5 Digital Transformation Pain Points Solved with Digital Supply Chain

Fem utmaningar med digital transformation som en

digital leveranskedja för mjukvara löser

Hur Digital Supply Chain kan främja den digitala transformationen

  • 13 juli 2021

Det är ingen liten bedrift att uppnå en effektiv digital transformation. Det krävs att många avgörande element fungerar tillsammans. Det är här hanteringen av digitala leveranskedjor kommer in. Effektiv hantering av digitala leveranskedjor kan lösa många av de hinder som är förknippade med digital transformation genom insyn i tillgångar, EIC och kostnader.

Innan du kan börja måste du dock identifiera de specifika problemen som står i vägen för din digitaliseringsstrategi. I den här artikeln hjälper vi dig att förstå dessa problem bättre och lära dig hur du kan lösa dem med hjälp av en digital leveranskedja för mjukvara.

Minska och kontrollera kostnader

Många företag har svårt att minska kostnaderna för mjukvara. Vad detta faktiskt innebär är att din organisation hoppas på att minska kostnaderna samtidigt som vinsten ökar, vilket inte alltid är så lätt. Du behöver fullständig insyn i vad ni spenderar, var ni spenderar och varför. När du har tittat närmare på det kan det hända att du får fram en annan siffra än den du förväntade dig.

Så hur åtgärdar du det? För att minska kostnaderna behöver dina nuvarande utgifter omarbetas, vilket omfattar både IT och mjukvara. Hantering av digitala leveranskedjor ger dig insyn i distributioner och användningar, så att du kan förstå bättre var din mjukvara befinner sig i livscykeln. Du kommer då att kunna avgöra om ni ska sluta använda dessa mjukvaror eller licenser eller om de ska få ett nytt syfte. Det här hjälper dig att optimera de nuvarande kostnaderna så att du bara spenderar pengar på nödvändig IT och mjukvara du verkligen använder. Annars kanske du fortsätter att betala för tillgångar som inte är till någon nytta för dig och dina medarbetare. Leta efter en lösning, som exempelvis vår digitala plattform PyraCloud, som gör att du kan förutse, budgetera och förvärva nya tillgångar för att maximera ROI och återinvestera pengarna i organisationen.

Leverera mer effektiva tjänster

En central drivkraft bakom digital transformation är att bli så effektiv som möjligt. Att förstå hur man kan leverera mer effektiva tjänster till slutanvändarna är en stötesten som många kämpar med på grund av bristande insyn. Detta kräver återigen att du tar en titt på din strategi och optimerar den.

Insyn i den digitala leveranskedjan kan hjälpa till att lösa problemet genom att maximera värdet på din nuvarande mjukvaruportfölj. I stället för att köpa prenumerationer eller licenser på nytt kan du göra en djupdykning i vad du redan har. Det kan finnas objekt som du äger och inte ens känner till, som kan användas på nytt för att skapa anpassade kataloger som användarna kan beställa från. Att återvinna och optimera hjälper dig inte bara att minska kostnaderna, utan gör även din strategi mer effektiv.

Få insyn i vem som köper vad

Att få insyn i vem som köper vilken mjukvara och varför är ett ständigt hinder för digital transformation. Oavsett hur stor din organisation är kan inköpen falla mellan stolarna. Du behöver veta vem som beställer mjukvara och varför de behöver den så att efterlevnaden aldrig brister och att det inte uppstår säkerhetsrisker till följd av skugg-IT (Shadow IT).

Genom att utnyttja strategin för hantering av digitala leveranskedjor anpassas organisationens mjukvaruförbrukning bättre till efterfrågan. Om någon köper mjukvara som inte används tillräckligt kan det få konsekvenser för din organisation. Med större insyn i den digitala leveranskedjan kan du antingen främja användningen av mjukvaran eller avinstallera den. Genom att avinstallera underanvänd mjukvara minskar du risken för bristande efterlevnad och revision eftersom det blir färre saker att hålla reda på.

Förstå det aktuella läget och hur det är relaterat till affärsmålen

När du har en fullständig bild av ditt lager kan det vara svårt att förstå hur du kan använda informationen för att utveckla Business Intelligence. Det är dock avgörande att kunna granska din portfölj och hur den kan omvandlas till viktiga insikter och möjliggöra kritiska affärsbeslut.

En bra plan för den digitala leveranskedjan innebär att du kan se din egendom och hur den används så att du kan ta nästa steg för att nå dina affärsmål. Om du kan se hela portföljen kan du bättre bestämma var pengar ska allokeras, vilka licenser som inte ska förnyas och så vidare. På så sätt ligger du steget före och på rätt spår för att uppnå dina mål.

Säkerställ säkerhet och efterlevnad

Slutligen är säkerheten alltid ett problem att ha i åtanke. Om du inte vet var all mjukvara distribueras och hur mycket av den som används kan du inte vara säker på att efterlevnadskraven är uppfyllda. Utan full insyn är organisationen i riskzonen.

Problemet kan åtgärdas med hjälp av verktyg i den digitala leveranskedjan för att visa lagret tillsammans med förbrukningen. Med den kombinationen vet du om du riskerar en revision eller bristande efterlevnad. När det gäller säkerhet och efterlevnad bör det inte finnas någon nivå av osäkerhet.

Ta itu med dina utmaningar

Det kan se ut som att alla dessa utmaningar står i vägen för organisationens digitala transformation, men med hjälp av taktiker för hantering av digitala leveranskedjor kan du ta itu med dem. Med bra insyn i den digitala leveranskedjan får du de insikter du behöver. Och så länge du fortsätter att upprätthålla den strategin behöver du inte oroa dig för att hantera dessa utmaningar mycket längre.

Om du vill ha mer information om hur du kan komma igång med den digitala leveranskedjan kan du läsa mer om våra lösningar kring mjukvarulicenshantering, eller kontakta oss direkt.

Upptäck våra lösningar för mjukvarulicenshantering
  • Digital Supply Chain, Digital transformation
  • Supply Chain, Trender

Kommentera denna artikel.

Vad tycker du? Dela gärna med dig av tankar kring ämnet eller den specifika artikeln.

Skriv här

Relaterade artiklar