Challenges and Benefits of an Effective Software Digital Supply Chain

E-bok

Utmaningar och fördelar med en effektiv digital leveranskedja för mjukvara

Digital Supply Chain | Digital leveranskedja för mjukvara

  • eBook
  • Digital Supply Chain

I vår allt mer digitaliserade värd, där manuella processer automatiseras och företag är fokuserade på digital transformation, har skapandet av en effektiv digital leveranskedja för mjukvara blivit en hörnsten i den digitala transformationen. På engelska används ofta begreppet till Software Digital Supply Chain.

Vi har tagit fram denna e-bok för att hjälpa dig att förstå:

  • Vad en digital leveranskedja för mjukvara är
  • Vilka utmaningar det finns med att hantera en digital leveranskedja för mjukvara
  • Hur en dålig digital leveranskedja påverkar företagets mjukvarulivscykel
  • Vilka fördelar som finns med att bygga en effektiv digital leveranskedja för mjukvara
  • Hur du kan gå tillväga för att optimera en digital leveranskedja för mjukvara för IT och inköp