Internationaal op- en overslagbedrijf kiest voor MAS

Case Study

MAS levert inzicht op voor migratie naar de cloud

MAS levert inzicht op voor huidige situatie en toekomstige migratie naar de cloud

SoftwareONE biedt internationaal op- en overslagbedrijf de juiste ondersteuning voor on-premise omgeving en cloud.

Omdat de Enterprise Agreement Subscription van een grote, internationale organisatie afliep, werd SoftwareONE benaderd om mee te denken over het verlengen van de licenties.

De wens van de klant was om de bestaande on-premise omgeving intact te houden, om zo de tijd en ruimte te hebben om richting de cloud te bewegen. De klant koos het scenario dat door SoftwareONE werd voorgesteld en is inmiddels van start met Azure Landing Zone om die transitie naar de cloud daadwerkelijk te maken.

“SoftwareONE is voor ons een one-stop-shop met experts die technisch goed onderlegd zijn en op wie we kunnen bouwen. En een extra pluspunt is dat SoftwareONE wereldwijd actief is. Ze opereren in dezelfde landen als wij en zitten in dezelfde tijdszones. We zijn de laatste jaren dan ook geneigd steeds meer IT bij SoftwareONE neer te leggen.”

Infrastructure & Operations Manager

Het project

  • Klant: Groot internationaal op- en overslagbedrijf

  • Branche: transport & logistics

  • Oplossing: MAS + Azure Landing Zone

Case Study Flyer

Lees alles over de referentie van dit grote, internationale op- en overslagbedrijf en download de flyer.

Download de PDF

Over de klant

De internationale organisatie is actief op het gebied van op- en overslag van grondstoffen en metalenen heeft terminals over heel de wereld. De organisatie lost goederen die door een vrachtschip van een externe rederij worden aangeleverd. Hierna worden de goederen op het terrein van de organisatie opgeslagen. Na bewerking of herverdeling worden de producten via het spoor, de binnenvaart of met vrachtwagens doorgevoerd naar klanten.

De organisatie beschikt, vanwege het brede dienstenaanbod, over een scala aan faciliteiten zoals hijskranen, reachstackers, loodsen en distributiecentra. Ook biedt de onderneming lijndiensten aan vanuit havens van diverse Europese steden.

De uitdaging

De bestaande on-premise omgeving voorlopig behouden en de wens om op termijn de overstap naar de cloud te maken. Met die gecombineerde vraag kwam de internationale organisatie, die actief is op het gebied van op- en overslag van producten, in de zomer van 2020 bij SoftwareONE.

“Onze organisatie is wat betreft IT nog vrij traditioneel. We werken echt nog vanuit een on-premise omgeving. Wel kwamen we, mede door corona, steeds meer tot het besef dat we moesten gaan nadenken over die transitie naar de cloud.” Aan het woord is de Infrastucture & Operations Manager van de organisatie, die nauw betrokken was bij het volledige traject.

“Voor ons stond in ieder geval wel vast dat we niet in één keer de transitie naar de cloud konden maken, maar dat dit stapsgewijs moest gebeuren. Die behoefte, maar ook de complexiteit van de materie en de schaalgrootte van de onderneming, was voor ons de reden om met SoftwareONE in gesprek te gaan.

De oplossing

SoftwareONE startte in september 2020 met een MAS-traject. Allereerst werden de precieze wensen geïnventariseerd en werd goed gekeken naar de bestaande licentiepositie.

“In drie online sessies hebben we samen met de experts van SoftwareONE gekeken naar onze wensen op de lange termijn, maar ook naar onze behoeften op de korte termijn; het behouden van onze on-premise omgeving. Wat hebben we in huis, welke gebruikers hebben we en welke oplossingen passen bij onze behoeftes? Er werd een compleet beeld geschetst van de contractmogelijkheden van Microsoft met de scenario’s die het best bij onze wensen pasten. Dat verliep allemaal heel effectief.”

Na alles in kaart te hebben gebracht, kwam SoftwareONE met een advies. “Dat advies was meteen spot on en hebben we dan ook grotendeels overgenomen. SoftwareONE onderhandelde vervolgens met Microsoft om een zo goed mogelijke deal te kunnen sluiten. Met de nieuwe voorgestelde licentiestructuur kunnen we de bestaande omgeving volledig afdekken. Daarmee hebben we voor de korte termijn alles op orde.”

