Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: September 2021

SoftwareONE vindt jouw privacy belangrijk. Met deze verklaring willen we je graag informeren welke persoonlijke gegevens we van jou kunnen gebruiken, hoe we deze kunnen gebruiken en welke rechten jij hebt inzake gegevensbescherming.

Het soort gegevens dat we gebruiken en wat we daarmee doen, hangt af van de relatie die we met jou hebben. Het is daarom mogelijk dat sommige delen van deze privacyverklaring niet relevant voor je zijn, of dat meerdere delen van deze verklaring op jou van toepassing zijn.

Deze privacyverklaring kan worden vervangen of aangevuld om te voldoen aan wettelijke vereisten en om je alle nodige informatie te verstrekken over hoe wij jouw gegevens verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens is de SoftwareONE-entiteit waarmee je een relatie hebt opgebouwd, bijvoorbeeld door de website te bezoeken, de diensten te gebruiken, je in te schrijven voor de nieuwsbrief of evenementen of te solliciteren op een vacature.

Bewaring van gegevens

Tenzij we je nog geen specifieke informatie hebben verstrekt over het bewaren van jouw persoonlijke gegevens, bewaren we jouw gegevens zolang dit nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen zijn die langere bewaring vereisen.

Gegevensontvangers

We kunnen jouw persoonsgegevens aan partijen bekendmaken om de in deze verklaring beschreven doeleinden te vervullen.
Vanwege de internationale groepsstructuur van SoftwareONE hebben bepaalde afdelingen en personen een need-to-know-basis nodig om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor alle gegevenstoegang en -overdracht binnen de groep voldoen we aan de toepasselijke vereisten voor gegevensbescherming.

Bovendien kunnen door SoftwareONE gecontracteerde, vertrouwde externe serviceproviders ook gegevens ontvangen voor de bovengenoemde doeleinden. Dit zijn met name dienstverleners die ons ondersteunen met betrekking tot orderafhandeling, betaling/facturering, klantenservice, financiën, auditing, fraudedetectie, IT-services, communicatie, hosting, logistiek, e-mailbezorging, marketing, verkoop, gegevensanalyse, evenementenbeheer, training, enquêtes, print-, archief-, advies- en consultancydiensten.

SoftwareONE kan jouw gegevens bekendmaken aan verdere ontvangers, zowel particuliere als openbare entiteiten en instellingen, waaronder wetshandhavingsinstanties, gegevensbeschermingsautoriteiten, belastingautoriteiten, kredietbureaus, incassobureaus, banken, rechtbanken, hotels of andere bedrijven, voor zover er sprake is van een rechtsgrondslag voor een dergelijke openbaarmaking.

SoftwareONE deelt jouw gegevens alleen met ontvangers buiten SoftwareONE, als er een wettelijke basis is voor de gegevensoverdracht en er passende mechanismen voor gegevensoverdracht zijn geïmplementeerd. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact voor verzoeken om gegevensbescherming”.

Overdracht van gegevens naar derde landen

We kunnen jouw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan derde landen (bijv. landen die aanvullende waarborgen vereisen door de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming) voor zover dit nodig of vereist is voor de verwezenlijking van de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven, als er een wettelijke basis voor de gegevensoverdracht bestaat en geschikte mechanismen voor gegevensoverdracht worden geïmplementeerd.

Het hoofdkantoor van SoftwareONE AG is gevestigd in Zwitserland. Volgens de Europese Commissie is Zwitserland een land dat een passend beschermingsniveau biedt.

Jouw rechten

Je hebt mogelijk recht op:

  • toegang tot jouw gegevens en het ontvangen een kopie van jouw gegevens;
  • rectificatie en verwijdering;
  • beperking van verwerking;
  • gegevensportabiliteit;
  • bezwaar, als de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen van SoftwareONE;
  • een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens voor verzoeken gerelateerd aan gegevensbescherming

Voor vragen over gegevensbescherming, verzoeken om meer informatie of klachten kun je contact met ons opnemen via:

SoftwareONE | Juridisch - Afdeling Gegevensbescherming

E-Mail: data-protection.eu@softwareone.com

Telefoon: +49.341.2568.000

Functionaris gegevensbescherming

Onze functionaris gegevensbescherming voor de EU/EER, Zwitserland en het VK is:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Duitsland

Voor contactgegevens van functionarissen gegevensbescherming buiten de bovengenoemde landen, klik hier.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden. De meest actuele versie van deze Verklaring is te vinden op onze website [Privacyverklaring | SoftwareONE].

Versiegeschiedenis

Versie Datum
1.0 juni 2020
2.0 september 2021