Effective Software and Cloud Spend

Whitepaper

Effectieve software- en cloud-uitgaven

Effectieve software- en cloud-uitgaven

  • Whitepaper
  • PyraCloud, Cloud Spend Management

87% van de organisaties hanteert een hybride cloudstrategie. Het is dus cruciaal om volledig inzicht te hebben in jouw software- en clouduitgaven over de gehele on-premises en cloudomgeving heen.

Een aantal van de belangrijkste uitdagingen die in deze (Engelstalige) whitepaper worden behandeld:

  • Inzicht in gebruiksrechten
  • Operationele efficiëntie
  • Compliance
  • Governance
  • Beheer van software- en clouduitgaven

In deze whitepaper wordt bekeken hoe het definiëren en beheren van zowel on-premise software- als cloudbudgetten kan helpen om een succesvolle methodiek voor uitgavenbeheer op te bouwen, waarbij mensen, processen en technologie worden betrokken die nodig zijn om resultaten te leveren aan de organisatie zonder dat het vastgestelde budget wordt overschreden.

Het proactief ontwikkelen van de strategie, het opstellen van het plan en het definiëren van de eisen is de eerste stap. Dat betekent dat je moet begrijpen wat zowel on-premises als in de cloud eigendom is, en dat je een proces moet inrichten om beide te besturen.