Code of Conduct

De SoftwareONE Gedragscode voor werknemers en bestuursleden en de Gedragscode voor SoftwareONE Partners (de Codes) dienen als leidraad voor het handelen van onze medewerkers en onze partners, waaronder klanten, softwarelicentiehouders, VARassist-partners, onderaannemers en leveranciers.

Deze Codes beschrijven onze waarden en helpen onze medewerkers om de juiste dingen te doen en zich aan de regels te houden, waar we ook ter wereld actief zijn. De codes beschrijven ook de verwachtingen die we van onze partners hebben en die we van hen verlangen dat zij zich aan dezelfde ethische gedrags- en integriteitsnormen houden als wij van onszelf verwachten.

Contact: compliance.global@softwareone.com