Hartelijk dank / Thank you very much

 Hartelijk dank voor uw medewerking.

Mocht u vragen hebben over de migratie naar Navision, dan kunt u contact opnemen met uw vaste Account team.

 Thank you very much for your cooperation.

If you have any questions about the migration to Navision, please contact your Account team.