Webinar Modern Application Builders

On-demand Webinar

Modern Application Building

Modern Application Building

We leven in een tijd dat niet iedereen meer op eenzelfde manier een applicatie bouwt. Waar er in het verleden altijd een standaard programmeertaal werd gebruikt en je niet meer los kwam van deze keuze, is die manier van werken nu niet meer te hanteren. Dit komt vooral door het inzicht dat je onafhankelijk wilt zijn van je onderliggende platform.

In plaats van het lokaal opzetten van de IT-infrastructuur maken we steeds meer gebruik van de cloud om heel snel te kunnen op- en afschalen. Wil je als bedrijf bij blijven, dan zul je een andere koers moeten varen. Je applicatie moet modulair opgebouwd zijn zodat je snel onderdelen kunt aanpassen en uitbreiden.

 Jan van Bruggen,  Ruud Baas en  Eelco Audiffred bespraken in het webinar Modern Application Building de mogelijkheden om toekomstgericht en efficiënt applicaties te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Ze gingen daarbij onder andere in op Containerization, Kubernetes en Red Hat OpenShift. Het webinar werd afgesloten met een Q&A.