Podmínky použití

Podmínky použití:

Vstupem na tyto webové stránky vyjadřujete souhlas s tím, že budete právně vázáni těmito podmínkami použití. Jestliže s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tento web používat.

Tyto podmínky použití se mohou bez předchozího upozornění kdykoli změnit.

Obsah těchto webových stránek je určen pouze k informativním účelům. Nepředstavuje výzvu či nabídku k uzavření právního úkonu jakéhokoli druhu.

 

Vylučující ustanovení

Společnost SoftwareONE připravila tyto stránky s maximální možnou pečlivostí. Nicméně, SoftwareONE neprohlašuje, že je obsah webových stránek je správný, úplný a aktuální. Informace a materiály uvedené na internetových stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „dle dostupnosti“. SoftwareONE neposkytuje žádná ujištění ani záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovně uvedené nebo předpokládané, ve vztahu k informacím a funkcím uvedeným na webových stránkách, včetně, ale nikoli pouze záruky názvu, nenarušení práv, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Bez omezení výše uvedeného, SoftwareONE neručí za přesnost, včasnost, úplnost, spolehlivost nebo dostupnost webových stránek nebo informací, nebo za to, že jsou webové stránky bez virů či chyb.

Odmítnutí odpovědnosti:

V plném rozsahu povoleném zákonem, neponese společnost SoftwareONE nebo některá z jejích dceřiných společností, ředitelé nebo zaměstnanci v žádném případě odpovědnost vůči libovolné osobě za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, závazky, náklady, pohledávky, výdaje nebo poškození jakéhokoli druhu, ať uvedené ve smlouvě či vzniklé při porušení práva, včetně nedbalosti nebo jinak, vyplývajících nebo souvisejících s použitím všech nebo části těchto webových stránek.

Odkazy:

Tyto internetové stránky obsahují obsah třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran. SoftwareONE nemá žádný vliv a nenese žádnou zodpovědnost a neposkytuje ani žádné záruky nebo prohlášení pokud jde o jakýkoli obsah nebo webové stránky třetích stran, včetně, ale nikoli výhradně, přesnosti, předmětu činnosti, kvality nebo aktuálnosti. SoftwareONE nenese žádnou odpovědnost za obsah či webové stránky třetích stran nebo webové stránky, které odkazují na internetové stránky SoftwareONE.

Prohlášení o ochraně soukromí:

Veškeré informace shromážděné na této webové stránce je předmětem ochrany osobních údajů SoftwareONE [vložit odkaz], které jsou tímto zahrnuty do těchto podmínek použití.

Práva k duševnímu vlastnictví:

SoftwareONE, nebo příslušný majitel třetí strany, si ponechává veškerá práva, nároky a zájmy (včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, stejně jako jakékoliv jiné duševní vlastnictví nebo jiná práva) na všechny informace a obsah (včetně všech textů, dat, grafiky a log) na těchto webových stránkách. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoliv druh využití vyžaduje písemný souhlas příslušného autora.

Oddělitelnost:

Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé z ustanovení těchto podmínek použití shledáno soudem nebo jiným kompetentním orgánem jurisdikce za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, musí být toto ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimum tak, aby zbývající ustanovení podmínek použití zůstala v plné platnosti a účinnosti.

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší zážitek z návštěvy našich webových stránek. Cookies jsou soubory ukládané ve vašem webovém prohlížeči, využívané většinou stránek pro personalizaci obsahu. Budete-li pokračovat v používání našich stránek bez změny nastavení, souhlasíte s naším použitím cookies.