De fem största utmaningarna med molnet

Molnkonsumtion

De fem största utmaningarna med molnet 

De fem största utmaningarna med molnet

  • 12 oktober 2021
  • 4 min Minuters läsning

Frågan om förbrukning i molnet (eng. cloud consumption) och tillhörande utmaningar kan illustreras med följande analogi: Tänk dig tio hyresgäster som samma dag flyttar in i ett nybyggt hus. Efter ett år skickar elleverantören en faktura på 100 000 kronor. Nu måste du berätta för hyresgästerna att de har förbrukat el för 10 000 kronor var. Det kommer så klart att leda till problem. Skulle någon verkligen gå tillväga på det här sättet? Förvånansvärt nog finns det många företag som använder sig av exakt den här metoden när det gäller att hantera sin molnkostnader, vilket så klart är galet. I den här artikeln ger vi dig en bild av de viktigaste aspekterna kring kostnadshantering i molnet.

När molnkonsumtion är som ett hus utan elmätare

Hyresgästerna i exemplet ovan, som har installerat separata luftkonditioneringsanläggningar i vart och ett av sina fyra rum, kök och badrum kommer så klart att bli överlyckliga över denna fördelning av kostnader. Men den hyresgäst som har bott i sommarstugan det senaste året – utan att någonsin ens ha tänt en lampa i lägenheten – kommer utan tvivel att kontakta dig för att diskutera hyresavtalet. Men nu över till molnet.

Ingen skulle någonsin överväga att hantera fördelningen av kostnader för förbrukning – molnförbrukning, i vårt fall – med den här metoden. De skulle definitivt inte göra det efter ett år – som i vårt exempel – eller ens efter sex månader. Istället skulle man komma överens om vissa villkor långt innan ”hyresprojektet” ens påbörjades. Elmätare och annan utrustning behöver installeras i förväg.

Konstigt nog är det många företag som tar sig an sina ”molnprojekt” på just det här sättet – helt oförberedda – precis som vår hyresvärd gjorde.

De fem vanligaste problemen

De fem problem som är vanligast hänger nära samman och varje problem leder oundvikligen till nästa.

Men låt oss ta saker och ting i rätt ordning. Molnanvändning är i sig dynamisk, så en viss grad av oförutsägbarhet kommer alltid att finnas när det kommer till budgeten, vilket är det första problemet. Det andra problemet är direkt relaterat till detta: högre molnkostnader än förväntat. Också detta är hanterbart – men det leder oss direkt till problem nummer tre: hantering av molnkostnader kan bara lyckas om det också finns synlighet i vem som förbrukar vad inom organisationen. Men att tackla detta är endast möjligt om det fjärde problemet, administrationen av flera molnmiljöer, också har lösts på ett bra sätt. Det går å andra sidan bara om ännu ett problem har hanterats korrekt tidigare, nämligen avsaknaden av en tydligt definierad molnstrategi.

Hur hantera dessa problem?

Det är endast effektiv hantering av molnkostnader som kan ge de insikter och den synlighet ni behöver för att optimera nuvarande molnresurser och -förbrukning, planera den framtida molnförbrukningen samt ha kontroll över budgeten. Samtidigt undviker ni fallgropar som att överskrida budget och bibehåller kontroll över molnmiljön. Det gör det också möjligt att minska oförutsägbara kostnader med en förbrukningsbaserad strategi. Dessutom kommer användarna att vara i en position där de kan följa upp aktuell användning av resurser i molnet, göra prognoser för framtida molnanvändning och optimera budgeten för molnet.

Här är några av de saker som bör has i åtanke:

  • Skaffa insikter om användning och kostnader kopplade till olika molnmiljöer (multi-cloud)
  • Identifiera bortslösade och underutnyttjade resurser och potentiella kostnadsbesparingar
  • Följ upp molnanvändandet och få en tydlig bild över hur företaget använder molnresurser inom olika affärsenheter. Här kan en centraliserad taggning av flera olika leverantörer hjälpa er att förbättra hanteringen av era resurser. För att kunna göra detta måste ni omvandla data till specifika åtgärder.
  • Förstå affärsbehoven, följ upp användningen och interndebitera rätt affärsenheter för molnkostnaderna
  • Identifiera kostnadsbesparingar, följ upp investeringarna i molnet, förbättra efterlevnaden och möjliggör bättre säkerhet för de resurser som finns tillgängliga i molnet

Att lösa problemen med ett verktyg

Ett exempel på verktyg som möjliggör central implementering av alla dessa åtgärder är vår webbaserade plattform PyraCloud. När förbrukningen i molnet ökar gör PyraCloud det möjligt för er att skala upp i linje med förändrade affärsbehov. Med PyraCloud kan ni definiera organisationsstrukturen så att ni kan se den globala förbrukningen per geografiskt område, affärsenhet, kostnadsställe eller projekt. Sedan kan ni allokera budgetar inom verksamheten, identifiera och tagga vilka molnresurser som används på olika molnplattformar och interndebitera förbrukningen till de delar av företaget som använder dem. PyraCloud ger också rekommendationer och varningar så att ni kan optimera molnmiljön och få meddelanden om eventuella förbrukningstoppar. Kort sagt erbjuder PyraCloud de insikter och den synlighet ni behöver för att på ett effektivt sätt hantera företagets molnkostnader.

Vill du veta mer om PyraCloud?

Läs om de fördelar som finns med PyraCloud, för att se hur värdet på företagets programvaruportfölj kan maximeras med hjälp av en enda plattform.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Så optimerar du värdet av dina Microsoft-produkter

Så optimerar du värdet av dina Microsoft-produkter

Microsofts avtal är komplexa. Säkerställ att du har rätt kunskap varje gång det sker en förändring och lär dig hur du kan undvika onödiga kostnader – och maximera värdet.

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.