Female analysts looking at KPI data

SLM Diagnostic

Begrijpen, plannen en verbeteren van de volwassenheid binnen Software Lifecycle Management

Begrijpen, plannen en verbeteren van de volwassenheid binnen Software Lifecycle Management

Software uitgaven is een van de grootste investeringen van een organisatie - afgezien van haar mensen. Toch worden de uitgaven niet op dezelfde manier beheerd als de manier waarop bedrijven software gebruiken, naarmate er meer organisaties naar de cloud gaan. Het hebben van een uitgebreide diagnostische tool die inzicht geeft in jouw volwassenheid. De compliance-positie vormt de sleutel tot het beheren van kosten, het verbeteren van de ROI en het bereiken van jouw financiële doelstellingen.

Onze SLM-diagnostische dienst helpt om je te begeleiden - vanaf de eerste gegevensanalyse, tot aan complianceprocessen en volledige consultancy en managed services - op basis van jouw specifieke IT Asset Management-behoeften (ITAM).

SLM Diagnostics Logo

Algemene uitdagingen

Enkele van de meest voorkomende uitdagingen die onze klanten ervaren zijn:

Inzicht

Zonder een uitgebreid diagnostisch hulpmiddel en zonder ondersteuning door professionals, is het moeilijk om een idee te krijgen van jouw totale ITAM-bestand - van on-premises tot de cloud en diverse SAM-leveranciers, -hulpmiddelen en -partners.

Middelen

Uitgebreide diagnoses hebben een combinatie van mensen, processen en hulpmiddelen nodig - waarbij mensen een sleutelrol spelen. Veel organisaties hebben niet de interne IT-medewerkers om een dergelijk programma te ondersteunen.

Onderhoudskosten

Voortdurend onderhoud is de sleutel tot succes, en het uitvoeren van een diagnostische beoordeling 2-4 keer per jaar kan kostenverhogend zijn zonder het juiste systeem.

Automatiseren van het beheer van jouw software-omgeving

Bij SoftwareONE gebruiken we de term Software Lifecycle Management (SLM) om de combinatie van inkoop en Software Asset Management (SAM) te beschrijven. Een goed beheerd SLM kan de waarde van jouw software- en cloudportfolio's maximaliseren. Het hebben van toegang tot een volledig geautomatiseerde, real-time assessment is van onschatbare waarde wanneer je probeert jouw gehele softwarepark te beheren. Het beschikken over dat assessment brengt een groot aantal voordelen voor jouw organisatie met zich mee.

SoftwareONE's SLM Diagnostic (onze eigen Digital Supply Chain tool die organisaties in staat stelt om te benchmarken, samen te werken en hun voortgang te volgen op basis van meer dan 10.000 adviesuren) biedt een visueel dashboard van volwassenheid, industriestandaarden, project tracking en real-time aanbevelingen om ervoor te zorgen dat je software-omgeving klaar is voor jouw zakelijke behoeften van vandaag en in de toekomst.

SLM Diagnostic Service

Screenshot SLM Diagnostic Align

Best practice SLM Assessment

Alle onderdelen van de organisatie die met software te maken hebben, worden meegenomen in de beoordeling.

Screenshot SLM Diagnostic Dashboard

Meervoudige beoordelingen en verbetertrajecten

Vergelijk de beoordelingsresultaten met grafische weergaven voor de belangrijkste procesgebieden om te zien hoe jouw SLM-implementatie vordert. Evalueer jouw SLM-infrastructuur aan de hand van de principes van industriestandaarden, best-practicekaders en onze jarenlange kennis van SLM.

Screenshot SLM Diagnostic Radar View

Radaroverzicht

Krijg een radarbeeld van jouw SLM-optimalisatie-inspanningen, inclusief grafische rapportage met duidelijke visuele gegevens. Hierdoor kunnen SLM-managers hun resultaten op een beknopte en praktische manier aan het managementteam laten zien.

Screenshot SLM Diagnostic Starburst

Starburst gekoppeld aan acties

Focus op ondermaats presterende gebieden van softwaremanagement, die cruciaal zijn voor het succes van een SLM-programma.

Screenshot SLM Diagnostic Action Plan

Gedetaileerde aanbevelingen met tijdschema's

Maak een tijdlijn van activiteiten en wijs middelen toe om deze te voltooien voor een effectief SLM-systeem.

De waarde van SLM Diagnostic

Elke organisatie wil een duidelijk overzicht van haar gehele softwareomgeving. The Diagnostic biedt dit en nog veel meer: verhoogde bedrijfsproductiviteit & -efficiëntie, kostenoptimalisatie en minder risico's.

Door toegang tot een real-time SLM-evaluatie te bieden aan de organisatie en aan top stakeholders, worden jouw bedrijfsdoelstellingen sneller in de praktijk gebracht. Zodra de initiële beoordeling is voltooid, wordt het proces in de loop van de tijd geautomatiseerd.

Voordelen van een ROI- en toolevaluatie

ROI-evaluatie

Heb je moeite om een solide business case op te bouwen om jouw SLM-initiatieven en -projecten te financieren? Onze ROI-evaluatie biedt:

  • Gedetailleerde en gedocumenteerde sectorbenchmarks die worden gevalideerd aan de hand van jouw volwassenheidsbeoordeling
  • Beoordeling van leveranciersoptimalisatie, ongebruikte software en financiële doelstellingen
  • Een uitgebreide ROI-evaluatie, inclusief NPV, kapitaalkosten, enz. op elkaar afstemmen om de SLM-strategie op lange termijn te bepalen.

Tool-evaluatie

De mensen en het proces rondom SLM staan centraal, maar je moet er ook voor zorgen dat je de juiste tool voor jouw organisatie hebt:

  • Als onafhankelijke consultant kunnen we de belangrijkste tools in de markt beoordelen op basis van jouw volwassenheidsbehoeften en niet op basis van trends.
  • Uitgebreide evaluatie van de eisen en functionaliteit in combinatie met een vergelijking van bestaande en nieuwe tools, om te voorkomen dat eerdere aankopen van tools worden verspild.
  • Je krijgt een evaluatieverslag van de tool en indien nodig een demonstratie van de gekozen tool voor een proof of concept.

Voordelen van SLM Diagnostic

Automatisering

Het autmatisch beoordelen en volgen van de voortgang

Real-time

Huidige stand van zaken van de softwareomgeving - niet langer reactief aanpakken van problemen

SAM naar C-Level brengen

Een uitgebreide diagnose tool die van invloed is op het management

Snelheid

Real-time dashboards houden de IT en C-Level op de hoogte van gebieden die op korte en lange termijn moeten worden aangepakt.

Proactieve audit-voorbereiding

Holistische diagnose van de software-omgeving zorgt voor een verhoogde bescherming bij audits van de organisatie

Referenties

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op