Allt du behöver veta om Software Lifecycle Management

Allt du behöver veta om

Software Lifecycle Management

Kontakta oss

Allt du behöver veta om Software Lifecycle Management

Användningen av molntjänster ökar och komplexiteten i multimolnmiljöer blir allt större. IT-ansvariga och inköpsansvariga måste anpassa sig efter allt det nya och behöver ständigt se till att förbrukningen inte eskalerar samtidigt som efterlevnaden (compliance) i de olika tekniska miljöerna är intakt. Allt kan ses som ett ständigt pågående kretslopp, eller livscykel. Vi kallar hanteringen av mjukvarans hela livscykel för Software Lifecycle Management (SLM); en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management (SAM) med syfte att optimera och öka värdet för kunden.

Det nya landskapet medför nya utmaningar när det gäller hanteringen av mjukvarans livscykel, exempelvis:

  • Data & analys: insamling av kvalitativ data i olika IT-miljöer och moln för att ge andra funktioner/roller värdefulla insikter.
  • Kontrakts- & kostnadshantering: hantering av molntjänster, licensrättigheter och kontrakt, allokera kostnader och övervaka konsumtion.
  • Styrning: implementering av policyer, processer och ansvar som efterföljs i organisationen och som stöds av ledningsgruppen.
  • Arbetsbörda & kostnadsoptimering: inköp av programvara och molntjänster baserade på verkliga behov och utnyttjande av tillgängliga användarrättigheter, med rimlig arbetsinsats. 
  • Riskbegränsning: förbättra säkerheten och minska exponeringen för risker, genom att upptäcka och ta bort oönskad SaaS-mjukvara (skugg-IT, eller shadow IT).
ikon licens

73 % av organisationerna saknar automatisk spårning och rapportering av licenser. 

(SAMS Europe & USA Survey Report)

Data Analytics

40 % kostnaderna hanteras utanför inköpsavdelningen. 

(CPO Agenda)

Loss Icon

Organisationer kan sänka kostnaderna med upp till 30 % med hjälp av Software Asset Management.

(Gartner)

ikon molnservrar

35 % av de offentliga molnresurserna är bortkastade.

(Right Scale, State of the Cloud Report)

Ikon avtalssignering

För 89 % av organisationerna är efterlevnad (compliance) huvudmålet för deras SLM-initiativ.

(SAMS Europe and USA Survey Report)

ikon beslut

66 % av organisationerna är inte nöjda med sina nuvarande SAM- och SLM-implementeringar.

(SAMS Europe and USA Survey Report)

Produktblad: SLMAdvanced

Software Lifecycle Management är en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management med syfte att leverera en förbättrad kundupplevelse och ett ökat värde. Med vår tjänst SLMAdvanced kan du optimera kostnader, minska operativa insatser, minska risker och få ökad.

Ladda ner

Material att ladda ner

Effective Shadow IT Management

E-bok: Så hanterar du shadow IT

Shadow IT (eller skugg-IT) innefattar de programvaror som inte har godkänts av eller beställs genom IT-avdelningen. I den här e-boken beskriver vi de främsta riskerna och hur du bäst hindrar shadow IT att uppstå.

Ladda ner

Artiklar kring ämnet

SAM:manager - så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

SAM-manager: så säkerställer du att dina Microsoftavtal efterlevs

En viktig uppgift för den som är ansvarig för Software Asset Management (SAM) i en organisation, är att se till att företagets processer och riktlinjer följer licensavtalen. Med andra ord att säkerställa efterlevnad

Vad är Software Lifecycle Management?

Vad är Software Lifecycle Management?

Software Lifecycle Management hjälper organisationer att maximera värdet av sina mjukvaru- och molnportföljer. Här förklarar vi det från vårt perspektiv.

3 stora IT-utmaningar med FinOps

3 stora IT-utmaningar med FinOps

Molnet ska inte ses som ett datacenter som IT kontrollerar. Det sträcker sig över organisationen och alla som använder molnet måste ta ansvar för sin del av kostnaderna. En ny strategi kommer därför att krävas och det är där FinOps kommer in.

Våra tjänster

Maximera värdet av din Microsoft-investering med MAS

Microsoft Advisory Services (MAS)

Vår managerade tjänst Microsoft Advisory Service har utformats för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexa Microsoft-avtal och se till att de maximerar värdet av sina Microsoft-investeringar.

Läs mer
System, applikationer och verktyg som installeras utan godkännande från IT-avdelningen kallas shadow it

Shadow IT - utanför IT-avdelningens kontroll

När en användare installerar system, applikationer och verktyg på egen hand, utan godkännande från IT-avdelningen, uppkommer det som kallas shadow IT.

Läs mer
Kvinna sitter med iPad och läser om Software Lifecycle Management

Software Lifecycle Management

Software Lifecycle Management är en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management med syfte att leverera en förbättrad kundupplevelse.

Läs mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär