Editor writes on a blog article

En blogg om trender och nyheter inom IT

SoftwareONEs blogg | Trender och nyheter i IT-världen

Bloggen från SoftwareONE innehåller artiklar och publikationer från skribenter på vårt företag. Våra specialister ger inblick i ämnen inom digital transformation, teknik, produktlanseringar, branschnyheter och trender inom IT.

Continuously Optimizing the Value of Your Microsoft Investment | SoftwareONE Blog

Så optimerar du värdet av dina Microsoft-produkter

Microsofts avtal är komplexa. Säkerställ att du har rätt kunskap varje gång det sker en förändring och lär dig hur du kan undvika onödiga kostnader – och maximera värdet.

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

Här är de nya cyberhoten 2021 | SoftwareONE Blog
  • 07 juli 2021
  • Cybersäkerhet

Här är de nya cyberhoten 2021

Varje gång det sker en förändring i vårt sätt att arbeta, utvecklar cyberkriminella nya tekniker för att begå kriminella handlingar och utmana företagets cybersäkerhet. Här går vi igenom nya typer av cyberbrott.

How to maximize the value of your Microsoft investment

Maximera värdet av din Microsoft-investering

Hur förbereder du dig när du ska köpa in programvara? Att prata med affärs- och produktägare för att förstå vad som verkligen behövs är en bra start.

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Getting Started with FinOps: Why Cloud Security is Your Step Zero | SoftwareONE Blog

Kom igång med FinOps: Därför är molnsäkerhet steg noll

Att hantera molnekonomin är en balansgång. Genom att skapa ett tvärfunktionellt FinOps-team etableras ekonomiskt ansvar för molnet. Att skapa ett opartiskt, centraliserat team från både teknik- och ekonomiavdelningen möjliggör närmare samarbete.

{ "hideLoadMore": false }