Busy traffic and urban landscape at night

Tisková zpráva

Společnosti SoftwareONE a Amazon Web Services podepsaly dohodu o strategické spolupráci s cílem urychlit globální zavádění cloudu

Společnosti SoftwareONE a Amazon Web Services podepsaly dohodu o strategické spolupráci s cílem urychlit globální zavádění cloudu

Společnost SoftwareONE Holding AG, přední světový poskytovatel softwarových a cloudových technologických řešení, dnes oznámila uzavření víceleté strategické dohody o spolupráci se společností Amazon Web Services (AWS) s cílem urychlit cestu svých zákazníků do cloudu. Prostřednictvím této komplexní dohody budou SoftwareONE a AWS spolupracovat na urychlení nasazování služeb a řešení AWS po celém světě a napříč všemi odvětvími, s podporou společných investic do uvádění na trh a schopnosti realizace.

Na základě dobře zavedeného vztahu uzavřely společnosti SoftwareONE a AWS víceletou smlouvu o strategické spolupráci, jejímž cílem je poskytovat zákazníkům po celém světě různá řešení a služby AWS na podporu jejich úsilí o migraci do cloudu a modernizaci. Klíčové oblasti spolupráce zahrnují urychlení růstu nabídky Simple for AWS společnosti SoftwareONE, industrializaci migrace do cloudu AWS a podporu nasazení AWS Marketplace ve spojení s platformou PyraCloud od SoftwareONE.

SoftwareONE pomáhá zákazníkům řídit jejich výdaje na software a cloud prostřednictvím digitálního dodavatelského řetězce softwaru a certifikovaných FinOps služeb a platforem. Díky přístupu k tisícům ISV partnerů, konsolidovaných v ekosystému SoftwareONE, mohou zákazníci využívat tuto sílu k maximalizaci hodnoty investic do AWS. Zároveň mohou zákazníci dosáhnout průběžné optimalizace a správy nákladů na AWS cloud. Platforma PyraCloud společnosti SoftwareONE poskytuje zákazníkům jednotné digitální prostředí, které jim pomůže spravovat výdaje na software i cloud na jednom místě.

S využitím investic od AWS bude SoftwareONE dále rozvíjet své globální Cloud Center of Excellence, s nejlepšími a plně certifikovanými zdroji AWS na podporu a celkové zlepšení přínosu pro zákazníky. Kromě toho bude SoftwareONE prostřednictvím SoftwareONE Academy poskytovat specializovaná školení pro novou generaci odborníků na AWS cloud a bude získávat talenty z různých oblastí. SoftwareONE Academy bude využívat vzdělávací programy AWS k rozvoji prodejních i technických schopností na podporu zákazníků během celé jejich cesty a celkového růstu praxe SoftwareONE v oblasti AWS.

Generální ředitel SoftwareONE Dieter Schlosser řekl: „S našimi zákazníky udržujeme dlouhodobé vztahy a modernizujeme jejich software, cloud i technologie, abychom dosáhli jejich cílů digitální transformace. Tato průlomová dohoda signalizuje náš závazek rozšiřovat naši globální praxi s AWS, abychom podpořili multi-cloudové strategie našich zákazníků. Podporuje naši vizi, podle níž chceme do roku 2025 zvýšit objem našich služeb v oblasti aplikací, služeb pro SAP, průmyslových vertikálních řešení, cloudových služeb a FinOps na celkovou hodnotu 1 miliardy švýcarských franků. V neposlední řadě pomáhá našim zákazníkům s platformou PyraCloud optimalizovat spotřebu cloudových služeb AWS.“

„Vzhledem k tomu, že se zavádění cloudu zrychluje, jsme rádi, že můžeme spolupracovat s našimi partnery pro AWS ve veřejném sektoru, jako je SoftwareONE, kteří mají globální rozsah a disponují rozsáhlými odbornými znalostmi a schopnostmi v oblasti cloudových služeb, aby mohli řešit kriticky důležité úkoly a komplexní potřeby dnešních organizací,“ řekl Jeff Kratz, viceprezident pro celosvětové partnery a programy pro veřejný sektor ve společnosti AWS.

Společnost SoftwareONE je AWS Advanced Consulting Partner a nedávno získala společnost HeleCloud, která je AWS Premier Consulting Partner a AWS Managed Service Provider. SoftwareONE má také kompetence Migration, SAP, DevOps, Solution Provider, Public Sector, AWS Well-Architected Program, End User Computing a Microsoft Workloads.

Žádné podmínky ani finanční podrobnosti dohody nebyly zveřejněny.

O SPOLEČNOSTI SOFTWAREONE

Společnost SoftwareONE, s ústředím ve Švýcarsku, je předním světovým poskytovatelem komplexních softwarových a cloudových technologických řešení. Díky portfoliu služeb založených na duševním vlastnictví a technologiích umožňuje společnostem komplexně rozvíjet a realizovat jejich obchodní, technologické a digitální transformační strategie. Dosahuje toho modernizací aplikací a migrací kritických pracovních úloh do veřejných cloudů, při současné správě a optimalizaci souvisejících softwarových a cloudových aktiv a licencí. Nabídka společnosti SoftwareONE je propojena řešením PyraCloud, proprietární digitální platformou společnosti SoftwareONE, která zákazníkům poskytuje informace založené na datech, využitelné pro konkrétní kroky. S přibližně 8 300 zaměstnanci a možností obchodovat a poskytovat služby v 90 zemích světa, poskytuje SoftwareONE svým 65 000 podnikových zákazníků softwarová a cloudová řešení od více než 7 500 vydavatelů. Akcie společnosti SoftwareONE (SWON) jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange. Pro další informace navštivte prosím stránky www.softwareone.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

UPOZORNĚNÍ K VÝHLEDOVÝM INFORMACÍM

Tato tisková zpráva může obsahovat některá výhledová prohlášení týkající se budoucího podnikání, vývoje a hospodářských výsledků skupiny. Taková prohlášení mohou podléhat řadě rizik, nejistot a dalších důležitých faktorů, jako jsou mimo jiné vyšší moc, konkurenční tlaky, legislativní a regulační vývoj, globální, makroekonomické a politické trendy, schopnost skupiny získat a udržet si zaměstnance, kteří jsou nezbytní pro generování příjmů a řízení jejích podniků, fluktuace směnných kurzů a obecné podmínky na finančních trzích, změny účetních standardů nebo zásad, zpoždění nebo nemožnost získat povolení od úřadů, technický vývoj, soudní spory nebo nepříznivá publicita a zpravodajství, přičemž každý z těchto faktorů může způsobit, že se skutečný vývoj a výsledky budou podstatně lišit od prohlášení uvedených v této tiskové zprávě. Společnost SoftwareONE nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo měnit výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů.

Kontakt

Sydne Saccone

Senior Corporate / Group Communications Manager

Bahnhofplatz 1d
8304 Wallisellen
Switzerland

sydne.saccone@softwareone.com

+41 44 832 82 53