Editor writes on a blog article

En blogg om trender och nyheter inom IT

SoftwareONEs blogg | Trender och nyheter i IT-världen

Bloggen från SoftwareONE innehåller artiklar och publikationer från skribenter på vårt företag. Våra specialister ger inblick i ämnen inom digital transformation, teknik, produktlanseringar, branschnyheter och trender inom IT.

Accelerera din digitala transformation med FinOps
  • 13 juli 2021
  • FinOps
  • FinOps, Digital Transformation

Accelerera din digitala transformation med FinOps

Ju snabbare den digitala transformationen går, desto bättre. Däremot är det en komplex utmaning – det är där FinOps kommer in som en viktig lösning.

Här är de nya cyberhoten 2021 | SoftwareONE Blog
  • 07 juli 2021
  • Cybersäkerhet

Här är de nya cyberhoten 2021

Varje gång det sker en förändring i vårt sätt att arbeta, utvecklar cyberkriminella nya tekniker för att begå kriminella handlingar och utmana företagets cybersäkerhet. Här går vi igenom nya typer av cyberbrott.

cyber-security-update-may-2021

Det senaste om cybersäkerhet: maj 2021

Felkonfigurationer i molnet utgör en hög risk för dataintrång. Här är de bästa metoderna som hjälper dig att skydda dina molnbaserade tillgångar.

Going the Distance with FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Getting Started with FinOps: Why Cloud Security is Your Step Zero | SoftwareONE Blog

Kom igång med FinOps : Därför är molnsäkerhet steg noll

Att hantera molnekonomin är en balansgång. Genom att skapa ett tvärfunktionellt FinOps-team etableras ekonomiskt ansvar för molnet. Att skapa ett opartiskt, centraliserat team från både teknik- och ekonomiavdelningen möjliggör närmare samarbete.

Vad är FinOps?
  • 17 maj 2021
  • Cloud Spend Management, FinOps

Vad är FinOps?

FinOps står för Cloud Financial Management och är en driftsmodell för molnet som kombinerar system, bästa praxis och kultur med syftet att öka en organisations förmåga att förstå kostnader kopplade till molnet.

{ "hideLoadMore": false }