Business Data Analyst Using Computer

SLM Cost Take-Out

Identificeren, prioriteren
en implementeren van besparingen binnen Software Lifecycle Management

Identify, prioritize and implement savings within Software Lifecycle Management

Bij SoftwareONE noemen we de combinatie van gedigitaliseerde inkoop en software asset management: Software Lifecycle Management (SLM).

SLM is een ongelooflijk gecompliceerd onderwerp omdat een groot aantal commerciële en technische zaken nauw met elkaar verbonden zijn. Factoren zoals veranderingen in de strategie van softwarefabrikanten of steeds veranderende bedrijfsbehoeften maken SLM nog gecompliceerder.

Om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken, heeft SoftwareONE SLM Cost Take-Out gecreëerd, een uniek softwarebesparingsprogramma om IT-managers te helpen quick wins te laten zien op het gebied van softwarekostenverlaging, kostenvermijding en algehele risicovermindering.

SLM Cost Take-Out Logo

Algemene uitdagingen

Enkele van de meest voorkomende uitdagingen van onze klanten met betrekking tot software- en cloudkostenbeheersing zijn:

Clouduitgaven

Zicht krijgen op de uitgaven in de cloud en inzicht krijgen in alle bestaande mogelijkheden om de kosten te verlagen.

Pie Chart Icon

Software-rationalisatie

Het verminderen of vervangen van bestaande softwareproducten door goedkopere alternatieven of open source, het harmoniseren van implementaties met de werkelijke behoeften.

File Icon

Contract-complexiteit

Inzicht in complexe contractvoorwaarden en beschikbare gebruiksrechten, optimalisering van inkoopvoorwaarden en opties.

Loss Icon

Software-uitgaven

Het verwijderen van ongebruikte software, inactieve gebruikers en hun toegangsrechten en het kopen van wat daardwerkelijk nodig is en wordt gebruikt.

Settings Icon

Operationeel proces

Handhaving van een duidelijk beleid en duidelijke procedures, optimalisering van processen en vermindering van de administratiekosten.

SLM Cost Take-Out | Onze aanpak

Het SLM Cost Take-Out programma bestaat uit de volgende drie fasen:

Fase 1:

Cost Take-Out Diagnostics

Gedurende 1-3 dagen analyseren we de situatie van jouw organisatie door het interviewen van belanghebbenden en relevante gegevens zoals softwareverbruik, uitgesplitst naar fabrikant. Hiervoor gebruiken we SLM Diagnostics, een service die de bepaling van jouw SAM-volwassenheidsniveau ondersteunt en versnelt, de data analyseert en de resultaten en status zichtbaar maakt in overzichtelijke dashboards. 

Fase 2:

Cost Take-Out Selection

We vergelijken de resultaten van de analyse met onze aanpak om kosten te besparen en te vermijden, die in eerdere projecten succesvol is gebleken. Met behulp van de kennis die we hebben opgedaan in Fase 1 in combinatie met onze Cost Take-Out Hypothesis Database, bepalen we potentiële besparingsinitiatieven. Hieruit genereren we een actieplan. Dit neemt maximaal één dag in beslag.

Fase 3:

Cost Take-Out Execution

Fase 3 staat in het teken van actie - SoftwareONE en jouw team werken samen om de afgesproken initiatieven te realiseren en te volgen. De duur is volledig flexibel en afhankelijk van jouw wensen.

SLM Cost Take-Out toegevoegde waarde

SLM Cost Take-Out Value: Speed, Flexibility, Variability, Savings

Referenties

Gerelateerde blogs

Neem contact met ons op

Vul vandaag nog het formulier in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Neem contact met ons op