6 Steps to Transform Your Digital Supply Chain Program

Sex steg till att

transformera den digitala leveranskedjan

Transformera din digitala leveranskedja för mjukvara i sex steg

  • 13 juli 2021

När det gäller hantering av digitala leveranskedjor kommer det alltid att dyka upp nya sätt att förbättra och optimera organisationens nuvarande metoder. Att ta en titt på processen som den ser ut nu hjälper dig att hitta underliggande problem. Därefter kan du bestämma hur du ska göra förbättringar och etablera en process som ständigt kan optimeras.

Det finns ingen anledning att oroa dig om du har insett att din organisation behöver ändra i den digitala leveranskedjan. Med de här sex stegen kan du transformera din digitala leveranskedja för mjukvara. I denna artikel går vi genom steg för steg så att din organisation kan lära sig hur målet kan nås och bibehållas.

1. Utvärdera den nuvarande processen

Innan du kan börja förändra hanteringen av den digitala leveranskedjan måste du utvärdera organisationens nuvarande process. Ett enkelt sätt att komma igång är att göra en Software Asset Management (SAM)-utvärdering för att se mognadsgraden. Denna hjälper dig att identifiera i vilket skede ditt SAM-program är (reaktivt kontra proaktivt) och vilka steg organisationen behöver ta härnäst för en effektiv transformation. För detta krävs en närmare titt på aktuella policyer, medarbetarnas kunskaper om den digitala leveranskedjan och ditt SAM-verktyg.

Att göra en fullständig verktygsutvärdering är också en viktig del. Undersök ditt befintliga SAM-verktyg och hur det fungerar och avgör vilka affärskrav, till exempel avtal, som detta medför. Om det inte längre är möjligt att använda ditt nuvarande verktyg behöver du fundera över vad som skulle krävas för att skaffa ett nytt.

Du bör också se till att din avkastning på investeringen (ROI) är så bra som den kan vara. Om du inte får maximal avkastning på investeringen ska du utforma en finansiell ROI-modell som hjälper dig att implementera en plan. Med en detaljerad lönsamhetskalkyl för hur organisationen kan maximera avkastningen på investeringen, kan du gå vidare till nästa steg i processen.

2. Fastställ vad du vill få ut av din framtida process

När du har gjort en fullständig diagnostisk och mognadsrelaterad bedömning är det dags att ta fram en strategi för att fastställa vad du vill få ut av din framtida process. Genom att ta reda på hur du kan nå dina mål kan du komma igång med transformationen av den digitala leveranskedjan.

Oavsett om din vision är en grundläggande eller avancerad digital leveranskedja behöver du veta vilka delar av den nuvarande planen som behöver optimeras. Analysera resultaten från identifierings- och bedömningsskedet och använd dem som vägledning för planeringen. Du behöver också ha en handlingsplan för integrering. En dataintegreringsplan gör din organisation säker och skyddad under hela processen.

Skapa sedan en plan för kunskapsutveckling. Om organisationens förmåga att hantera digitala leveranskedjor inte är på tillräckligt hög nivå för att nå målen, behöver du lägga tid och resurser på att höja kompetensen internt. Det är viktigt att verksamheten som helhet tillsammans bidrar till en lönsam process.

När du tar reda på vad du vill få ut av din framtida process, får du samtidigt en plan för framtida beslut. Dubbelkolla att du tar med alla potentiella ekonomiska krav i beräkningen och att du är väl medveten om definitioner av policys innan du går vidare till nästa fas i transformationen.

3. Utforma din process

Nu är det dags att utforma själva processen, och det börjar med data. Att rensa och hantera den data som tillhandahålls ska ha högsta prioritet. Bygg upp rättighetsposter manuellt, eller automatiskt via en återförsäljare, så att du kan analysera rättigheter, dataimport och hantering.

