Så kartlägger du den digitala leveranskedjan - och ökar effektiviteten

Software Digital Supply Chain

Så kartlägger du den digitala leveranskedjan - och ökar effektiviteten

Så kartlägger du den digitala leveranskedjan - och ökar effektiviteten

  • 05 oktober 2021

Morgondagens organisationer kommer att få stor nytta av de framsteg de gör inom digital transformation i dag. Organisationer måste dock spåra de verktyg de lägger pengar på och förstå hur de används för att verkligen kunna dra nytta av sina digitala investeringar.

Det är fortfarande många organisationer som inte utnyttjar detta område, hanteringen av den digitala leveranskedjan (Software Digital Supply Chain), och därmed finns det en stor förbättringspotential. Läs vidare för att se hur din organisation kan börja kartlägga er digitala leveranskedja för mjukvara och därmed skapa ökad effektivitet.

Transformera till digitalt: Därför behöver du tänka på den digitala leveranskedjan

Tack vare innovationer som robotteknik, Internet of Things (IoT), edge computing och andra digitala framsteg kan man skapa ökad effektivitet i leveranskedjorna. I takt med att företag blir alltmer digitala börjar även leveranskedjorna förändras när digitaliseringen omvälver hela organisationen.

I många organisationer använder medarbetarna i dag nya tekniker och enheter – ibland utan att företagsledningen ens känner till det. Det här nätet av digitala verktyg och tjänster som organisationer sätter samman utgör en ny typ av affärstillgång, en så kallad ”teknikstack”. Det är den digitala leveranskedjan för mjukvara och, precis som alla andra affärstillgångar, måste den hanteras och optimeras.

Mål inför framtiden: Större effektivitet i den digitala leveranskedjan

Hanteringen av dessa nya digitala tillgångar blir snabbt högsta prioritet för företag som letar efter nästa steg när det gäller effektivitet och tillväxt. Organisationer står idag inför en explosion av digital teknik på arbetsplatsen och måste anta ett nytt tankesätt för att hålla allt i schack.

Den här nya arbetssättet innebär att företag behöver spåra sina digitala investeringar, skapa policyer för att kartlägga digitala tillgångar och säkerställa maximal avkastning. Men i vilken ände ska du börja?

Många tar de första stegen genom att spåra och förvalta sina mjukvarulicenser. Att veta vad som verkligen krävs för att dra full nytta av alla affärsfördelar med att optimera den digitala leveranskedjan är en process i flera steg som innefattar flera delar. Den första av dessa nödvändiga delar är bra data.

Bra data: grunden till att kartlägga hanteringen av din digitala leveranskedja

Utan konsekvent och tillförlitlig data över dina digitala tillgångar – till exempel inventerings-, rättighets- och förbrukningsdata som erbjuds på vår digitala plattform PyraCloud – har organisationer inte den typ av visibilitet, analys och insikt som behövs för att hantera komplexa licensavtal från olika leverantörer.

Pålitliga data kan till exempel hjälpa till att identifiera risker. Mjukvara som inte stöds kan dölja sig ert nätverket, varje dag, och släpa efter med säkerhetsuppdateringar som behövs för att skydda systemen från hot. Detta skapar öppningar för cyberhackare som riktar in sig mot företag som antingen saknar medvetenhet kring den här typen av hot eller saknar rätt typer av policyer för att eliminera det.

Här är ett exempel från nyligen. Den 9 juli 2020 slutade Microsoft att skicka ut säkerhetsuppdateringar till produkten SQL Server 2008. Företag som inte migrerade till en nyare produkt som Azure, blev då kvar med infrastruktur och program utan skydd. Det var inte bara säkerheten (och därmed efterlevnaden) som riskerades för dessa företag, även prestanda och effektivitet påverkades.

Med rätt data skulle organisationer som har kontroll över sin digitala leveranskedja ha identifierat den kommande EOS-händelsen (End of Service) i god tid och sedan vidtagit åtgärder i god tid för att börja migrera till en annan produkt. Naturligtvis behöver man ha rätt personer eller en samarbetspartner som är kunnig på att hantera hela livscykeln.

