<div style="display:inline;"><img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/975216129/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/></div>

Etický kódex


Etický kódex zamestnancov a členov predstavenstva SoftwareONE a etický kódex obchodných partnerov SoftwareONE slúžia ako sprievodca pre rokovania našich zamestnancov a našich partnerov, vrátane zákazníkov, poskytovateľov softvérových licencií, partnerov VARassist, subdodávateľov a dodávateľov.

Kódexy definujú naše hodnoty a pomáhajú našich pracovníkom správne konať a dodržiavať pravidlá v každej krajine sveta, kde pôsobíme. Kódexy tiež nastavujú normy etického správania a bezúhonosti, ktorých dodržiavanie očakávame aj od našich partnerov.

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.