REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence                  a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Projekt

Profil zákazníka

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů v České republice. Sídlo společnosti a největší výrobní závod se nachází v Mladé Boleslavi, další české výrobní závody ŠKODA AUTO jsou v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je ŠKODA AUTO součástí koncernu Volkswagen. Podle tržeb je ŠKODA AUTO dlouhodobě největší českou firmou, největším českým exportérem a jedním z největších českých zaměstnavatelů.

Výzvy projektu

Správa softwarového majetku byla ve společnost ŠKODA AUTO založena na výstupech z několika systémů. Vytváření přehledů
o licenčním stavu vyžadovalo podíl manuálních činností a rozpoznání softwarových produktů. Kromě získání lepšího přehledu
o současném softwaru, je snadnější optimalizovat a plánovat investice do softwaru.


  • Jedinečný projekt svého druhu v ČR – s ohledem na velikost zákazníka a rozsah realizace
  • Vysoké požadavky na úroveň zabezpečení a detailní dokumentaci
  • Trvalý dohled administrátorů zákazníka a záznam veškerých činností v jeho prostředí

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE pomohla s nasazením SAM nástroje Flexera FlexNet Manager Suite v prostředí ŠKODA AUTO a automatizací rutinních činností SAM. Nové řešení správy softwarového majetku automaticky sleduje provozovaný software a kontroluje jeho licencování dle licenčních podmínek vydavatele.

Z důvodu maximální úrovně zabezpečení má IT prostředí společnosti ŠKODA AUTO celou řadu omezení, se kterými bylo nutné se během implementace nového SAM nástroje a souvisejících komponent vypořádat. Celý projekt probíhal pod pečlivým dohledem IT specialistů ŠKODA AUTO a pro společnost byla vytvořena rovněž kompletní instalační dokumentace včetně administračních
a uživatelských příruček.

„SAM nástroj Flexera nám usnadnil procesy správy softwarového majetku a porovnávání instalací                    s pořízenými licencemi. S lepším přehledem o skutečně využívaném softwaru se nám navíc daří optimalizovat náklady na nově pořizované licence.“

Veronika Sasková, FIG – IT Risk and License Management ve společnosti ŠKODA AUTO

Přínos pro zákazníka

  • Snížení počtu a náročnosti manuálních operací při správě softwarového majetku
  • Kontinuální přehled o provozovaném softwaru a stavu souvisejících licencí
  • Automatizace správy softwarového majetku
  • Sledování skutečného využívání softwaru a související optimalizace nákladů na licence

„ŠKODA AUTO si své dodavatele velmi pečlivě vybírá        a prověřuje. Pro SoftwareONE rozhodly dlouholeté zkušenosti s analýzou softwarového prostředí i s nástroji na správu softwarového majetku. Uvítali jsme také lokální podporu během všech fází projektu a expertní znalosti specialistů SoftwareONE v oblasti licencování softwaru.“

Ing. Gabriela Bázlerová, FIG-IT-Governance a řízení servisu ve společnosti ŠKODA AUTO

advisory service

Advisory Services

Služby Advisory Services se zaměřují na optimalizaci investic, zmírnění rizik a zjednodušení správy softwarových licencí předních výrobců ve vaší organizaci.

více

Podobné případové studie

Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

con terra Fully Leverages the Benefits of a Managed Cloud Solution

con terra moved its complete IT infrastructure to Microsoft Azure cloud and Office 365. Combined with cloud management outsourcing to SoftwareONE, con terra has accelerated its ability to stand up new projects.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás