REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence                  a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Projekt

Případová studie

Zaujal vás náš projekt? Stáhněte si tuto případovou studii ve formátu PDF.

Stáhnout 

Profil zákazníka

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v České republice. Sídlo společnosti a největší výrobní závod se nachází v Mladé Boleslavi, další české výrobní závody ŠKODA AUTO jsou v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je ŠKODA AUTO součástí koncernu Volkswagen. Podle tržeb je ŠKODA AUTO dlouhodobě největší českou firmou, největším českým exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů.

Výzvy projektu

Správa softwarového majetku byla ve společnost ŠKODA AUTO založena na výstupech z několika systémů. Vytváření přehledů
o licenčním stavu vyžadovalo podíl manuálních činností a rozpoznání softwarových produktů. Kromě získání lepšího přehledu
o současném softwaru, je snadnější optimalizovat a plánovat investice do softwaru.


  • Jedinečný projekt svého druhu v ČR – s ohledem na velikost zákazníka a rozsah realizace
  • Vysoké požadavky na úroveň zabezpečení a detailní dokumentaci
  • Trvalý dohled administrátorů zákazníka a záznam veškerých činností v jeho prostředí

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE pomohla s nasazením SAM nástroje Flexera FlexNet Manager Suite v prostředí ŠKODA AUTO a automatizací rutinních činností SAM. Nové řešení správy softwarového majetku automaticky sleduje provozovaný software a kontroluje jeho licencování dle licenčních podmínek vydavatele.

Z důvodu maximální úrovně zabezpečení má IT prostředí společnosti ŠKODA AUTO celou řadu omezení, se kterými bylo nutné se během implementace nového SAM nástroje a souvisejících komponent vypořádat. Celý projekt probíhal pod pečlivým dohledem IT specialistů ŠKODA AUTO a pro společnost byla vytvořena rovněž kompletní instalační dokumentace včetně administračních
a uživatelských příruček.

„SAM nástroj Flexera nám usnadnil procesy správy softwarového majetku a porovnávání instalací                    s pořízenými licencemi. S lepším přehledem o skutečně využívaném softwaru se nám navíc daří optimalizovat náklady na nově pořizované licence.“

Veronika Sasková, FIG – IT Risk and License Management ve společnosti ŠKODA AUTO

Přínos pro zákazníka

  • Snížení počtu a náročnosti manuálních operací při správě softwarového majetku
  • Kontinuální přehled o provozovaném softwaru a stavu souvisejících licencí
  • Automatizace správy softwarového majetku
  • Sledování skutečného využívání softwaru a související optimalizace nákladů na licence

„ŠKODA AUTO si své dodavatele velmi pečlivě vybírá        a prověřuje. Pro SoftwareONE rozhodly dlouholeté zkušenosti s analýzou softwarového prostředí i s nástroji na správu softwarového majetku. Uvítali jsme také lokální podporu během všech fází projektu a expertní znalosti specialistů SoftwareONE v oblasti licencování softwaru.“

Ing. Gabriela Bázlerová, FIG-IT-Governance a řízení servisu ve společnosti ŠKODA AUTO

advisory service

Advisory Services

Služby Advisory Services se zaměřují na optimalizaci investic, zmírnění rizik a zjednodušení správy softwarových licencí předních výrobců ve vaší organizaci.

více

BUĎTE V OBRAZE: SoftwareONE multi-vendor licenční seminář

Zajímají vás novinky z oblasti Software Lifecycle Managementu, licencování napříč portfolii nejvýznamnějších výrobců software či jak spravovat váš softwarový majetek nebo smlouvy v rámci jedné platformy?

Pustit záznam akce

Podobné případové studie

refrence-vhos

REFERENCE: VHOS

VHOS se úspěšně adaptovala na nový styl práce a díky SoftwareONE uspořádala online konferenci pro své zákazníky.

více
cez-energoservis

REFERENCE: ČEZ ENERGOSERVIS

Společnost ČEZ ENERGOSERVIS nahradila zastaralé prostředí IBM Notes moderní platformou Office 365 pro práci s elektronickou poštou a kalendáři

více
reference-quadient

REFERENCE: Quadient

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás