Slovakia

Bratislava

SoftwareONE Slovakia s.r.o

Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovakia
T +421 2 59 396 555
E info.sk@softwareone.com

Na tejto stránke používame analytické nástroje. V súlade s platnými právnymi predpismi preto žiadame o súhlas s ukladaním analytických údajov. Tieto údaje používame na meranie návštevnosti a sledovanie štatistík. Všetky možné spôsoby použitia údajov, ktoré na tejto stránke zbierame môžete nájsť v úplnom znení podmienok.