Voor de langere termijn was het doel om richting de cloud te bewegen. Belangrijk daarbij was bovendien dat die transitie in fasen zou plaatsvinden. “Voor onze organisatie is het ondoenlijk om in één keer die stap te maken. We opereren wereldwijd en moeten met veel factoren rekening houden. De experts begrepen dat heel goed en hebben samen met ons een roadmap opgesteld. Er werd uitstekend meegedacht over de mogelijkheden. Samen kwamen we tot een aantal milestones voor respectievelijk zes, twaalf en achttien maanden. De rol van SoftwareONE was hier absoluut van toegevoegde waarde. Zij boden eenvoud en ontzorging waardoor we met alle vertrouwens deze transitie ingaan.” 

Inmiddels is de organisatie samen met SoftwareONE begonnen met het vervolgtraject: een Azure Landing Zone dat bestaat uit een
landingzone en een Migration Assessment. SoftwareONE heeft een cloud-acceptatie-omgeving gecreëerd waardoor de organisatie gecontroleerd een cloudmigratie kan uitvoeren. Door vooraf een fundament te creëren kunnen de workloads straks op een gedegen en efficiënte manier worden beheerd. “Nieuwe diensten laten we al op Azure landen. Die zijn dan al meteen goed ingeregeld. Vervolgens kunnen we stap voor stap met de volledige organisatie die migratie richting de cloud gaan maken.”

“Heel prettig is dat we één vast contactpersoon hebben die onze organisatie goed kent en weet wat voor ons belangrijk is. Bovendien weet ik zo altijd bij wie ik moet zijn als we wensen of vragen hebben, kunnen we flexibel schakelen en worden nieuwe wensen snel opgepakt. Dat zie je niet vaak bij zo’n grote organisatie.”  Infrastructure & Operations Manager

 

Het resultaat

  1. On-premise omgeving behouden: door goed te kijken naar de bestaande infrastructuur en de beschikbare technologie kon aan de wens om de bestaande on-premise te behouden, gehoor worden gegeven.
  2. Optimalisatie van licenties: SoftwareONE schetste op basis van de wensen en eisen van de organisatie een aantal mogelijke scenario’s en bracht een advies uit. Dit advies werd door de organisatie, op wat kleine aanpassingen na, overgenomen.
  3. Voorspoedig onderhandelingstraject: nadat de organisatie de keuze voor de nieuwe licentiestructuur had gemaakt, onderhandelde SoftwareONE met Microsoft over een zo goed mogelijke deal. Daardoor is het financieel resultaat beter dan de global benchmark die SoftwareONE uitvoerde.
  4. Passende cloudstrategie: al in het MAS-traject werd aandacht besteed aan de transitie naar de cloud. Er is een goede basis gelegd om in fases de daadwerkelijke migratie te maken.

Microsoft Advisory Services

Het SoftwareONE's Microsoft Advisory Services (MAS) team werkt met je samen om jouw huidige en toekomstige gebruik van Microsoft-oplossingen te evalueren.

Lees meer

Relevante referenties

Case Study: Dimence Group | SoftwareONE

Dimence heeft nu juiste technologie tegen kostenbesparing

Het verlengen van microsoftlicenties én het verkrijgen van de non-profit status. Bij beide trajecten kon Dimence Groep de hulp van SoftwareONE goed gebruiken

Lees meer
Case study: ICT Netherlands | SoftwareONE

ICT Netherlands krijgt inzicht in kosten en licentiemodellen

Door Azure Cost Optimization heeft ICT Netherlands nu het benodigde inzicht en de tools in handen om besparingen op korte en lange termijn te realiseren.

Lees meer
Een veilige Office 365 omgeving voor Bender Groep

Een veilige Office 365 omgeving voor Bender Groep

Na migratie naar O365 zorgde SoftwareONE met een set aan oplossingen voor een veilige omgeving voor Bender Groep.

Lees meer

Contact

SoftwareONE Netherlands B.V.

Naritaweg 177
1043 BW Amsterdam
Netherlands

info.nl@softwareone.com

+31 20 2586800

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op