ConnectONE

Poleć znajomego

ConnectONE – Poleć znajomego do pracy i zarabiaj!

ConnectONE: Nasz program poleceń do pracy

W SoftwareONE wierzymy, że ludzie są naszym największym atutem oraz że niesamowici ludzie znają innych, równie wspaniałych, potencjalnych pracowników! Dlatego chcemy nagrodzić każdego, kto może przedstawić nam kolejnego członka naszej rodziny SoftwareONE.

Program poleceń zewnętrznych ConnectONE oferuje płatność osobom, które nie są powiązane z naszą firmą, aby pomóc SoftwareONE w przyciąganiu i zatrudnianiu najlepszych talentów na całym świecie.

Zacznij tutaj.

Znajdź pracę i kliknij „ConnectONE - poleć znajomego”.

Poleć znajomego

Jesteś już SWOmie?

Jeśli jesteś pracownikiem SoftwareONE, postępuj zgodnie z naszym wewnętrznym procesem referONE.

Przejdź do referONE

Zasady i Warunki

Przeczytaj uważnie. Przesyłając kandydata do polecenia, zgadzasz się na poniższe warunki.

Osoba polecająca:

Osoba polecająca::

 • Musi mieć ukończone 18 lat.
 • Nie może być kimś, kto pracuje komercyjnie z lub dla agencji rekrutacyjnej lub firmy konsultingowej.
 • Nie może być aktualnym pracownikiem SoftwareONE (dla pracowników SoftwareONE istnieje wewnętrzny program poleceń - referONE).
 • Nie możesz się polecić siebie samego.
 • Nie może podlegać jakimkolwiek ograniczeniom prawnym, które uniemożliwiałyby uczestnictwo w tym programie lub kierowanie do niego.

Twój polecony (kandydat) nie kwalifikuje się do programu i
SoftwareONE nie będzie zobowiązana do dokonania płatności, jeśli zajdzie którakolwiek z poniższych sytuacji:

 • Kandydat pracował w SoftwareONE jako pracownik, konsultant, wykonawca lub inna osoba w ciągu ostatnich dwóch (2) lat
 • Kandydat został skierowany do SoftwareONE przez inną stronę
 • Kandydat złożył już podanie w SoftwareONE w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Rekrutacja osoby poleconej jest niedozwolona z powodu sprzecznych postanowień umownych, np. umowa o zakazie składania zamówień; lub
 • Płatność spowodowałaby, że SoftwareONE naruszyłoby prawo lub umowę z osobą trzecią

Jeśli więcej niż jedna osoba poleci tego samego kandydata i taki kandydat zostanie zatrudniony przez SoftwareONE, zewnętrzna premia za polecenie zostanie przyznana pierwszemu polecającemu na podstawie czasu przesłania zgłoszenia.

Payment Terms

Jeśli kwalifikujesz się do udziału w programie, SoftwareONE wypłaci Ci wynagrodzenie za polecenie w wysokości do 1000 $* za każdego kandydata zatrudnionego przez SoftwareONE po spełnieniu następujących warunków:

 • Kandydat potwierdza, że został przez Ciebie polecony; i
 • Kandydat ukończy 3 miesiące ciągłej, aktywnej pracy w SoftwareONE.

* Kwota różni się w zależności od kraju i waluty. Odpowiednia kwota wynagrodzenia za polecenie zewnętrzne zależy od kraju, w którym znajduje się oferta pracy. Aby wyświetlić listę krajów uczestniczących, przejdź tutaj..

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony przez SoftwareONE, musi wypełnić wszelkie uzasadnione dokumenty wymagane przez SoftwareONE.

Płatność za polecenie zewnętrzne zostanie dokonana w ciągu 45 dni od minimalnego okresu rekrutacji wynoszącego 3 miesiące, pod warunkiem, że wymagana dokumentacja zostanie w pełni dostarczona do SoftwareONE.

Referral Process

Aby wziąć udział w programie:

 • Prześlij informacje o poleceniu za pośrednictwem strony internetowej SoftwareONE Career(ConnectONE).
 • Podaj swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail).
 • Podaj dane kontaktowe potencjalnego kandydata (numer telefonu i adres e-mail) oraz CV / CV.

Confirmation

Przesyłając referencję do SoftwareONE, potwierdzasz, że:

 • osoba przekazująca wyraziła uprzednio zgodę na takie polecenie,
 • Twoje polecenie jest zgodne z niniejszymi warunkami i obowiązującym prawem, w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • zgadzasz się w pełni zwolnić SoftwareONE z wszelkich strat i zobowiązań wynikających z naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków.

Zakończenie programu: SoftwareONE może zawiesić lub zakończyć ConnectONE w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Tax Liability

Wypłaty premii za polecenie zewnętrzne są kwotami brutto. Premia za polecenie może podlegać podatkowi dochodowemu lub innym podatkom w Twoim kraju. Sprawdź lokalne przepisy, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za opłacenie odpowiednich podatków od wszelkich otrzymanych płatności. W razie potrzeby SoftwareONE zgłosi płatności za skierowanie do odpowiednich organów podatkowych.

SoftwareONE jest dumny z tego, że jest pracodawcą równych szans i akcji motywacyjnej. Dążymy do tego, by zatrudnienie nie było ograniczane w jakikolwiek sposób ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, religię, płeć, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, wiek, obywatelstwo, stan cywilny, niepełnosprawność.