Bastion 365

Veilig dataverkeer

Til je beveiliging naar
een hoger niveau

Office 365 QuickScan

Een medewerker klikt per ongeluk op een phishing-link in een e-mail met alle gevolgen van dien…

De behoefte naar veilig werken groeit met de dag. Veel bedrijven hebben de overstap gemaakt naar Office 365 technologie voor het verrijken of vervangen van de werkplek, maar zitten nog met vragen rondom dataverwerking en regelgeving.

Persoonsgegevens

Uit de documentatieplicht van de AVG komt naar voren dat verwerkers van persoonsgegevens een goed en volledig overzicht moeten hebben van de systemen die de gegevens verwerken:

  • Toegang tot die systemen
  • Handelingen op gegevens
  • Inzicht in de kwaliteit van de beveiliging van die systemen

Bedrijven moeten kunnen aantonen dat er afdoende maatregelen zijn genomen ter preventie van bijvoorbeeld een datalek. Let daarbij op dat in het Shared Responsibility Model de cloud provider verantwoordelijk is voor de ‘beveiliging van de cloud omgeving’ en de klant verantwoordelijk is voor de ‘beveiliging in de cloud’. Kortom, hoe creëer je een veilige werkplek binnen de moderne werkplek?

Office 365 QuickScan

SoftwareONE en Cognni Information Intelligence bieden je de gratis - Office 365 QuickScan - aan, waarbij je direct toegang hebt tot gedeelde informatie in de cloud. De intelligente tool wordt gekoppeld aan je Office 365 tenant en brengt de beveiligingsrisico’s van remote (samen) werken in kaart. Doordat dataverkeer betekenis krijgt is het eenvoudiger te bepalen waar onmiddellijk je aandacht heen moet. De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Is jouw data wel optimaal beveiligd in de Office 365 omgeving?
  • Welke personen, zowel intern als extern, hebben toegang tot de Office 365 omgeving?
  • Wat is het beleid als ongeautoriseerde gebruikers accountgegevens misbruiken?
  • Hoe kan ransomware en andere malware in Office 365 gedetecteerd worden?
  • Hoe handhaven we het beleid ten aanzien van compliance en AVG-wetgeving?

Demo - Jurgen Hannink, Cloud Consultant

Microsoft 365 Starterkit

Bij de Microsoft 365 Starterkit ondersteunen we organisaties met name op de punten die als mogelijk nadeel worden gezien. Daarmee halen we enkele belangrijke drempels weg. We zijn er om je te helpen bij het opbouwen van jouw nieuwe Microsoft 365 omgeving, volledig afgestemd op actuele bedrijfsbehoeften, beveiligingsvereisten en kenmerken van de huidige IT-omgeving.

BIO-Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Overheidssector (BIO)

Sinds 1 januari 2020 geldt voor alle overheidsorganisaties één gezamenlijke basisnorm voor informatieveiligheid: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gebaseerd op de internationale standaard voor informatiebeveiliging…

Onze aanpak
Bastion 365 teaser

Zorgsector (NTA 7516)

Organisaties die privacygevoelige informatie uitwisselen over patiënten of cliënten met andere organisaties of met de persoon in kwestie, zijn verplicht deze informatie uit te wisselen op een beveiligde manier die voldoet aan de voorschriften…

Onze aanpak
Jurgen Hannink

Jurgen Hannink

Senior Pre-sales Cloud Consultant

 jurgen.hannink@softwareone.com

 +31 6 5007 8934

 LinkedIn

Jeroen Engelander

Jeroen Engelander

Senior Cloud Solutions & Business Consultant

 jeroen.engelander@softwareone.com

 +31 6 1327 6247

 LinkedIn

Madeleine van de Rotten

Madeleine van de Rotten

Senior Cloud Solutions & Business Consultant

 madeleine.vanderotten
@softwareone.com

 +31 6 5324 1682

 LinkedIn