Managed Cloud Services

Tisková zpráva

SoftwareONE koupila společnost Predica, evropského lídra v cloudové transformaci Azure

SoftwareONE koupila společnost Predica, evropského lídra v cloudové transformaci Azure

SoftwareONE Holding AG, přední světový poskytovatel služeb v oblasti komplexních softwarových a cloudových technologických řešení oznámil akvizici společnosti Predica, předního evropského poskytovatele řešení Microsoft Azure pro migraci do cloudu, moderních aplikací a řízených služeb. Tato akvizice významně rozšiřuje nabídku cloudových služeb společnosti SoftwareONE a obohatí ji o další portfolio služeb s přidanou hodnotou, silný technický talent a také vysoce kvalitní dodavatelské kapacity pro poskytování služeb podnikovým zákazníkům v klíčových evropských zemích i celosvětově.

Společnost Predica, založená v roce 2009 v Polsku, je cloudovým poskytovatelem špičkových profesionálních a řízených služeb v oblasti cloudu Azure, který poskytuje služby významným podnikovým zákazníkům v Evropě, na Středním východě a v USA. Jako uznávaný Gold partner společnosti Microsoft s 15 „zlatými“ kompetencemi a Azure Expert Managed Service Provider, se společnost specializuje na aplikace a DevOps, cloudovou infrastrukturu, bezpečnost a analýzu dat s cílem podporovat digitální transformaci u zákazníků.

Bernd Schlotter, prezident SoftwareONE Services, k akvizici uvedl: „Míra přijetí veřejného cloudu stále rychle roste, protože organizace uplatňují strategii „cloud first“, což zvyšuje poptávku po profesionálních a řízených službách. Akvizice společnosti Predica, která rozšiřuje naše schopnosti v oblasti cloudových služeb a doplňuje naše stávající cloudové služby Azure, je jednou z investic, které chceme směřovat do našich pěti strategických oblastí růstu – Hyperscaler Factory, aplikační služby, SAP on Cloud, FinOps a řešení pro odvětví průmyslu. Cesta společnosti Predica a její efektivní provozní model na mě nemohly udělat větší dojem a těším se, až celý tým přivítáme ve společnosti SoftwareONE.“

„Jsme nadšeni, že spojujeme síly se společností SoftwareONE. Naším posláním vždy bylo pomáhat zákazníkům využívat technologie Microsoft k dosažení vyšší produktivity a účelu. Společně se SoftwareONE se těšíme, že budeme mít ještě větší vliv na podporu organizací při řešení jejich komplexních požadavků na digitální transformaci a zároveň přispějeme svým hlubokými technickými znalostmi, osvědčenými postupy a podnikatelským duchem," řekl Andrzej Lipka, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Predica.

Touto transakcí se více než 300 odborníků na cloudové technologie a vedení společnosti Predica připojí k SoftwareONE a její rychle rostoucí platformě multi-cloudových služeb. Akvizice dále posílí globální působení cloudových služeb, které dnes slouží více než 1 800 aktivním spravovaným zákazníkům v 56 zemích a které využívá více než 3 500 technologických expertů po celém světě. V roce 2021 společnost SoftwareONE získala společnost HeleCloud, která poskytuje řízené služby AWS a cloudové služby Google Intelligence na podporu zákazníků při jejich cestě do cloudu. Žádné finanční podrobnosti ani podmínky transakce nebyly zveřejněny.

O SPOLEČNOSTI SOFTWAREONE

SoftwareONE je předním světovým poskytovatelem komplexních softwarových a cloudových technologických řešení. Centrála naší společnosti se nachází ve Švýcarsku, v České republice působíme od roku 2012. V roce 2019 jsme spojením se společností Comparex zahájili novou etapu pod společnou značkou SoftwareONE, založenou na více než 25leté tradici a zkušenostech ze stovek projektů u českých klientů.

Díky portfoliu služeb založených na technologiích a duševním vlastnictví umožňuje společnostem komplexně rozvíjet a implementovat své strategie komerční, technologické a digitální transformace prostřednictvím modernizace aplikací a migrace kritických pracovních zátěží do veřejných cloudů spolu se správou a optimalizací souvisejícího softwarového a cloudového majetku a licencí. S přibližně 8 300 zaměstnanci a obchodním působením v 90 zemích poskytuje SoftwareONE přibližně 65 000 firemním zákazníkům softwarová a cloudová řešení od více než 7 500 vydavatelů, včetně elitních partnerů jako jsou Microsoft, AWS, Adobe, IBM, VMware, Oracle, Citrix, Red Hat, Trend Micro a mnoho dalších. Prostřednictvím vlastní digitální platformy PyraCloud poskytujeme zákazníkům viditelnost, přehled, automatizaci a řízení poptávky s cílem optimalizace investic a získání maximální hodnoty z jejich softwaru. Jsme také silným partnerem předních výrobců hardwaru v oblasti datových center, jako jsou Huawei a Dell EMC. Akcie SoftwareONE (SWON) jsou kótovány na SIX Swiss Exchange.

UPOZORNĚNÍ K VÝHLEDOVÝM INFORMACÍM

Tato tisková zpráva může obsahovat některá výhledová prohlášení týkající se budoucího podnikání, vývoje a hospodářských výsledků skupiny. Taková prohlášení mohou podléhat řadě rizik, nejistot a dalších důležitých faktorů, jako jsou mimo jiné vyšší moc, konkurenční tlaky, legislativní a regulační vývoj, globální, makroekonomické a politické trendy, schopnost skupiny získat a udržet si zaměstnance, kteří jsou nezbytní pro generování příjmů a řízení jejích podniků, fluktuace směnných kurzů a obecné podmínky na finančních trzích, změny účetních standardů nebo zásad, zpoždění nebo nemožnost získat povolení od úřadů, technický vývoj, soudní spory nebo nepříznivá publicita a zpravodajství, přičemž každý z těchto faktorů může způsobit, že se skutečný vývoj a výsledky budou podstatně lišit od prohlášení uvedených v této tiskové zprávě. Společnost SoftwareONE nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo měnit výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů.

Kontakt

Sydne Saccone

Senior Corporate / Group Communications Manager

Bahnhofplatz 1d
8304 Wallisellen
Switzerland

sydne.saccone@softwareone.com

+41 44 832 82 53

Anna Engvall

Head of Investor Relations

Bahnhofplatz 1d
8304 Wallisellen
Switzerland

anna.engvall@softwareone.com

+41 44 832 41 37