5-common-challenges-along-the-digital-supply-chain

Digital leveranskedja för mjukvara

Fem vanliga utmaningar

Fem utmaningar med en digital leveranskedja

  • 13 juli 2021
  • 6.5 Minuters läsning

Digitala leveranskedjor har blivit ett populärt sätt att utvidga traditionella leveranskedjor. På grundnivå finns det egentligen få skillnader mellan en traditionell leveranskedja och en digital leveranskedja. Båda involverar att köpa in material, omvandla materialet till en produkt, distribuera produkten och därefter sälja produkten. En digital leveranskedja kan dock spåra och slutföra dessa uppgifter genom automatiserade, digitala processer som möjliggör större effektivitet.

En effektiv digital leveranskedja hjälper organisationer att hålla jämna steg med ökande affärskrav. Många har dock problem med att skapa och optimera sin digitala leveranskedja. Enligt McKinsey digitaliseras endast 43 procent av leveranskedjorna, vilket skapar en rad missade möjligheter. Samma studie visade att företag som digitaliserar en huvuddel av sin leveranskedja kan öka sina intäkter med 3,2 procent och sin tillväxt av årsintäkten med i genomsnitt 2,3 procent.

Tanken är att en digital leveranskedja ska ge din organisation ökade intäkter, bättre beslutsfattande och smidigare processer. Tyvärr möts organisationer ofta av en rad utmaningar när de börjar digitalisera sin leveranskedja. Låt oss ta en närmare titt på några vanliga hinder och avgöra hur vi kan förebygga dem på bästa sätt.

Föråldrade kataloger och dålig visibilitet

Många gånger börjar organisationer implementera sin digitala leveranskedja utan en tydlig plan som främjar visibilitet och snabb insamling av data. Det gör att många organisationer inte har en enskild global mjukvarukatalog som regelbundet uppdateras med korrekt information, och då framför allt prisinformation. Det är viktigt att prisuppgifterna är korrekta, tillgängliga i flera valutor och lätta att komma åt.

Om informationen i leveranskedjan är föråldrad eller svår att hitta kommer det att vara svårt för team inom organisationen att bedöma sina teknikutgifter. Om användare hittar gamla och felaktiga uppgifter i den digitala leveranskedjan minskar det dessutom deras tilltro när det gäller att använda leveranskedjan som en planeringsresurs. Det kan också leda till att IT-team missar viktiga förnyelsedatum, vilket gör att de inte kan förhandla med mjukvarutillverkaren eller avbryta onödiga licenser.

Den bästa lösningen för detta är bättre journalföring. För större företag handlar det ofta om att skaffa en lösning med en digital leveranskedja som automatiserar grundläggande administrativa uppgifter, till exempel att registrera och integrera alla inköpsrelaterade data. Den bör dessutom kunna fördela kostnaderna för varje enskild applikation i den digitala leveranskedjan.

Onödiga kostnader och otillåten mjukvara

När en digital leveranskedja har sämre visibilitet, dåliga interna processer och felaktig användarintegrering blir det omöjligt att undvika otillåten mjukvara och efterföljande onödiga kostnader. Vi har sett att endast 29 procent av IT-teamen övervakar sin digitala leveranskedja för att hitta och eliminera otillåten mjukvara, vilket förvärrade problemet ytterligare. Detta främjar tillväxten av skugg-IT (Shadow IT) som orsakar en stor mängd onödiga mjukvarukostnader.

Statistiken över onödiga mjukvarukostnader är förbluffande – prognosen visar att 37 procent av alla mjukvarukostnader är onödiga. Dessa onödiga mjukvarukostnader innebär å andra sidan en möjlighet att identifiera och utnyttja besparingar genom att städa upp i leveranskedjan. Vår uppskattning är att när 10 000 datorer rensas på onödiga eller otillåtna mjukvaror kan organisationen spara 2,1 miljoner dollar.

Om du vill hitta och sätta stopp för otillåten mjukvara måste du se till att din digitala leveranskedja är centraliserad och tillgänglig för alla användare inom din organisation. Det innebär att bryta ner företagssilor så att alla avdelningar kan se och bidra till den digitala leveranskedjan. Sedan måste fakturering och/eller en avdelnings databas integreras. Det hjälper dig att enkelt importera och exportera data i läglig tid.

