Połączeniu Comparex Poland sp. z o.o. (spółka przejmująca) z SoftwareONE Polska sp. z o.o. (spółka przejmowana)

COMPAREX Logo

Uprzejmie informujemy o połączeniu Comparex Poland sp. z o.o. (spółka przejmująca) z SoftwareONE Polska sp. z o.o. (spółka przejmowana). Plan połączenia wraz z załącznikami można pobrać:  tutaj

We kindly inform you about the merger of Comparex Poland sp. z o.o. (acquiring company) with SoftwareONE Polska sp. z o.o. (acquired company). The merger plan with attachments can be downloaded  here

Comparex Poland sp. z o.o.
Adres: ul. Równoległa 2, 02-235 Warszawa 
REGON: 012263865, NIP: 5261647393
KRS: 0000087682