reference-quadient

REFERENCE

Platforma PyraCloud pomáhá společnosti Quadient řídit                          a optimalizovat spotřebu cloudových služeb Microsoft Azure

REFERENCE: Quadient

Projekt

Profil zákazníka

Společnost Quadient s.r.o. je původně švýcarská firma, která se zabývá vývojem softwaru pro návrh, kompozici a produkci personalizovaných dokumentů v oblasti komunikace firem se zákazníky. Pobočky společnosti Quadient se nacházejí téměř po celém světě, zejména pak v Evropě, USA, Kanadě, Latinské Americe, Asii a Austrálii. V České republice má Quadient svá vývojová centra
v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

Výzvy projektu

Od roku 2012 vyvíjí Quadient svá řešení v cloudové platformě Microsoft Azure, kde rovněž provozuje svoje interní IT. Díky úspěšnému rozvoji firmy každým rokem exponenciálně roste její spotřeba cloudových zdrojů Azure. Jelikož jsou cloudové služby Microsoft Azure využívány v různých odděleních a na stále více projektech, není pro společnost Quadient snadné udržet si přehled o čerpání služeb Azure a kontrolu nad souvisejícími náklady. Firma proto hledala možnost, jak svoje prostředí v Microsoft Azure efektivně řídit


  • Rozsáhlé cloudové prostředí jednoho z největších českých zákazníků Microsoft Azure
  • Požadavek na detailní reporting spotřeby Azure s rozkladem na oddělení a projekty
  • Optimalizace procesu nákupu cloudových služeb a jejich spotřeby

Řešení SoftwareONE

Pro správu rozsáhlého prostředí společnosti Quadient v rámci cloudové služby Microsoft Azure použila společnost SoftwareONE svoji vlastní platformu PyraCloud. Ještě před nasazením platformy PyraCloud provedli specialisté SoftwareONE detailní analýzu rozsáhlého prostředí Azure společnosti Quadient, aby získali přehled o čerpaných cloudových službách.

Při následném nasazení platformy PyraCloud byly označeny jednotlivé služby Microsoft Azure, čerpané společností Quadient,
a náklady na jejich spotřebu byly rozděleny na konkrétní oddělení a projekty. Díky tomu lze nyní snadněji sledovat náklady na provoz vlastní infrastruktury IT, stejně jako na vývoj nebo projekty pro jednotlivé zákazníky společnosti. Velmi důležitá je také možnost odhalení nechtěné nebo zbytečné spotřeby a související úspora nákladů. V rámci platformy PyraCloud byly nastaveny reporty spotřeby cloudových služeb, na základě kterých lze sledovat a rovněž i plánovat náklady na Microsoft Azure. Platforma PyraCloud je zároveň připravena na budoucí možnost rozšíření o sledování spotřeby cloudových služeb dalších poskytovatelů, kde může Quadient provozovat vlastní IT infrastrukturu nebo řešení pro své zákazníky. Všem uživatelům platformy PyraCloud ve společnosti Quadient byla přidělena přístupová oprávnění dle jejich rolí a tito noví uživatelé byli proškoleni v práci s nástroji na sledování a řízení spotřeby cloudových služeb.

Prostřednictvím platformy PyraCloud lze rovněž nakupovat a aktivovat nové služby Microsoft Azure, což pro společnost Quadient znamená optimalizaci a zjednodušení procesu nákupu. Pořízení dalších služeb Azure je nyní rychlejší a probíhá přímo v prostředí platformy PyraCloud.

„Naše spotřeba služeb Azure již několik let v řadě exponenciálně roste. Spravujeme v Azure rozsáhlé cloudové prostředí, ale postrádali jsme globální nástroje na reporting a efektivní řízení spotřeby a souvisejících nákladů na cloud. Platforma PyraCloud od SoftwareONE je přesně takovým řešením.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti Quadient

Přínos pro zákazníka

  • Úspora nákladů na cloudové služby díky sledování a řízení prostředí Microsoft Azure
  • Detailní reporting a možnost rozdělení nákladů na cloud mezi oddělení, týmy a projekty
  • Optimalizace procesů při využívání cloudové platformy Azure a nákupu nových služeb
Software Budget/Spend Advisory Service

PyraCloud

PyraCloud umožňuje komplexně spravovat software a cloudové portfolio v rámci jedné platformy

více

„PyraCloud od SoftwareONE nám umožňuje sledovat čerpání služeb Azure až na úroveň jednotlivých oddělení, týmů a projektů. V rámci monitoringu spotřeby cloudu jsme odhalili zbytečně běžící instance cloudových serverů i další oblasti neefektivního využívání Azure vedoucí ke zbytečným nákladům. Na základě výstupů     z reportingu můžeme naši spotřebu cloudových služeb také lépe plánovat.“

Marek Podlešák, ICT Team Leader společnosti Quadient

Podobné případové studie

REFERENCE: ŠKODA AUTO

REFERENCE: ŠKODA AUTO

Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek

více
Advanced Financial Services with PyraCloud and SAMSimple

Outsourcing Software Lifecycle Management to Increase Core Business Focus

Consolidation of software governance, and licenses with PyraCloud and SAMSimple, enabled a leading financial firm to increase IT advantages, while effectively providing superior products and services to its customers.

více
La Mesa RV

La Mesa RV Moves to Modernize in the Azure Cloud

La Mesa’s IT systems were outdated, error-prone and no longer sufficient to sustain business growth. The transition to Azure created advanced and reliable cloud-based IT to modernize and secure La Mesa's business operations and success.

více

Spojte se s námi

Kontaktujte nás ještě dnes a naši experti se s vámi brzy spojí.

Kontaktujte nás