Överdriven risk och licensintrång

Många organisationer granskar inte regelbundet sin digitala leveranskedja för att säkerställa att de uppfyller sina användningsrättigheter, avtalsvillkor och riskaversionsåtgärder enligt nya och befintliga avtal. Det här kan växa och bli till enorma problem som exempelvis licensintrång, att behöva avsäga sig grundläggande egendomsrättigheter och brott mot åtkomst- eller säkerhetsriktlinjer.

Det krävs en utvärdering av mjukvarulicenshanteringen, helst utförd av en tredje part, för att förhindra säkerhetsrisker och licensintrång i den digitala leveranskedjan. Detta hjälper din organisation att fastställa riskområden, hitta över- och underutnyttjad mjukvara och förhindra att otillåten mjukvara köps in.

Osammanhängande system och dålig användarupplevelse

Många digitala leveranskedjor följer inte ett enkelt och användarvänligt system. I stället finns leveranskedjan i osammanhängande fragment som är krävande att upprätthålla fortlöpande. Problemet är utbrett bland organisationer – mindre än 1 procent av företagen har integrerad mjukvaruexpediering som sömlöst sammankopplar system för beställning, ärendehantering, inköp, avtalshantering och leveranser.

Denna brist på integrering leder till en dålig upplevelse för användarna, vilket kan skapa en kedjereaktion i organisationen. En användare kan till exempel efterfråga en viss mjukvara och sedan få vänta flera veckor på att få en licens på grund av bristande flexibilitet. Under tiden kan de istället ladda ner otillåten mjukvara, vilket i sin tur skapar en mängd olika problem.

Genom att ta fram en enhetlig, centraliserad hanteringsmetod för din digitala leveranskedja får användarna en bättre och smidigare upplevelse. Det besparar organisationen en rad olika kostnader och gör arbetet mer effektivt för användarna.

Oförmåga att hantera rättigheter

Det största problemet med en digital leveranskedja är ett IT-teams oförmåga att hantera befintliga och kommande licensrättigheter. Många organisationer saknar mekanismer som automatiskt registrerar och normaliserar rättigheter och många har inte ens rätt processer för det. Vi följer en process i 18 steg som säkerställer korrekta rättigheter. När vi börjar arbeta med nya kunder ser vi att nästan hälften av alla företag inte har kunnat slutföra minst ett steg.

Felaktig hantering av licensrättigheterna leder till en mängd konsekvenser, exempelvis saknade versioner och utgåvor, felaktiga licenstyper, felaktig programlänkning och det långsamma, manuella arbetet med att skapa korrekt licensinformation. En konsultation med våra SLM-experter hjälper dig att ta kontroll över rättigheterna i din digitala leveranskedja och säkerställa att ingen verksamhetskritisk information saknas.

Och till sist

Dessa utmaningar är egentligen förklädda möjligheter! Genom att ta itu med dessa problem på ett systematiskt sätt kan organisationer upptäcka nya möjligheter att öka intäkterna och förbättra affärsresultatet. Med tanke på hur bred den genomsnittliga digitala leveranskedjan är rekommenderar vi dock att du använder specialiserad mjukvara för digitala leveranskedjor eller rådfrågar externa experter. Det hjälper dig att skapa en effektiv digital leveranskedja redan från början, vilket ger en konkurrensfördel jämfört med de organisationer vars leveranskedjor brister.

Förbättra resultatet

Utnyttja vår expertis inom digitala leveranskedjor och läs mer om utmaningarna och fördelarna med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara.

Ladda ner e-boken

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

oracle-support-rewards-program

Oracle’s Support Rewards Program

Oracle recently announced its Oracle Support Rewards Program with which you can reduce your annual support spend for Database and Middleware (technology programs) to $0.

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Connecting Cloud Cost Optimization & FinOps | SoftwareONE Blog

Hur FinOps och kostnadsoptimering i molnet kan integreras

Genom att inkludera optimering av molnkostnader, Cloud Cost Optimization, i strategin för molnet, blir FinOps mer kraftigt.