Privacy Statement voor Social Media

Wij willen je de volgende informatie verstrekken om je uit te leggen hoe wij jouw gegevens gebruiken in overeenstemming met artikel 13 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

Naast ons is er ook de operator van het social media platform zelf. Deze operator is een andere entiteit die gegevens verwerkt, waarop we slechts in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen. Waar we de gegevensverwerking kunnen beïnvloeden en parametriseren, werken we in de context van de mogelijkheden die ons ter beschikking staan naar de privacyconforme afhandeling door de beheerder van het social media platform. Op veel gebieden hebben we echter geen invloed op de gegevensverwerking door de exploitant van het sociale-mediaplatform en we weten ook niet precies welke gegevens door de exploitant worden verwerkt.

De gegevens die je op onze sociale mediapagina's invoert, zoals opmerkingen, video's, foto's, likes, openbare berichten, etc., worden door het sociale mediaplatform gepubliceerd en worden door ons nooit voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. Wij behouden ons alleen het recht voor om de inhoud te verwijderen, indien nodig. Indien en waar nodig delen wij jouw inhoud op onze site als deze een functie is van het social media platform, en communiceren wij met je via het social media platform. De wettelijke basis is Art. 6 (1) S. 1 (f) GDPR. De gegevens worden verwerkt in het belang van onze public relations en communicatie.

Als je bezwaar wilt maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen die wij kunnen beïnvloeden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het impressum. Wij zullen jouw bezwaar dan onderzoeken.

Als je ons een aanvraag indient op het social media platform, kunnen wij je, afhankelijk van de vereiste reactie, ook doorverwijzen naar andere beveiligde communicatiekanalen die de vertrouwelijkheid garanderen. Je kunt ons altijd vertrouwelijke vragen sturen via ons adres dat in het impressum staat vermeld.
Zoals al eerder is uitgelegd, besteden wij bijzondere aandacht aan het zo privacy-vriendelijk mogelijk maken van onze social media pagina's, indien de aanbieder van het social media platform ons daartoe de mogelijkheid biedt.

Wij gebruiken de sociale mediaplatformen voor reclamedoeleinden. Daarbij gebruiken we ook de demografische, rente-, gedrags- of locatiegerichte doelgroepdefinities voor reclame die door de exploitant van het betreffende sociale-mediaplatform worden gegeven. Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens op de sociale mediaplatformen en de bescherming van uw privacy daar, zie het privacybeleid van de respectievelijke aanbieders hieronder vermeld. Wij kunnen de statistieken die de aanbieder van het sociale-mediaplatform ons ter beschikking stelt, slechts in beperkte mate beïnvloeden en niet uitschakelen. Wij zorgen er echter voor dat wij geen aanvullende optionele statistieken krijgen die betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens.

We maken gebruik van conversietrackingopties voor individuele sociale mediakanalen. Voor dit doel hebben wij overeenkomstige pixels of tags in onze website opgenomen om conversiegegevens te verzamelen.

Lees hier het volledige privacy statement

Data processing door de operator van het social media platform

De exploitant van het social media platform maakt gebruik van web-tracking methoden. Web-tracking kan worden uitgevoerd ongeacht of je bent ingelogd of geregistreerd bij het social media platform. Zoals reeds uitgelegd, hebben wij grotendeels geen invloed op de web-tracking methoden van het social media platform. Deze methoden kunnen we bijvoorbeeld niet uitschakelen.

Let op: Het kan niet worden uitgesloten dat de aanbieder van het social media platform jouw profiel en gedragsgegevens gebruikt om bijvoorbeeld uw gewoontes, persoonlijke relaties, voorkeuren, etc. te evalueren. In dit opzicht hebben wij geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de aanbieder van het sociale-mediaplatform.

Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale-mediaplatform en andere mogelijkheden om bezwaar te maken, verwijzen wij je naar het privacybeleid van de aanbieder van het sociale-mediaplatform:

Jouw rechten als gebruiker

Het GDPR geeft je als gebruiker van de website bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

1. Recht van toegang door de betrokkene (Art. 15 GDPR)

Je hebt het recht om bevestiging te vragen of jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, heb je recht op informatie over deze persoonsgegevens en de informatie vermeld in artikel 15 GDPR.

2. Recht op correctie en verwijdering van gegevens (Art. 16 en 17 GDPR)

Je hebt het recht om onmiddellijk de correctie van onjuiste persoonsgegevens over je te vragen en, indien nodig, om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen.

Je hebt ook het recht om te eisen dat jouw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de redenen die in Art. 17 GDPR is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden.

3. Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR)

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking te eisen indien één van de in Art. 18 Aan GDPR wordt bijvoorbeeld voldaan voor de duur van een eventuele lopende verificatie als je bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 GDPR)

In bepaalde gevallen - in detail opgesomd in Art. 20 GDPR - heb je het recht om de jou betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen geaccepteerd en digitaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan derden te vragen.

5. Recht om bezwaar aan te tekenen (Art. 21 GDPR)

Waar gegevens worden verzameld op basis van Art. 6 (1) (gegevensverwerking ter bescherming van legitieme belangen), heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Als de social media-exploitant ons daartoe de mogelijkheid biedt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er duidelijk dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of wanneer de gegevens worden verwerkt met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Data Protection Officers

Onze data protection officers zullen je graag informatie of suggesties geven over de bescherming van jouw privacy. Kies a.j.b. de juiste persoon:

COMPAREX – European Union
Mr. Peter Suhren
Data Protection Officer EU Customers
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88
28217 Bremen, Germany
Phone: +49 341 2568 000
e-mail: dataprotection@comparex.com

COMPAREX AG – Germany
Dr. Uwe Schläger
Data Protection Officer German Customers
datenschutz nord GmbH Konsul-Smidt-Str. 88
28217 Bremen, Germany
Phone: +49 341 2568 000
e-mail: datenschutz@comparex.de

SoftwareONE Deutschland GmbH
Mr. Hermann Gusmik
SoftwareONE Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 2
81829 Munich, Germany
Phone: +49 89 413 241 400
Fax: +49 89 548 587 41
e-mail: data-protection.de@softwareone.com

Data Protection Officers buiten de European Unie

Als je je buiten de Europese Unie bevindt en in geval van vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid, of als je wilt dat wij de informatie die wij over jou of jouw voorkeuren hebben bijwerken, neem dan contact met ons op via e-mail (dataprotection@comparex.com) of door gebruik te maken van het onderstaande formulier.

In ieder geval zullen wij jouw verzoek doorsturen naar onze lokale Data Protection Officer.

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op