A Holistic SAM Approach for Procurement and Sourcing

Nie tylko zgodność z przepisami

Holistyczne podejście SAM do zamówień i zakupów.

Nie tylko zgodność z przepisami: Holistyczne podejście SAM do zamówień i zakupów

W miarę jak firmy przechodzą transformację cyfrową, odchodzą od tradycyjnych procesów pozyskiwania i realizacji oprogramowania dla przedsiębiorstw, aby osiągnąć większą szybkość, automatyzację, przejrzystość i prostotę.

Skuteczne Software Asset Management (SAM) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami i optymalizacji inwestycji. Jednak wyzwanie, jakim jest zarządzanie oprogramowaniem w stale zmieniającym się środowisku cyfrowym, oznacza, że aby osiągnąć większą sprawność i efektywność kosztową, strategia SAM musi również ewoluować.

Przeczytaj, dlaczego SAM musi ewoluować, aby stać się częścią większej strategii cyfrowego łańcucha dostaw (DSC), w jaki sposób może to wzmocnić procesy SAM i jak każdy zespół w organizacji może skorzystać z holistycznego podejścia do zamówień i zaopatrzenia.

Cyfrowy łańcuch dostaw oprogramowania: Część większej strategii SAM

Szczegółowa strategia SAM jest niezbędna dla zachowania ciągłości działania. Problem polega na tym, że istnieje wiele podstawowych wyzwań związanych z dobrym SAM, a wiele strategii skupia się tylko na ograniczonej części cyklu życia oprogramowania.

W wielu organizacjach program SAM skupia się przede wszystkim na zrównoważeniu liczby licencji na oprogramowanie z liczbą licencji wykorzystywanych przez organizację lub na zapewnieniu, że oprogramowanie jest zgodne z umową licencyjną konkretnego dostawcy. Zazwyczaj jest to jednak robione ad hoc lub w odpowiedzi na zewnętrzne zapotrzebowanie, takie jak audyt lub odnowienie oprogramowania.

Zamiast tego dobra strategia SAM powinna zostać rozszerzona na pełnowartościowy cyfrowy łańcuch dostaw (DSC)  który wykorzystuje cyfryzację i przejrzystość danych w celu optymalizacji operacji w całym cyklu życia oprogramowania.

Znormalizowany DSC digitalizuje, wzbogaca i utrzymuje zapisy danych w określonych systemach. Te użyteczne dane mogą być następnie wykorzystane do SAM, zaopatrzenia, redukcji kosztów, priorytetyzacji zadań i nie tylko.

Dzięki temu SAM wykracza poza zgodność z przepisami, prowadząc do większej wydajności w całej organizacji pod względem wydatków i przejrzystości danych, a jednocześnie dając zespołom ds. prawnych i zgodności pewność, że nowe technologie wchodzące do ich środowiska zostały odpowiednio sprawdzone.

Wzmocnij procesy SAM dzięki zarządzaniu DSC

Dostarczanie, pozyskiwanie i zarządzanie oprogramowaniem i chmurą obliczeniową wiąże się z wieloma nieodłącznymi wyzwaniami, takimi jak:

 • Niestandardowe doświadczenie użytkownika - Brak skutecznych narzędzi i systemów do zamawiania oprogramowania prowadzi do słabego doświadczenia użytkowników w całej organizacji.
 • Nie połączone działy- Proces zamówień jest często słabo powiązany z podstawowymi potrzebami biznesowymi, co powoduje opóźnienia i niepotrzebne koszty.
 • Słaby nadzór i zarządzanie danymi -Niestrategiczne zarządzanie danymi powoduje, że nie są one brane pod uwagę i uniemożliwiają wdrożenie potencjalnych usprawnień.
 • Narażenie na ryzyko - Słabo ocenione oprogramowanie i warunki użytkowania powodują zwiększone ryzyko prawne i ryzyko związane z bezpieczeństwem.

Natomiast zarządzanie DSC zapewnia płynny, zintegrowany zestaw systemów i działań  od momentu złożenia wniosku o zakup, poprzez bieżące zarządzanie, aż po cały cykl życia oprogramowania.

Celem jest umożliwienie przyspieszonego, poprawnego i proaktywnego podejmowania decyzji w zakresie nabywania i utrzymywania oprogramowania. Prowadzi to do lepszych doświadczeń użytkowników w całej organizacji, poprawy optymalizacji i przejrzystości wydatków na oprogramowanie i chmurę oraz zapewnienia zespołom ds. informatyki i zaopatrzenia narzędzi niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy.

Wdrożenie zarządzania DSC może wzmocnić procesy SAM i usprawnić:

 • Wydajność -mniej wysiłku wymaga zarządzanie budżetem, aplikacjami i negocjacjami.
 • Zgodność z przepisami - oprogramowanie i prawa użytkowania są dokładnie oceniane i przejrzyste. /li>
 • Oszczędność kosztów - uniknięcie kosztów dzięki zoptymalizowanemu przydziałowi licencji, konsolidacji oprogramowania i lepszym negocjacjom.
 • Priorytetyzacja pracy - priorytetyzacja poszczególnych zadań poprzez wybór oprogramowania, które jest niezbędne do osiągnięcia produktywności w ramach pełnionych funkcji w przejrzysty i jasny sposób.
 • Dojrzałość SAM - Usprawnienie procesów SAM dzięki skutecznej ocenie i monitorowaniu, zmniejszenie ryzyka i optymalizacja wydatków na oprogramowanie.

