REFERENCE: CETIN

REFERENCE

SoftwareONE pomohla společnosti CETIN
implementací nástroje SNOW ke koncepčnímu řešení řízení softwarového majetku

REFERENCE: CETIN

Projekt

Případová studie

Zaujal vás náš projekt? Stáhněte si tuto případovou studii ve formátu PDF.

Stáhnout

Profil zákazníka

Česká společnost CETIN, a. s., je členem CETIN Group, jedním z největších poskytovatelů služeb telekomunikační infrastruktury v regionu střední a východní Evropy a důležitým hráčem v oblasti digitální transformace. Prostřednictvím přípojných bodů v Londýně, Vídni, Bratislavě, Frankfurtu, Budapešti, Bělehradu a Hongkongu poskytuje mezinárodní hlasové a datové služby více než 200 telekomunikačních operátorů po celém světě.

Výzvy projektu

Před začátkem projektu čelil zákazník výzvám spojeným se správou softwarového majetku, především s nedostatečnou informovaností a chybějícím přehledem o aktuální licenční situaci ve společnosti. Zákazník proto oslovil společnost SoftwareONE, svého dlouholetého partnera, s cílem najít řešení pro koncepční řízení oblasti Software Asset Managementu, identifikaci možných rizik a také finanční úsporu již vynaložených i budoucích nákladů na software.


  • Potřeba koncepčního řešení pro správu softwarového majetku
  • Nedostatečná informovanost a chybějící přehled o aktuální licenční situaci ve společnosti
  • Snaha o maximalizaci užitku ze stávajícího majetku a optimalizaci budoucích nákladů

Řešení SoftwareONE

SoftwareONE vybrala jako nejvhodnější řešení nástroj SNOW. Před jeho implementací se za účelem ověření vhodnosti navržené technologie rozhodla pro provedení Proof-of-Conceptu (POC). Po ověření nástroje přistoupila k jeho nasazení do prostředí klienta a napojila jej na podporované systémy a platformy. Během procesu implementace bylo důležité z pozice externího subjektu citlivě vyřešit výzvy spojené s důkladným interním zabezpečením prostředí zákazníka pro hladké zajištění a nastavení fungování nástroje tak, aby nedošlo k porušení bezpečnostních politik.

Pro zajištění efektivní komunikace mezi týmem zákazníka a úspěšné odřízení celého projektu byl do procesu zapojen také Project Manager SoftwareONE. Tato role ztělesňovala hlavní kontaktní bod, zajišťovala předávání informací o aktuálním stavu projektu a nadcházejících fázích a pomáhala efektivně zapojovat oba týmy při jednotlivých pracovních úkonech.

Po nasazení nástroje získala společnost CETIN prostředek pro další práci s daty z podporovaných provozovaných platforem a systémů v IT prostředí organizace. V návaznosti na implementační fázi vytvořili konzultanti SoftwareONE licenční srovnání Microsoft a připravili pro zákazníkův licenční tým školení, kde mu předali znalosti k budoucí kontinuální práci s nástrojem SNOW.

„Velmi si vážím přístupu SoftwareONE a úsilí, které jeji členové věnovali celému projektu z pohledu implementace i jeho řízení. Díky vašim službám se nyní dovedeme lépe orientovat v našich licencích, víme, kde máme prostor ke zlepšení a jakým směrem se vydat k další optimalizaci a efektivnímu využívání našeho softwarového majetku.“

Jan Křenek, License Specialist, CETIN, a.s.

Přínos pro zákazníka

  • Implementace Software Asset nástroje SNOW: SoftwareONE pomohla zákazníkovi prostřednictvím tohoto řešení zajistit inventarizaci většiny provozovaného IT prostředí v organizaci.
  • Analýza aktuální licenční situace: SoftwareONE vytvořila výstupní zprávu na základě zadávaných dat o pořízených licencích.
  • Transparentnost a identifikace případných možných úspor a rizik: SoftwareONE pomohla zákazníkovi získat přehled pro optimalizaci softwarových licencí a přípravu budoucího plánu výdajů v oblasti Software Asset Managementu.
advisory service

Advisory Services

Služby Advisory Services se zaměřují na optimalizaci investic, zmírnění rizik a zjednodušení správy softwarových licencí předních výrobců ve vaší organizaci.

více
slm inventory

SLM Inventory

Služba SLM Inventory vám umožní používat nástroje renomovaných výrobců, jako je Flexera či Snow, poskytující podklady pro efektivní řízení životního cyklu vašeho softwarového majetku.

více

Podobné případové studie

refrence-vhos

REFERENCE: VHOS

VHOS se úspěšně adaptovala na nový styl práce a díky SoftwareONE uspořádala online konferenci pro své zákazníky.

více
REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
cez-energoservis

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás