mapping-your-digital-supply-chain-for-improved-efficiency

Kartlägg din digitala leveranskedja för mjukvara och skapa

ökad effektivitet

Kartlägg din digitala leveranskedja för mjukvara

  • 13 juli 2021

Morgondagens organisationer kommer att ha stor nytta av de framsteg de gör inom digital transformation i dag. Organisationer måste dock spåra de verktyg de spenderar pengar på och förstå hur de används för att verkligen kunna dra nytta av digitala investeringar.

Det är fortfarande många organisationer som inte utnyttjar detta område, hanteringen av den digitala leveranskedjan (Digital Supply Chain), och det finns därmed stor förbättringspotential. Läs vidare för att se hur din organisation kan börja kartlägga er digitala leveranskedja för mjukvara och därmed skapa ökad effektivitet.

Transformera till digitalt: Därför behöver du tänka på den digitala leveranskedjan

Tack vare innovationer som robotteknik, Internet of Things (IoT), edge computing och andra digitala framsteg kan man skapa ökad effektivitet i leveranskedjorna. Även om företagen blir alltmer digitala börjar leveranskedjorna förändras när digitala störningar genomborrar hela organisationen.

I många organisationer använder medarbetarna i dag nya tekniker och enheter – ibland utan att ledare på högsta nivå ens känner till det. Det här nätet av digitala verktyg och tjänster som organisationer sätter samman utgör en ny typ av affärstillgång, en så kallad ”teknikstack”. Detta är den digitala leveranskedjan för mjukvara och, precis som alla andra affärstillgångar, måste den hanteras och optimeras.

Mål inför framtiden: Större effektivitet i den digitala leveranskedjan

Hanteringen av dessa nya digitala tillgångar blir snabbt en högsta prioritet för företag som letar efter nästa steg när gällande effektivitet och tillväxt. Organisationerna står inför en explosion av digital teknik på arbetsplatsen och måste anta ett nytt paradigm för att hålla allt i styr.

Den här nya standarden innebär att företag behöver spåra digitala investeringar och skapa policyer för att kartlägga digitala tillgångar och säkerställa maximal avkastning. Men i vilken ände ska du börja?

Många tar de första stegen genom att spåra och hantera sina mjukvarulicenser. Att veta vad som verkligen krävs för att dra nytta av alla affärsfördelar med att optimera den digitala leveranskedjan är en process i flera steg som involverar flera delar. Den första av dessa nödvändiga delar är bra data.

Bra data: grunden till att kartlägga hanteringen av din digitala leveranskedja

Utan konsekvent tillförlitlig data över dina digitala tillgångar – till exempel inventerings-, rättighets- och förbrukningsdata som erbjuds på vår digitala plattform PyraCloud – har organisationer inte den typ av visibilitet, analys och insikt som behövs för att hantera komplexa licensavtal från olika leverantörer.

Pålitliga data kan till exempel hjälpa till att identifiera risker. Mjukvara som inte stöds kan dölja sig i nätverket, varje dag, och släpa efter med säkerhetsuppdateringar som behövs för att skydda systemet från hot. Detta skapar öppningar för cyberhackare som riktar in sig mot företag som antingen saknar medvetenhet kring den här typen av hot eller som saknar rätt typer av policyer för att eliminera det.

Här är ett exempel från nyligen. Den 9 juli 2020 slutade Microsoft att skicka ut säkerhetsuppdateringar till produkten SQL Server 2008. Företag som inte migrerade till en nyare produkt som Azure, blev då kvar med infrastrukturer och program utan skydd. Det var inte bara säkerheten (och därmed efterlevnaden) som riskerades för dessa företag, även prestandan och effektiviteten påverkades.

Med rätt data skulle organisationer som har koll på sin digitala leveranskedja ha identifierat den kommande EOS-händelsen (End of Service) i god tid och sedan vidtagit tidiga åtgärder för att börja migrera till en annan produkt. Naturligtvis behöver man ha rätt personer eller samarbetspartner som är kunniga och duktiga på att hantera hela livscykeln.