Holistyczne podejście do SAM i zarządzania cyklem życia

Przyjęcie ogólnoorganizacyjnego podejścia do DSC przynosi korzyści w zakresie wskaźników KPI interesariuszy, począwszy od dyrektora ds. informatyki i dyrektora finansoweg, a skończywszy na użytkownikach końcowych. W kontekście cyklu życia oprogramowania organizacje mogą wykorzystać zarządzanie DSC do przekształcenia złożoności zarządzania SAM i chmurą bezpośrednio w wartość biznesową.

Oto, jak członkowie Twojego zespołu mogą skorzystać z efektywnego zarządzania DSC:

 • Zespoły ds. zamówień - optymalizacja decyzji o zakupie i dokładna ocena ryzyka związanego z wydatkami. Oznacza to, że zakupy są dokonywane w sposób bezpieczny, poprzez odpowiednie zatwierdzenia i kontrole. Pomaga również zespołom ds. zaopatrzenia w negocjacjach i wyborze odpowiednich mechanizmów zaopatrzenia, aby zapewnić, że zakupy są dokonywane w najbardziej ekonomiczny sposób.
 • Zarządzanie zasobami IT - standaryzacja źródeł i wykorzystania oprogramowania pozwala ograniczyć "Shadow IT" i ogólną złożoność katalogu oprogramowania w organizacji poprzez konsolidację tam, gdzie jest to możliwe.
 • Zarządzanie umowami z dostawcami - zintegrowane zarządzanie DSC pozwala na dokładny przegląd wcześniejszych wydatków na oprogramowanie oraz przyszłych procedur odnawiania, zapewniając pełną przejrzystość i ograniczając niepotrzebne wydatki.
 • Użytkownik końcowy i cała firma - zintegrowane zarządzanie DSC pozwala na dokładny przegląd wcześniejszych wydatków na oprogramowanie oraz przyszłych procedur odnawiania, zapewniając pełną przejrzystość i ograniczając niepotrzebne wydatki.
 • Dyrektor finansowy - utrzymanie globalnej perspektywy zasobów IT w celu efektywnego zarządzania budżetem i prognozowaniem.
 • CIO i zespoły IT - scentralizowany system DSC pozwala w łatwy sposób umożliwić efektywne zarządzanie cyklem życia oprogramowania w celu wsparcia planowania budżetu i projektów oraz zwiększenia optymalizacji wydatków.
 • Zgodności z Przepisami - upewnij się, że każda umowa została oceniona pod kątem ryzyka, zminimalizuj zagrożenia dla danych i bezpieczeństwa oraz przechowuj umowy w scentralizowanej bazie danych. Z punktu widzenia ryzyka związanego z umowami i ochroną danych oznacza to ograniczanie ryzyka i automatyzację nadzoru nad przepływem pracy.

Podejście holistyczne

Dzięki rozwiązaniu DSCSimple firmy SoftwareONE można zmniejszyć koszty i ograniczyć trudności związane z zarządzaniem portfelem oprogramowania podczas przechodzenia na cyfrowy łańcuch dostaw.

Dowiedz się więcej

Doświadczenie SoftwareONE w zakresie DSC

Zamiast polegać na wielu dostawcach, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, organizacje poszukują obecnie partnerów, którzy zapewnią im spersonalizowane doświadczenie użytkownika w zakresie pozyskiwania i zarządzania oprogramowaniem.

Digital Supply Chain  to nasza usługa zarządzana, która obejmuje cały cykl życia oprogramowania w jednym prostym pakiecie. Począwszy od zarządzania zamówieniami i popytem, poprzez fazy zaopatrzenia i zakupu, aż po optymalne połączenie narzędzi, zautomatyzowanych przepływów pracy i doradztwa ekspertów, pomagamy organizacjom wykorzystać zalety zintegrowanego cyfrowego łańcucha dostaw.

Skomentuj ten artykuł

Zostaw komentarz, aby dać nam znać, co myślisz o tym temacie!

Zostaw komentarz

Author

Shadi Khoshab, Blog Author SoftwareONE Blog

Shadi Khoshab

Product Manager, SLM Managed Services

Group Innovation & Technology

Powiązane artykuły

10-ways-to-optimize-your-azure-spend

10 sposobów optymalizacji wydatków ponoszonych na platformę Azure

Poznaj 10 najlepszych sposobów na redukcje kosztów platformy Azure. Skorzystaj z usługi SoftwareONE- Cloud Cost Optimization w celu analizy i zmniejszenia wydatków za platformę Azure.

IBM SPRZEDAŁ PRODUKTY DO HCL

IBM SPRZEDAŁ PRODUKTY DO HCL

Po ogłoszeniu transakcji w grudniu ubiegłego roku, zarówno IBM, jak i Red Hat publicznie ogłosiły na swoich stronach internetowych, że HCL oficjalnie nabył różne produkty oprogramowania od IBM.