna för varje enskild applikation i den digitala leveranskedjan.

Onödiga kostnader och otillåten mjukvara

När en digital leveranskedja har dålig visibilitet, bristfälliga interna processer och felaktig användarintegrering blir det omöjligt att undvika otillåten mjukvara och efterföljande onödiga kostnader. Vi har sett att endast 29 procent av IT-team övervakar sin digitala leveranskedja för att hitta och eliminera otillåten mjukvara, vilket förvärrade problemet ytterligare. Detta främjar tillväxten av skugg-IT (Shadow IT) som orsakar en stor mängd onödiga mjukvarukostnader.

Statistiken över onödiga mjukvarukostnader är förbluffande – prognosen visar att 37 procent av alla mjukvarukostnader är onödiga. Dessa onödiga mjukvarukostnader innebär å andra sidan en möjlighet att identifiera och dra nytta av besparingarna genom att städa upp i leveranskedjan. Våra uppskattningar visar på att när 10 000 datorer rensas på onödiga eller otillåtna mjukvaror kan en organisation spara ca 10,5 miljoner kronor.

Om du vill hitta och sätta stopp för otillåten mjukvara behöver du se till att din digitala leveranskedja är centraliserad och tillgänglig för alla användare inom din organisation. Det betyder att du behöver bryta ner företagssilor så att alla avdelningar kan se och bidra till den digitala leveranskedjan. Sedan behöver du se till att tillhandahålla integrering av fakturering och/eller avdelningarnas databaser. Det hjälper dig att enkelt importera och exportera data i god tid.

Överdriven risk och licensintrång

Många organisationer granskar inte regelbundet sin digitala leveranskedja för att säkerställa att de uppfyller sina användningsrättigheter, avtalsvillkor och åtgärder för att undvika risker på nya och befintliga avtal. Det här kan växa och bli till enorma problem som exempelvis licensintrång, att behöva avsäga sig grundläggande egendomsrättigheter och brott mot åtkomst- eller säkerhetsriktlinjer.

Det krävs en utvärdering av mjukvarulicenshanteringen, helst utförd av en tredje part, för att förhindra säkerhetsrisker och licensintrång i den digitala leveranskedjan. Detta hjälper din organisation att fastställa riskområden, hitta över- och underutnyttjad mjukvara och förhindra att otillåten mjukvara köps in.

Osammanhängande system och dålig användarupplevelse

Många digitala leveranskedjor har inte ett enkelt och användarvänligt system. I stället finns leveranskedjan i osammanhängande fragment som är krävande att upprätthålla fortlöpande. Problemet är utbrett bland organisationer – mindre än 1 procent av företagen har integrerad mjukvaruexpediering som sömlöst sammankopplar system för beställning, ärendehantering, inköp, avtalshantering och leveranser.

Denna brist på integrering leder till en dålig upplevelse för användarna, vilket kan skapa en kedjereaktion i organisationen. En användare kan till exempel efterfråga en viss mjukvara och sedan få vänta flera veckor på att få en licens på grund av bristande flexibilitet. Under tiden kan de istället ladda ner otillåten mjukvara, vilket i sin tur skapar en mängd olika problem.

Genom att ta fram en enhetlig, centraliserad hanteringsmetod för din digitala leveranskedja får användarna en bättre och smidigare upplevelse. Det besparar organisationen en rad olika kostnader och gör arbetet mer effektivt för användarna.

Oförmåga att hantera rättigheter

Det största problemet med en digital leveranskedja är ett IT-teamens oförmåga att hantera befintliga och framtida användningsrättigheter. Många organisationer saknar mekanismer som automatiskt registrerar och normaliserar licensbevis och många har inte ens rätt processer på plats för det. Vi följer en process i 18 steg som säkerställer detta. När vi börjar arbeta med nya kunder ser vi att nästan hälften av alla företag inte har slutfört minst ett av dessa steg.

Felaktig hantering av licensrättigheterna leder till en mängd konsekvenser, exempelvis saknade versioner och utgåvor, felaktiga licenstyper, felaktig programlänkning och det tidsödande, manuella arbetet med att skapa korrekt licensinformation. En konsultation med våra experter hjälper dig att ta kontroll över användningsrättigheterna i din digitala leveranskedja och säkerställa att ingen verksamhetskritisk information saknas.

Sammanfattingsvis

De utmaningar vi nämner är egentligen förklädda möjligheter! Genom att ta itu med dessa problem på ett systematiskt sätt kan organisationer upptäcka nya möjligheter att öka intäkterna och förbättra affärsresultatet. Med tanke på hur stor bredd det finns i den genomsnittliga digitala leveranskedjan rekommenderar vi dock att du använder specialiserad mjukvara för digitala leveranskedjor eller rådfrågar externa experter. Det hjälper dig att skapa en effektiv digital leveranskedja redan från början, vilket ger en konkurrensfördel jämfört med de organisationer vars leveranskedjor brister.

Utmaningar och fördelar med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

Vi har tagit fram en e-bok som förklarar mer om utmaningarna och fördelarna som finns samt och hur du kan gå tillväga för att optimera en digital leveranskedja för mjukvara för IT och inköp.

Ladda ner

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.