Samla medarbetare och samarbetspartner för helomfattande expertkunskap

Även med bra data kan det vara både tidskrävande och komplicerat att hantera en hel digital infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt (för att inte tala om arbetsintensivt). Från inköp till distribution, säkerhet och optimering – det krävs talang för att hantera den digitala leveranskedjan.

Det kan vara en utmaning att flytta om talanger inom en organisation för att täcka de olika funktioner som krävs för att hantera den digitala leveranskedjan. Interna avdelningar och team blir alltmer tvärfunktionella, samarbetar i högre grad och har en plattare beslutshierarki, vilka är kännetecken för en modern organisation.

Hanteringen av den digitala leveranskedjan kan dock kräva en annan approach för att utveckla talangstrukturen. Även de mest anpassningsbara, kunniga teamen kan ställas inför allvarliga utmaningar när det gäller den här relativt nya gränsen i IT-hantering. Tekniska förändringar sker snabbt, särskilt när du arbetar med flera tillverkare och leverantörer.

Organisationer måste snabbt kunna reagera på stora mängder data och efterföljande höt som utvecklas aggressivt. För många företag innebär det nya digitala ekosystemet att de behöver samverka med samarbetspartner som är specialiserade på att hantera den digitala leveranskedjan.

Utnyttja rätt verktyg

Digitala leveranskedjor är en ny typ av digitala ekosystem som kräver kontinuerligt underhåll från experter som är utrustade med rätt kompetens för att skydda företagen.

För hanteringen av digitala leveranskedjor innebär det att vara insatt i de tekniker som kan förenkla licenshanteringen och se till att organisationer får ut mesta möjliga av sina digitala investeringar samtidigt som de fortsätter att efterleva uppsatta standarder. Det omfattar verktyg och funktioner som maskininlärning (ML), artificiell intelligens (AI) och dataanalys, vilka redan hjälper organisationer att förbättra effektiviteten i leveranskedjan. Att ha ett erfaret team utrustat med rätt verktyg för att driva hanteringssystem för digitala leveranskedjor bidrar till att skapa de bästa strategierna framöver.

Och till sist

Som ett resultat av initiativen för digital transformation har hanteringen av den digitala leveranskedjan för mjukvara blivit en högsta prioritet för många organisationer. För att du ska vara säker på att hanteringen av din digitala leveranskedja är så effektiv som möjligt måste du redan från början lägga vikt vid datakvalitet, erfarna medarbetare och banbrytande verktyg.

Även om det krävs specialiserade personer, processer och verktyg för ett initiativ av den här storleken, har korrekt hantering av din digitala leveranskedja verkligen sina fördelar. Med rätt planering och utförande får din organisation bättre efterlevnad, säkerhet och kostnadsoptimering.

Få ut det mesta möjliga av dina digitala investeringar

Hantera licensiering, risker och efterlevnad i hela leveranskedjan.

Läs mer
  • Digital Supply Chain
  • Digital Supply Chain

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Budget Take a Hit? 5 Ways to Optimize Your Spend

Går budgeten inte ihop? 5 tips för att optimera kostnaderna

Många som arbetar med IT står inför utmaningen att öka insatserna för digital transformation trots en mindre budget på grund av minskade intäkter under 2020. Här är fem sätt att få ut mesta möjliga av din IT-budget.

Traditional Reselling – The Tip of the Iceberg
  • 20 januari 2021
  • Digital Supply Chain, Digital transformation
  • Strategy, Kostnadshantering för molnet

Kostnadsoptimera den digitala leveranskedjan

Att förflytta sig från en traditionell återförsäljningsmodell är ett måste för att kunna optimera kostnader i den digitala leveranskedjan. Vi kallar det isbergsmodellen.

How Insights Into Software Portfolio Drive Innovation and Cost Savings

Så sparar du kostnader och driver innovation genom att ha koll på din mjukvaruportfölj

I denna artikel förklarar vi vikten av att ha en bra insyn i sin mjukvara och sitt moln, och hur det sparar kostnader (artikeln är på engelska).