Software Lifecycle Management

Allt du behöver veta om

Software Lifecycle Management

Kontakta oss

Allt du behöver veta om Software Lifecycle Management

Användningen av molntjänster ökar och komplexiteten i multimolnmiljöer blir allt större. IT-ansvariga och inköpsansvariga måste anpassa sig efter allt det nya och behöver ständigt se till att förbrukningen inte eskalerar samtidigt som efterlevnaden (compliance) i de olika tekniska miljöerna är intakt. Allt kan ses som ett ständigt pågående kretslopp, eller livscykel. Vi kallar hanteringen av mjukvarans hela livscykel för Software Lifecycle Management (SLM); en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management (SAM) med syfte att optimera och öka värdet för kunden.

Det nya landskapet medför nya utmaningar när det gäller hanteringen av mjukvarans livscykel, exempelvis:

  • Data & analys: insamling av kvalitativ data i olika IT-miljöer och moln för att ge andra funktioner/roller värdefulla insikter.
  • Kontrakts- & kostnadshantering: hantering av molntjänster, licensrättigheter och kontrakt, allokera kostnader och övervaka konsumtion.
  • Styrning: implementering av policyer, processer och ansvar som efterföljs i organisationen och som stöds av ledningsgruppen.
  • Arbetsbörda & kostnadsoptimering: inköp av programvara och molntjänster baserade på verkliga behov och utnyttjande av tillgängliga användarrättigheter, med rimlig arbetsinsats. 
  • Riskbegränsning: förbättra säkerheten och minska exponeringen för risker, genom att upptäcka och ta bort oönskad SaaS-mjukvara (skugg-IT, eller shadow IT).

73 % av organisationerna saknar automatisk spårning och rapportering av licenser. 

(SAMS Europe & USA Survey Report)

Data Analytics

40 % kostnaderna hanteras utanför inköpsavdelningen. 

(CPO Agenda)

Loss Icon

Organisationer kan sänka kostnaderna med upp till 30 % med hjälp av Software Asset Management.

(Gartner)

35 % av de offentliga molnresurserna är bortkastade.

(Right Scale, State of the Cloud Report)

För 89 % av organisationerna är efterlevnad (compliance) huvudmålet för deras SLM-initiativ.

(SAMS Europe and USA Survey Report)

66 % av organisationerna är inte nöjda med sina nuvarande SAM- och SLM-implementeringar.

(SAMS Europe and USA Survey Report)

Produktblad: SLMAdvanced

Software Lifecycle Management är en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management med syfte att leverera en förbättrad kundupplevelse och ett ökat värde. Med vår tjänst SLMAdvanced kan du optimera kostnader, minska operativa insatser, minska risker och få ökad.

Ladda ner

Material att ladda ner

Effective Shadow IT Management

E-bok: Så hanterar du shadow IT

Shadow IT (eller skugg-IT) innefattar de programvaror som inte har godkänts av eller beställs genom IT-avdelningen. I den här e-boken beskriver vi de främsta riskerna och hur du bäst hindrar shadow IT att uppstå.

Ladda ner

Kundcase

Relaterade bloggartiklar

3 Core Components of Successful Software Lifecycle Management

Tre nyckelkomponenter för framgångsrik SLM

Managerade tjänster inom Software Lifecycle Management (SLM) kan säkerställa efterlevnad och främja optimal avkastning. Här tittar vi närmare på de tre kärnkomponenterna som spelar en viktig roll för att uppnå framgångsrik SLM.

Mer

Tjänster inom SLM

Microsoft Advisory Services (MAS)

Vår managerade tjänst Microsoft Advisory Service har utformats för att hjälpa organisationer att navigera genom komplexa Microsoft-avtal och se till att de maximerar värdet av sina Microsoft-investeringar.

Läs mer
Rogue applications fly under-the-radar and are unaffected by IT policies – often called shadow IT.

Shadow IT - utanför IT-avdelningens kontroll

När en användare installerar system, applikationer och verktyg på egen hand, utan godkännande från IT-avdelningen, uppkommer det som kallas shadow IT.

Läs mer
Software Asset Management Services

Software Lifecycle Management

Software Lifecycle Management är en kombination av digitaliserade inköp och Software Asset Management med syfte att leverera en förbättrad kundupplevelse..

Läs mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär