Händer visar att mångfald och digital inkludering är viktiga nycklar till innovation.

Allt du behöver veta om

Digital tillgänglighet
och digital integration

Kontakta oss

Digital integration främjar innovation

Mångfald och inkludering är viktiga nycklar till innovation. Ett mer mångsidigt perspektiv leder till bättre idéer, och bättre idéer driver innovation. Organisationer måste sträva efter att bygga en företagskultur som speglar mångfalden hos deras egna kunder runt om i världen. Att eftersträva att attrahera olika typer av människor, skapa en inkluderande miljö och tillhandahålla verktyg på arbetsplatsen som avsiktligt inkluderar, bör vara en organisatorisk prioritet.

En aspekt av detta är fokus på digital tillgänglighet. Det är viktigt att alla som arbetar med eller använder verktyg för den digitala arbetsplatsen ska känna sig bekväma samtidigt som IT distribuerar och stödjer produkter och verktyg som verkligen behövs. Organisationer måste ge anställda den teknik de behöver för att kunna arbeta självständigt och effektivt från vilken enhet som helst. HR- och IT-team behöver samarbeta och tillsammans förstå behoven och utmaningarna hos företagets användare. Digital integration handlar om att säkerställa att alla, även de som behöver extra hjälp, kan ta del av vårt digitala samhälle.

 

ikon slips

Experter förutspår att 85 % av jobben som kommer att finnas år 2030, inte finns idag.

(IFTF)

ikon medarbetare

Mer än 1 miljard människor eller 15 % av världens befolkning lever med funktionshinder.

(Worldbank)

ikon global

Mer än 80 % av moderna webbplatser uppfyller inte minimikraven för tillgänglighet.

(DRC)

ikon idéer

Nästan 50 % av utvecklingsteamen missar att utföra användbarhetstester för personer med funktionshinder.

(Level Access & G3ict)

Material att ladda ner

Hur skapas digital integration

Infografik: Hur skapas digital integration?

Våra jobb och vårt sätt att arbeta kommer att förändras mycket under det kommande decenniet. Därför är tillgänglighet avgörande för att lyckas i en föränderlig värld. Vi har tagit fram några praktiska exempel på hur din arbetsplats kan göras…

Ladda ner
Tillgänglighetsfunktioner i Microsoft 365

Infografik: Tillgänglighetsfunktioner i Microsoft 365

Det finns ingen gräns för vad människor kan uppnå när tekniken som använder speglar deras mångfald. Här kan du lära dig hur Microsoft 365 gör din arbetsplats mer inkluderande och tillgänglig.

Ladda ner

Videor

Våra tjänster

En digital lösning för framtidens arbetsplats

365Simple - en digital lösning för framtidens arbetsplats

Med vår paketerade tjänst 365Simple kan vi hjälpa till att bygga en grund för ökad tillgänglighet för att få ut så mycket som möjligt av investeringen i Microsoft 365. 

Läs mer

Kontakta oss

Ange dina kontaktuppgifter nedan så tar någon av våra kunniga medarbetare kontakt med dig.

Kontaktformulär