De involverade teammedlemmarna spelar en stor roll även här. Alla som har hand om transformationen måste ha den utbildning och struktur som krävs för att hålla den igång, särskilt när det gäller hantering av data och efterlevnad. Innan du fortsätter ska du se till att du har ett stabilt team som gör jobbet.

4. Bygg upp de involverade teammedlemmarnas expertis och kunskaper

När du har valt ditt team måste du sedan bygga upp deras expertis och kunskaper baserat på den utvecklingsplan som fastställdes i fas två. På så sätt säkerställer du att de fortsätter att följa upplägget allt eftersom de blir mer erfarna. Utgå från den grundkunskap som de har om hantering av den digitala leveranskedjan. Tänk på hur var och en av teammedlemmarna kan bidra till att mål och visioner blir verklighet. Om du matchar teammedlemmarnas kunskaper rätt kommer du att kunna anpassa organisationens hantering av mjukvaruportföljen så att olika funktioner kan utnyttja den.

Det är viktigt att du lär dig hur ditt team lyckas driva pågående optimering. En taktik kan vara att använda en aktiv hantering men med mer lokalt fokus på specifika strategiska uppgifter. Då kan du arbeta effektivt med varje aktuell uppgift samtidigt som du utnyttjar hela teamets arbete framåt. Så länge du hittar ett arbetsflöde som är realistiskt och enkelt att använda, kan du vara trygg i att du får ett framtidssäkrat upplägg.

5. Börja använda processen för hantering av den digitala leveranskedjan

Nu när du har en plan och ett skickligt team på plats är det dags att börja implementera processen med en cykel för begäran, tillhandahållande, hantering och förändring. Låt oss bryta ner varje steg:

  • Begäran - när det gäller mjukvarubegäran kommer du att arbeta med datakvalitet, produktutvärdering och godkännande från företaget. Det kommer att vara det första steget i processhanteringen av mjukvarulivscyckeln (Software Lifecycle Management).
  • Tillhandahållande - detta kommer att vara organisationens fördistributionsfas. I det här skedet måste du kontrollera licenstillgänglighet och licensavtal för slutanvändare. Här kommer du att arbeta med avtal och i slutändan tillhandahålla, paketera och distribuera mjukvara.
  • Hantering - den här fasen handlar om licensadministrering, mjukvaruefterlevnad och -användning samt kostnads- och licensoptimering. Processen kommer att vara igång i det här skedet, men kräver strikt hantering.
  • Förändring - under förändringsfasen kommer organisationen att uppleva en förändring och avinstallation av mjukvara. Licenser överförs eller hämtas på nytt, vilket leder till att mjukvaran dras tillbaka.

6. Förbättra och optimera processen kontinuerligt

När du har slutfört de fem stegen ovan, fortsätter du att förbättra och optimera processen. Kommunicera öppet och konsekvent med teammedlemmarna så att ni hela tiden arbetar tillsammans för att lösa problem och dela idéer. Det kan innebära att du håller möten varannan vecka eller månad med ditt team. Det kommer att göra hanteringen av den digitala leveranskedjan bättre.

Efter transformationen

Om ditt ursprungliga mål var att nå grundläggande mjukvaruhantering (Software Asset Management) ska du fundera över hur du kan röra dig mot avancerad hantering av mjukvaror och dess processer. När du har skapat en stabil plan skadar det inte att hitta nya sätt att förbättra den.

Kontakta oss

Ta reda på mer om den digitala leveranskedja för mjukvara och få mer information om hur du kan börja transformera din process. Eller kontakta oss gärna direkt!

Läs mer

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar

oracle-support-rewards-program

Oracle’s Support Rewards Program

Oracle recently announced its Oracle Support Rewards Program with which you can reduce your annual support spend for Database and Middleware (technology programs) to $0.

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Connecting Cloud Cost Optimization & FinOps | SoftwareONE Blog

Hur FinOps och kostnadsoptimering i molnet kan integreras

Genom att inkludera optimering av molnkostnader, Cloud Cost Optimization, i strategin för molnet, blir FinOps mer kraftigt.