Samla medarbetare och samarbetspartner för helomfattande expertkunskap

Även med bra data kan det vara både tidskrävande och komplicerat att hantera en digital infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt , för att inte tala om arbetsintensivt. Från inköp till distribution, säkerhet och optimering – det krävs talang för att hantera den digitala leveranskedjan.

Det kan vara en utmaning att förflytta talanger inom en organisation så att de kan täcka de olika funktioner som krävs för att hantera den digitala leveranskedjan. Interna avdelningar och team blir alltmer tvärfunktionella, samarbetar i högre grad och har en plattare beslutshierarki, vilka är kännetecken för en modern organisation.

Hanteringen av den digitala leveranskedjan kan dock kräva en annan approach för att utveckla talangstrukturen. Även de mest anpassningsbara, kunniga teamen kan ställas inför allvarliga utmaningar när det gäller den här relativt nya sättet att hantera sin IT. Tekniska förändringar sker snabbt, särskilt när du arbetar med flera tillverkare och leverantörer.

Organisationer måste snabbt kunna reagera på stora mängder data och floran av efterföljande hot som snabbt utvecklas. För många företag innebär det nya digitala ekosystemet att de behöver samverka med samarbetspartners som är specialiserade på att hantera den digitala leveranskedjan.

Utnyttja de rätta verktygen

Digitala leveranskedjor är en ny typ av digitala ekosystem som kräver kontinuerligt underhåll från experter som är utrustade med rätt kompetens för att skydda företagen.

För hanteringen av digitala leveranskedjor innebär det att vara insatt i de teknologier som kan förenkla licenshanteringen och se till att organisationen får ut det mesta möjliga av sina digitala investeringar, samtidigt som de fortsätter att efterleva uppsatta standarder. Det omfattar verktyg och funktioner som maskininlärning (ML), artificiell intelligens (AI) och dataanalys, vilka redan hjälper organisationer att förbättra effektiviteten i leveranskedjan. Att ha ett erfaret team utrustat med rätt verktyg för att driva systemen för hanteringen av digitala leveranskedjor bidrar till att skapa de bästa strategierna framåt.

Och till sist

Som ett resultat av initiativen för digital transformation har hanteringen av den digitala leveranskedjan för mjukvara blivit en högsta prioritet för många organisationer. För att du ska vara säker på att hanteringen av din digitala leveranskedja är så effektiv som möjligt måste du redan från början lägga stor vikt vid datakvalitet, erfarna medarbetare och banbrytande verktyg.

Även om det krävs specialiserade personer, processer och verktyg för ett initiativ av den här storleken, har korrekt hantering av din digitala leveranskedja verkligen sina fördelar. Med rätt planering och utförande får din organisation bättre efterlevnad, säkerhet och kostnadsoptimering.

Maximera dina digitala investeringar

Hantera licensiering, risker och efterlevnad i hela den digitala leveranskedjan. Med vår expertis kan vi vägleda dig.

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

Driving Efficient Workflows with Connected Data
  • 30 juni 2022
  • Blog Editorial Team
  • Construction Cloud, MTWO Construction Cloud
  • construction, Cloud, Technology, MTWO, Data

Driving Efficient Workflows with Connected Data

Workflow management is often a source of frustration for AEC firms. The good news is that technology, particularly connected technologies, can help ease this frustration.

Microsoft Perpetual Licensing för CSP

Perspektiv på Microsofts Perpetual Licensing för CSP

Microsoft lanserade 2021 licenser för lokalt installerade produkter, så kallade perpetuella produkter (Perpetual Licenses), via CSP.

oracle-licensiering spara kostnader

Oracle-licensiering Spara pengar för att tjäna pengar

Hur kan du optimera din Oracle-användning och samtidigt spara kostnader? Att uppnå kostnadsbesparingar kan vara målet, men för att nå det finns det några nödvändiga steg.