Etický kódex

Etický kódex zamestnancov a členov predstavenstva SoftwareONE a etický kódex obchodných partnerov SoftwareONE slúžia ako sprievodca pre rokovania našich zamestnancov a našich partnerov, vrátane zákazníkov, poskytovateľov softvérových licencií, partnerov VARassist, subdodávateľov a dodávateľov. Kódexy definujú naše hodnoty a pomáhajú našich pracovníkom správne konať a dodržiavať pravidlá v každej krajine sveta, kde pôsobíme. Kódexy tiež nastavujú normy etického správania a bezúhonosti, ktorých dodržiavanie očakávame aj od našich partnerov.

Na stiahnutie

Zamestnanci a členovia predstavenstva

Partneri

Kontakt: compliance.global@softwareone.com

Na tejto stránke používame analytické nástroje. V súlade s platnými právnymi predpismi preto žiadame o súhlas s ukladaním analytických údajov. Tieto údaje používame na meranie návštevnosti a sledovanie štatistík. Všetky možné spôsoby použitia údajov, ktoré na tejto stránke zbierame môžete nájsť v úplnom znení podmienok.